Adverbs Flashcards Preview

Afrikaans > Adverbs > Flashcards

Flashcards in Adverbs Deck (86):
1

Ek werk altyd tot 5 uur en ek is nooit laat nie.

I always work till 5 pm and I am never late.

2

Dadelik / Onmiddellik

Immediately

3

Vroeër

Earlier

4

Later

Later

5

Gewoonlik

Usually

6

Gelede

Ago

7

Gereeld

Often

8

Soms

Sometimes

9

Selde

Seldom

10

Dikwels

Frequently

11

Gedurig

Constantly

12

Onlangs

Recently

13

Binnekort

Soon

14

Skielik

Suddenly

15

Deesdae

These days

16

Somtyds

Sometimes

17

Netnou`

Shortly, Just now

18

Betyds

On time, punctually

19

Kortliks

Briefly

20

Miskien / Dalk

Perhaps

21

Sekerlik

Definitely, surely

22

Eindelik

Eventually / at the end

23

Soggens

in the morning

24

Saans

in the evening

25

Smiddags

in the afternoon

26

snags

at night

27

Bedags

in the day

28

Daagliks

Daily

29

Weekliks

Weekly

30

Maandeliks

Monthly

31

Jaarliks

Yearly

32

Tuis

at home

33

Binnekant

Inside

34

Buitekant

Outside

35

Vandag

Today

36

Vanmore

This morning

37

Vanmiddag

This afternoon

38

Vanaand

This evening

39

Vanjaar

This year

40

Eergister

Day before yesterday

41

Oormore

Day after tomorrow

42

Orals (op elke plek)

Everywhere

43

Graag

Very keen / Eager

44

I always work till 5 pm and I am never late.

Ek werk altyd tot 5 uur en ek is nooit laat nie.

45

Immediately

Dadelik / Onmiddellik

46

Earlier

Vroeër

47

Later

Later

48

Usually

Gewoonlik

49

Ago

Gelede

50

Often

Gereeld

51

Sometimes

Soms

52

Seldom

Selde

53

Frequently

Dikwels

54

Constantly

Gedurig

55

Recently

Onlangs

56

Soon

Binnekort

57

Suddenly

Skielik

58

These days

Deesdae

59

Sometimes

Somtyds

60

Shortly, Just now

Netnou`

61

On time, punctually

Betyds

62

Briefly

Kortliks

63

Perhaps

Miskien / Dalk

64

Definitely, surely

Sekerlik

65

Eventually / at the end

Eindelik

66

in the morning

Soggens

67

in the evening

Saans

68

in the afternoon

Smiddags

69

at night

snags

70

in the day

Bedags

71

Daily

Daagliks

72

Weekly

Weekliks

73

Monthly

Maandeliks

74

Yearly

Jaarliks

75

at home

Tuis

76

Inside

Binnekant

77

Outside

Buitekant

78

Today

Vandag

79

This morning

Vanmore

80

This afternoon

Vanmiddag

81

This evening

Vanaand

82

This year

Vanjaar

83

Day before yesterday

Eergister

84

Day after tomorrow

Oormore

85

Everywhere

Orals (op elke plek)

86

Very keen / Eager

Graag