Reading - Crossed lines Flashcards Preview

Afrikaans > Reading - Crossed lines > Flashcards

Flashcards in Reading - Crossed lines Deck (134):
1

Selfsugtig

Selfish

2

Senuweeagtig

Nervous

3

Verpleegster

Nurse

4

Besettoon

Engaged tone (phone)

5

Gehoorbuis

Receiver (phone)

6

Snaaks

Funny / strange

7

Verbaas

Surprised

8

Geskakel

Dial (phone)

9

Alleen

Alone

10

Beset

Engaged (phone) / occupied

11

Geluid

Noise

12

Gereed

Ready / prepared

13

Veiligheidswag

Security guard

14

Omgewing

Area

15

Verslag

Report / Account to

16

Mors

Waste / Mess / Spill

17

Skree

Scream

18

Geskok

Shocked

19

In geval

In case

20

Lawaai

Noise

21

Lyn

Line

22

Bloed

Blood

23

Moontlik

Possible

24

Roof

Robbery

25

Steel

Steal

26

Ongeduldig

Impatient

27

Ontsettend

Terrible (shock)

28

Aaklig

Terrible (food)

29

Gekruiste

Crossed

30

Afgesny

Cut off

31

Pluk

Yank / Pick

32

Deurgekom

Come upon

33

Verkeerde

Wrong

34

Verskoon tog

Just excuse me

35

Vreeslikste

Awful

36

Moord

Murder

37

Klikgeluid

Clicking noise

38

Geen

No / none

39

Keer

Stop / Save - Time (one more)

40

Reg

Right

41

Af te luister

Eavesdrop

42

Vermoor

To Murder / Slaughter

43

Gepleeg

Committed (crime/ suicide)

44

Gesprek

Conversation

45

Aanslaan

Admitted medically

46

Stop

Stop

47

Geduldig

Patient

48

Gid

Guide

49

Volmaak

Fill / Complete

50

Beplande

Planned

51

Vat

Take / Start / Hold / Barrel

52

Saak

Matter

53

Diefstal

Theft / Stealing

54

Haat

Hate

55

Dubbelverdieping

Double story

56

Ontsteld

Upset

57

Bekommerd

Worried

58

Opgelig

Lift up

59

Verband

Link / Connection / Bandage

60

Eie

Own

61

Stilbly

Quiet

62

Aankomende

Oncoming

63

Byna

Almost / Nearly

64

Hoorbaar

Audible

65

Neer

Down

66

Harder

Louder

67

Lui

Ring / Lazy

68

Selfish

Selfsugtig

69

Nervous

Senuweeagtig

70

Nurse

Verpleegster

71

Engaged tone (phone)

Besettoon

72

Receiver (phone)

Gehoorbuis

73

Funny / strange

Snaaks

74

Surprised

Verbaas

75

Dial (phone)

Geskakel

76

Alone

Alleen

77

Engaged (phone) / occupied

Beset

78

Noise

Geluid

79

Ready / prepared

Gereed

80

Security guard

Veiligheidswag

81

Area

Omgewing

82

Report / Account to

Verslag

83

Waste / Mess / Spill

Mors

84

Scream

Skree

85

Shocked

Geskok

86

In case

In geval

87

Noise

Lawaai

88

Line

Lyn

89

Blood

Bloed

90

Possible

Moontlik

91

Robbery

Roof

92

Steal

Steel

93

Impatient

Ongeduldig

94

Terrible (shock)

Ontsettend

95

Terrible (food)

Aaklig

96

Crossed

Gekruiste

97

Cut off

Afgesny

98

Yank / Pick

Pluk

99

Come upon

Deurgekom

100

Wrong

Verkeerde

101

Just excuse me

Verskoon tog

102

Awful

Vreeslikste

103

Murder

Moord

104

Clicking noise

Klikgeluid

105

No / none

Geen

106

Stop / Save - Time (one more)

Keer

107

Right

Reg

108

Eavesdrop

Af te luister

109

To Murder / Slaughter

Vermoor

110

Committed (crime/ suicide)

Gepleeg

111

Conversation

Gesprek

112

Admitted medically

Aanslaan

113

Stop

Stop

114

Patient

Geduldig

115

Guide

Gid

116

Fill / Complete

Volmaak

117

Planned

Beplande

118

Take / Start / Hold / Barrel

Vat

119

Matter

Saak

120

Theft / Stealing

Diefstal

121

Hate

Haat

122

Double story

Dubbelverdieping

123

Upset

Ontsteld

124

Worried

Bekommerd

125

Lift up

Opgelig

126

Link / Connection / Bandage

Verband

127

Own

Eie

128

Quiet

Stilbly

129

Oncoming

Aankomende

130

Almost / Nearly

Byna

131

Audible

Hoorbaar

132

Down

Neer

133

Louder

Harder

134

Ring / Lazy

Lui