Reading - Restaurant Flashcards Preview

Afrikaans > Reading - Restaurant > Flashcards

Flashcards in Reading - Restaurant Deck (52):
1

Gesellige

Pleasant

2

Plekkie

Little place

3

Keuse

Choice

4

Skep

Creates

5

Moeite

Trouble

6

Patroon

Pattern

7

Kroeg

Bar (alcohol)

8

Spyskaart

Menu

9

Toemaar

Nevermind

10

Hoflik

Polite

11

Oulike

Cute

12

Kelner (in)

Waiter (ess)

13

Bestel

Order (restaurant)

14

Ondertekening

Signing (of contract)

15

Gelaai

Loaded (tray)

16

Heerlik

Delicious

17

Gee...aan

Hand over

18

Solank

So long

19

Nogal

Quite / rather

20

Smaaklik

Tasty

21

Besonders

Exceptional

22

Effens

Slightly

23

Gaar

Well cooked

24

Klaar

Finished

25

Beteken

Means

26

Rekening

Bill

27

Pleasant

Gesellige

28

Little place

Plekkie

29

Choice

Keuse

30

Creates

Skep

31

Trouble

Moeite

32

Pattern

Patroon

33

Bar (alcohol)

Kroeg

34

Menu

Spyskaart

35

Nevermind

Toemaar

36

Polite

Hoflik

37

Cute

Oulike

38

Waiter (ess)

Kelner (in)

39

Order (restaurant)

Bestel

40

Signing (of contract)

Ondertekening

41

Loaded (tray)

Gelaai

42

Delicious

Heerlik

43

Hand over

Gee...aan

44

So long

Solank

45

Quite / rather

Nogal

46

Tasty

Smaaklik

47

Exceptional

Besonders

48

Slightly

Effens

49

Well cooked

Gaar

50

Finished

Klaar

51

Means

Beteken

52

Bill

Rekening