Reading - Slang 2 Flashcards Preview

Afrikaans > Reading - Slang 2 > Flashcards

Flashcards in Reading - Slang 2 Deck (50):
1

Baalsak

Tog bag

2

Amper

Almost

3

Op pad

on the way

4

Daarby

as well as

5

Ywerig

willing

6

Wekgewer

Employer

7

Raakvat

Works well

8

slag het

good with

9

Bevorder

Promotes

10

Voorman

Foreman / Floor manager

11

Span

Team

12

Oopval

became available

13

Skuif

move

14

Soontoe

there

15

Grootmaak na my hand

mould by my hand

16

Goedkeurend

good naturely / friendly

17

Gespeen

weaned

18

Vat ek af

take off (to wherever)

19

Toesig

keep an eye

20

Skik

happy/Satisfied

21

Bevordering

promotion

22

Wens

Wish

23

Dies

these things

24

Nog nat agter sy ore

still wet behind the ears

25

Ventjie

Guy

26

Vang

Catch

27

Gatstampe

knocks (of life)

28

Natuurrampe

natural disasters

29

Uitgeslape

Wide awake

30

Kerel

guy

31

Rakker

scallywag

32

Latlyf

Nimble

33

Ginnegaap

chitchat

34

Inderdaad

indeed

35

Op 'n dag

one day

36

Knaend

incessantly

37

Wonder

Wonder

38

Lastige

Bothersome

39

Op sy eentjie

on his own

40

Afgesonderd

Separated

41

Luidrugtige stemme

loud voices

42

Pakkamers

Storerooms

43

Ver weg

Far away

44

Wye ooptes

wide openness

45

Waarlangs

through which

46

Waens

vehicles

47

Vragte

Loads

48

Kruis en dwars

criss cross

49

Aankruie

deliver

50

Tob

brood / think