47 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 47 > Flashcards

Flashcards in 47 Deck (20)
1

a well

худаг

2

weaken

мохоох, сулруулах

3

wedding

гэрэлт

4

1. wedding feast

2. wedding garment

1. хурим

2. хуримын хувцас

5

weep

уйлах

6

wheat

улаан буудай

7

wholeheartedly

чин сэтгэлээсээ

8

wicked

хорон, хар санаатай

9

will of God (to do)

Бурханы хүсэл (-г биелүүлэх)

10

1. willing

2. willingly

 

He was willing to follow Jesus

She went willingly

1. -ад бэлэн байх, дуртай байх

2. сайн дураараа, дуртайяа, дуртай

 

тэр Есүсийг дагахад бэлэн байсан

тэр дуртай явсан

11

худаг

a well

12

мохоох, сулруулах

weaken

13

гэрэлт

wedding

14

1. хурим

2. хуримын хувцас

1. wedding feast

2. wedding garment

15

уйлах

weep

16

улаан буудай

wheat

17

чин сэтгэлээсээ

wholeheartedly

18

хорон, хар санаатай

wicked

19

Бурханы хүсэл (-г биелүүлэх)

will of God (to do)

20

1. -ад бэлэн байх, дуртай байх

2. сайн дураараа, дуртайяа, дуртай

 

тэр Есүсийг дагахад бэлэн байсан

тэр дуртай явсан

1. willing

2. willingly

 

He was willing to follow Jesus

She went willingly