English sounding words - eit Flashcards Preview

Afrikaans > English sounding words - eit > Flashcards

Flashcards in English sounding words - eit Deck (57):
1

abnormaliteit

abnormality

2

depressiwiteit

Depression

3

elektrisiteit

Electricity

4

eventualiteit

Eventuality

5

fataliteit

Fatality

6

humiditeit

Humidity

7

inferioriteit

Inferiority

8

legaliteit

Legacy

9

lojaliteit

Loyalty

10

sekuriteit

Security

11

spesialiteit

Speciality

12

puberteit

Puberty

13

absurditeit

Absurdity

14

anonimiteit

Anonymity

15

effektiwiteit

Effectiveness

16

identiteit

Identity

17

negatiwiteit

Negativity

18

normaliteit

Normality

19

stabiliteit

Stability

20

kuriositeit

Curiosity

21

passiwiteit

Passivity

22

populariteit

Popularity

23

produktiwiteit

Productivity

24

promiskuteit

Promiscuity

25

rigiditeit

Rigidity

26

ekstremiteit

Extremity

27

familiariteit

Familiarity

28

hostiliteit

Hostility

29

individualiteit

individuality

30

infiniteit

infinity

31

inhumaniteit

inhumanity

32

moraliteit

morality

33

neutraliteit

neutrality

34

seksualiteit

Sexuality

35

spiritualiteit

Spirituality

36

superioriteit

superiority

37

kwaliteit

Quality

38

profaniteit

Profanity

39

punktualiteit

Punctuality

40

realiteit

Reality

41

aktiwiteit

Activity

42

disfunksionaliteit

Dysfunctionality

43

diversiteit

Diversity

44

eksentrisiteit

Eccentricity

45

heteroseksualiteit

Heterosexuality

46

humaniteit

Humanity

47

immoraliteit

Immorality

48

intensiteit

intensity

49

invaliditeit

invalidity

50

mentaliteit

Mentality

51

nuditeit

Nudity

52

originaliteit

Originality

53

subtiliteit

Subtlety

54

variteit

Variety

55

kompleksiteit

Complexity

56

kompulsiwiteit

Compulsiveness

57

religiositeit

religiosity