Conversation 1 Flashcards Preview

Afrikaans > Conversation 1 > Flashcards

Flashcards in Conversation 1 Deck (110):
1

Tease

Terg

1

Die sentrale probleem

Most common issue

2

Obsession

Obsessie

2

Gangs

Bende

2

Gewese

Former

2

Om dit te behaal

To achieve that

3

Less than

Minde as

3

Afspraak

Appointment

4

Large scale

Groot Getal

4

Ervaring

Experience

4

Huidige

Current (events)

5

Unemployed

Geen werk

5

Aansoek

Apply

6

Former

Gewese

7

Geen onderwys

No education

8

Interview

Onderhoud

9

Kies

Choose

10

Gemeenskap

Community

10

Geen werk

Unemployed

11

Common

Algemene

12

Most common issue

Die sentrale probleem

13

At least

Ten minste

13

Network

Netwerk

13

Bende

Gangs

14

Selde

Rarely

16

Apply

Aansoek

16

Lifelong

Lewenslange

18

Actually

Uitlik

20

Bullebak

Bullying

21

Paniekerig

Panicking

22

Unless

Tensy

23

Nervous

Senuweeagtig

24

Rarely

Selde

25

Aanvaar

Accept

27

Convince

Oortuig

28

Bekomerd

Worried

29

Stuur

Send

30

Try again

Weer Probeer

32

Choose

Kies

33

Sy vreemde lyk

She looks strange

34

Thorough

Deeglik

35

Panicking

Paniekerig

36

Tensy

Unless

37

Solution

Oplossing

38

Bullying

Bullebak

40

Competition

Competisie

40

Experience

Ervaring

40

Send

Stuur

41

Senuweeagtig

Nervous

42

Oortuig

Convince

43

Worried

Bekomerd

44

Would take

Sal neem

45

Accept

Aanvaar

47

Meesters

Masters

48

Vorige

Previous

49

Rekenaar kundige

IT (profession)

50

Degree

Graad

50

Lewenslange

Lifelong

52

Verskillende

Different

53

True

Waar

54

Competisie

Competition

55

Netwerk

Network

56

Boelie

Bully

57

Current (events)

Huidige

58

Condition

Toestand

59

Uitlik

Actually

60

Masters

Meesters

61

Weer Probeer

Try again

63

Algemene

Common

64

Appointment

Afspraak

66

Bully

Boelie

67

Net

Only

69

Beroep

Career

70

She looks strange

Sy vreemde lyk

72

Relationships

Verhoudings

73

Dwing

Force (someone)

74

Happen

Gebeur

75

Very

Vreeslik

76

Toestand

Condition

77

Force (someone)

Dwing

78

Leader

Leiders

80

To achieve that

Om dit te behaal

81

Verhoudings

Relationships

82

Deeglik

Thorough

83

Vreeslik

Very

84

Terg

Tease

86

No education

Geen onderwys

87

IT (profession)

Rekenaar kundige

89

Leiders

Leader

90

Community

Gemeenskap

91

Only

Net

92

Squatter camp (derogatory)

Plakkerskamp

93

Oplossing

Solution

94

Sal neem

Would take

95

Groot Getal

Large scale

96

Graad

Degree

97

Onderhoud

Interview

98

Comprehension

Begrip

99

Different

Verskillende

100

Previous

Vorige

101

Plakkerskamp

Squatter camp (derogatory)

102

Tronk

Prison

103

Minde as

Less than

104

Obsessie

Obsession

105

Career

Beroep

106

Ten minste

At least

107

Gebeur

Happen

108

Waar

True

109

Begrip

Comprehension

110

Prison

Tronk