Akut Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Akut > Flashcards

Flashcards in Akut Deck (42):
1

Hvor stor en del af kroppens væske findes intravaskulært?

ca 4%

ca 8% X

ca 12%

ca 16%

2

Hvilken dehydreringsgrad skal til før mental status påvirkes?

5%

8%

10% X

12%

3

Ved infusion af ca 500 ml plasma opnås følgende volumenforøgelse intravaskulært?

400 ml
500 ml
600 ml X
700 ml

4

Hvilken rækkefølge bør en akut patient undersøges i?

Frie luftveje, respiration, kardiovaskulær X

Respiration, blødning, nerurologisk undersøgelse

Ingen undersøgelse, aflives pga dyreværn

Hoved, brystkasse, abdomen

5

Hvilke tre organer prioriteres af kroppen ved hypovolæmisk shock?

Lever, nyre, tarm

Lever, hjerte, hjerne

Hjerte, hjerne, lunger X

Hjerte, hjerne, nyrer

6

Thoraxdræn er induceret når:

Der er konstateret ascites

Der er perikardial effusion

Der ikke er succes ved thorakocentese (gentagen)

7

Thorakocentese er en nyttig procedure i såvel diagnostisk som terapeutisk henseende. Hvilket leje af patienten er kontraindiceret ved udførelse af denne procedure?

Rygleje X

Venstre sideleje

Højre sideleje

Brystleje

8

Hvor placeres et thoraksdræn, hvis man ønsker at drænere en pyothoraks?

Primært cranialt i thorax

Primært caudalt i thorax

Primært dorsalt i thorax

Primært ventralt i thorax X

9

En kat kommer ind til dyrlægen efter at være faldet ned fra 3. sal. Den bløder fra et sår lateralt på halsen samt ud af munden. Katten er moribund ved ankomst til dyreklinikken og har takykardi. Pulsstødet virker svagt. Hvad er det første du vil gøre?

Lægge kompression på blødningen så katten ikke risikere at forbløde X

Give smertestillende medicin samt væske iv.

Give adrenalin og atropin for at understøtte hjerteaktion

Sikre frie luftveje

10

Hypovolæmisk shock behandling med et krystalloid er hvilken dosis hos hund?

5-10mL/kg

40-50mL/kg

80-90mL/kg

Ingen (man kan ikke behandle hypovolæmisk shock med et krystaloid)

11

En 12 år gammel intakt Labrador han præsenteres i klinikken med akut hæmoabdomen. Hvilken af nedenstående væskebehandlinger vil være mest passende at give?

Kolloider til hypotensivt blodtryk

Kolloider til supranormalt blodtryk

Krystalloider til hypotensivt blodtryk

Krystalloider til supranormalt blodtryk

12

Hvilket trin i POMR er vigtigst i akut medicin?

Klientinformatorisk

13

Hvad betyder Triage?

Triage er et redskab, der bruges til at sortere og prioritere patienter med akut opstået sygdom, efter den alvorlighedsgrad tilstanden præsenterer sig med.

14

Hvad står Dr. ABCD for ifht organsystemer?

A: Sikre luftveje (Airways)
B: Respiration (Breathing)
C: Hjerte/blødninger (Circulation)
D: Benbrud/ muskelskader/neurologi mv. (Dissabilities)

15

Hvordan er det med puls, hvis der ikke er luftvej?

Først kigger man på om dyret trækker vejret. Derefter kigger man efter puls. Det er ligegyldigt om dyret har puls, hvis ikke der er luftveje. Hvis ikke der er luftveje vil dyret dø for eller siden.

16

Hvad er formålet med Dr. ABCD

At købe os tid, ikke at stille en diagnose.

17

Hvis vi ikke umiddelbart kan få frie luftvej, hvad gør man så?

Hurtigt ligge en kunstig airway (tubus)

18

Intubering og tracheostomi kræver...

anæstesi

19

Indenfor hvilket område ligger hundens puls normalt?

70-160

20

Indenfor hvilket område ligger kattens puls normalt?

160-240

21

Hvordan tjekker man pulsen?

Hånden på hjertet eller finger på a. femoralis. Tæl hjerteslag fx 15 sek.

22

Hvad er respirationsraten hos hund?

10-30

23

Hvad er respirationsraten hos kat?

20-30

24

Hvordan tjekker man respirationen?

Observer flanken ́s bevægelse. Alternativt spejl over nares. Tæl fx. 15 sek.

25

Hvad er den kapillære fyldningsgrad hos både hund og kat?

2 sek

26

Hvordan tjekker man den kapillære fyldningsgrad?

Pres fingeren hårdt mod gingiva ca. 2 sek. og slip så. Vælg et upigmenteret sted.

27

Hvad er hundens normale temperatur?

37,5-39 grader

28

Hvad er kattens normale temperatur?

38-39,5 grader

29

Hvornår taler man og hypotermi hos hund og kat?

30

Hvornår taler man og hypertermi hos hund og kat?

> 41 grader

31

Hvad vil man ofte se ifm miltruptur?

hæmangiosarkom (blødning til abdomen)

32

Hvad kalder man ophobede krampeanfald på over 5 min.?

Status elepticus

33

Hvilke tre vener giver mulighed for intravenøs adgang ifm væsketerapi?

V. cephalica
V. jugularis
V. saphena (laterale et mediale)

34

Hvor stor en del af kroppens væske findes interstitielt?

10-15%

35

Hvad sker der med pulsen hvis man mangler væske?

Pulsen stiger

36

Nævn de simple regler for væsketerapi?

Erstat blod med blod
Erstat plasma med plasma
Shock behandling med kolloid (kryst)
Rehydrer med Ringer acetat

37

Nævn nogle krystalloide opløsninger...

Ringers acetat (mere balanceret)
Isoton NaCl

38

Hvilken væsketerapi vil du vælge i forbindelse med hypovolemetisk shock?

Krystalkolloid f.eks. ringers acetat

39

Væskebehandlinger kan enten være isotoniske, hypotoniske eller hypertoniske. Hvad er hhv. krystaloider og ringersacetat?

Krystalloider er ligesom blod isotonisk
Ringers acetat er mild hypotonisk

40

Er blod et kolloid eller krystalloid?

Blod i sig selv er et kolloid

41

En 1 1⁄2 år gammel kastreret hankat præsenteres med en anamnese om dysuri, hæmaturi. Symptomerne har været tiltagende de sidste 3 dage. Nu ligger katten stille, har en puls på 60 og du kan palpere en meget stor og spændt blære i abdomen.

Aflivning

Urinkateter X

Agressiv væsketerapi

EKG

42

Hvornår er det indiceret at placere et permanent thoraksdræn?

Når gentagne thoracocenteser er uden effekt
X

Efter abdominal kirurgi

Kan altid bruges som alternativ til thoracocentese