PU/PD Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > PU/PD > Flashcards

Flashcards in PU/PD Deck (45)
1

Pollakisuri

Hyppig urinering af små portioner
Fx 10 gange på 10 min

2

Inkontinens

Kan ikke holde på vandet

3

Stranguri/dysuri

Besværet smertefuld urinering

4

Anuri

Ingen urin

5

Oligori

Lille mængde urin

6

Periuri

Urinering ved siden af bakken
Abnormal urineringsaadfærd
Kan fx ses hos katte hvis de er i smerte

7

Hæmaturi

Blod i urinen
Et ikke-lokaliserende fænomen, kan være først eller sidst i urineringsprocessen, men kan også være blandet og dermed kan man ikke vide hvor det stammer fra

8

Polydipsi defineres når...

... dyret drikker mere end 100 mL/kg/dag

9

Polyuri defineres når...

... urinproduktionen overstiger 50 mL/kg/døgn
Dyret tisser mere dvs. større portioner og oftere
Urinen er mindre koncentreret

10

Vandindtaget skal måles...

... over flere dage!
Hunde kan fx drikke varieret især hvis det er varmt

11

Hvornår skal man måle urinens vægtfylde?

Om morgenen!

12

Hvad er den normale vægtfylde for urin for hhv. hund og kat?

Hund: 1030
Kat: 1035

13

Hvornår kan vægtfylden være "falsk" forøget?

Hvis der er glukose eller protein i urinen, eller hvis dyret har drukket meget og derved selv fortyndet urinen.

14

Azotæmi

Forhøjede nyreværdier

15

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved en hund med azotæmi eller dehydration? (tegn på noget unormalt)

Hvis urinen er minimalt koncentreret (lav vægtfylde)!
En dehydreret hund burde jo have opkoncentreret urinen og holdt på væsken!
Forhøjede nyreværdier (azotæmi) er jo tilfældet hvis nyren ikke kan komme af med affaldsstofferne -> dette sker ved opkoncentreret urin -> derfor burde urinen ikke være tynd!

16

Hvad er det første tegn på begyndende nyresvigt?

Nedsat evne til at koncentrere urinen er det første kliniske tegn inden nyreværdierne begynder at ændre sig!

17

Hvilke lidelser kan give PU/PD?

Primær diabetes insipidus (oftest central)
Nyresvigt
Osmotisk diurese
Sek. nefrogen diabetes insipidus:
- Cushings
- Pyometra sfa. E. coli
- Hypercalcæmi
- Pyelonephritis
- Hyperthyreoidisme
- Leversvigt
- Addisons

18

Hvad er de vigtigste årsager til PU/PD?

Traume og neoplasi i CNS er de vigtigste årsager!

19

Hvad er problemet centralt (i hjernen)?

Der produceres slet ingen ADH overhovedet, dvs. dyret er ikke i stand til at koncentrere urinen selvom det er dehydreret!

20

Hvad er det nefrogene problem?

ADH receptorerne i nyrerne reagerer ikke på ADH -> hjernen kan altså godt producere ADH og ADH er til stede i nyrerne - de kan bare ikke reagere på det!

21

Sygdomme der påvirker receptorerne?

- Cushings (hyperadrenocorticisme, øget cortisol prod.)
- Pyometra (E. coli blokkerer ADH receptorer)
- Hypercalcæmi (blok. ADH receptorer)
- Pyelonephritis (Især med E. coli, interstitierne ødelægges så væsken ikke kan retenteres)

22

Multifaktorielle sygdomme der påvirker receptorerne?

- Hyperthyreoidisme (T4 overproduktion)
- Leversvigt/PSS
- Addisons (omvendt Cushings)

23

Den indledende undersøgelse for PU/PD?

1. Blodprøve + urinprøve + klinisk kemi
2. Scanning + dyrkning af urin + spec. endokrine analyser + spec. leverfunktionstest
3. (Tørstetest)

24

Hvornår laver man en tørstetest?

Når ALLE andre årsager til sekundær diabetes insipidus, nyresvigt og diuresis ER udelukket!
Potentiel farlig procedure der kræver nøje overvågning!
Man dehydrerer simpelthen dyret og måler på om urinen opkoncentreres som den skal.

25

Modificeret tørstetest (modified water deprivation test) kan anvendes til at skelne imellem diabetes insipidus og psykogen polydipsi. Hvilken hormontrial anvendes efterfølgende for at skelne mellem nefrogen og central diabetes insipidus?

Måling af urinvægtfylden efter ACTH stimulation

Måling af urinvægtfylden efter ADH (vasopressin) administration X

Måling af urin protein/kreatinin ratio efter ACTH stimulation

Måling af urin protein/kreatinin ratio efter ADH (vasopresssin) stimulation

26

Du tilser en 12 år gammel kat der har vomiteret gennem længere tid. Katten har markant forhøjede urea- og kreatininværdier i blodet og en specifik vægtfylde i urinen på 1060. Du vurderer at katten har?

Renal azotæmi

Prærenal azotæmi X

Postrenal azotæmi

Renal, præ- eller postrenal lokalisation kan ikke afgøres uden en UPC ratio

27

En 12 år gammel Jack Russel Terrier kastreret hanhund præsenterer i klinikken med nedstemthed, polydipsi og profus diarrhea. Temperaturen er 37,5, Respirationsraten er 40 og slimhinderne er tørre med en kapillærfyldningstid på 2 sekunder. Den biokemiske profil viser azotæmi (forhøjet urea og kreatinin) og urin vægtfylden er 1.055. Hvilken af nedenstående vurderinger er mest korrekt på baggrund af de givne oplysninger?

Patienten har et kronisk nyresvigt med uræmisk syndrom

Patienten er dehydreret og har nyresvigt

Patienten har et akut nyresvigt med uræmisk syndrom

Patienten er dehydreret med normal nyrefunktion X

28

Hvad er det tidligste tegn på glomerulær skade?

azotæmi

isosthenuri

proteinuri X

glukosuri

29

Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD)
Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

Hankatte med obstruktion af de nedre urinveje kan udvikle livstruende hypokalemi

Den hyppigste årsag til cystitis hos unge katte er bakteriel infektion

Struvit urolither hos katte dannes fortrinsvist i inficeret urin

Idiopatisk cystitis er den hyppigste årsag til FLUTD X

30

Forøget drikkelyst kan være tegn på bl.a. nyresygdom. Drikkelyst betegnes som patologisk når...

der indtages >10 ml/kg/dag

der indtages >50 ml/kg/dag

der indtages >100 ml/kg/dag X

der indtages mere væske end der udskilles som urin

31

Fodringsændringer kan anvendes til behandling af urinvejslidelser.
I forbindelse med hvilken urinvejslidelse anbefales diæt der blandt andet sænker urin pH?

Calcium oxalat sten i blæren

Idiopatisk cystitis

E. coli cystitis

Struvit sten i blæren X

32

Perineal urethrostomi hos katte kan benyttes ifbm iøvrigt terapiresistent nedre urinvejssygdom (FLUTD).
Hvad er den mest almindelige komplikation efter perineal urethrostomi hos kat?

Fækal inkontinens

Striktur

Rektal prolaps

Urinvejsinfektion X

33

Uroabdomen opstår som følge af urinlækage til peritonealhulen.
Uroabdomen diagnosticeres mest specifikt vha...

Ultralydskanning

Blodanalyse

Diagnostisk peritoneal lavage og analyse X

MRI skanning

34

Felin urolithiasis.
Hvilket udsagn vedrørende struvit urolithiasis hos kat er korrekt?

Struvit urolithiasis hos kat er associeret med urinvejs infektioner

Struvit urolithiasis hos kat er associeret med ubehandlede urinvejs infektioner

Struvit urolithiasis er den hyppigste årsag til FLUTD hos ældre katte

Struvit urolithiasis behandles med en magnesium restriktiv diæt X

35

For hvilken af følgende lidelse er polyuri/polydipsi IKKE et primært symptom ?

Hypothyroidisme X

Diabetes mellitus

Hypercalcæmi

Hyperadrenocorticisme (Mb. Cushings)

36

En 10 år gammel intakt labrador-han præsenteres i klinikken da ejeren synes den urinerer mere end den plejer. Hvordan defineres Polyuri?

Urinproduktion over 1-2 ml/kg/døgn

Urinproduktion over 8-10 ml/kg/døgn

Urinproduktion over 20-25ml/kg/døgn

Urinproduktion over 40-50 ml/kg/døgn X

37

Hvilken opsamlingsmetode er mest optimal at anvende når man skal foretage en bakteriel undersøgelse af urinen hos hund?

Midtstråleurin

Urin opsamlet ved katerisering

Urin opsamlet ved cystocentese X

Alle ovenstående metoder kan anvendes lige godt

38

En 6 år gammel kastreret hankat præsenteres i klinikken med anamnese om stranguri og hæmaturi af ca. 2 dages varighed. Det sidste døgn er der ikke set urin fra katten. Ved præsentation i klinikken er katten moribund og har bradykardi (puls ca. 60 / min). Diagnosen obstruktiv FLUTD stilles. Hvad er sandsynligvis årsagen til kattens bradykardi?

Hypokalæmi

Hyperkalæmi X

Hyponatræmi

Hypernatræmi

39

En 6 år gammel hunhund præsenteres i klinikken med blod i urinen (hæmaturi) og pollakiuri (hyppig urinering). Hvilken sygdomsproces er den mest sandsynlige?

Sygdom i nedre urinveje X

Generelt øget blødningstendens

Tumor i vagina

Sygdom i øvre urinveje

40

Hvordan betegnes urinvægtfylden (VF) fra en hund hvis den måles til 1.010?

Hypostenuri

Isostenuri X

Hyperstenuri

Normostenuri

41

En kastreret huskat, han 5 år præsenteres i klinikken med symptomer på ”Feline Lower Urinary Tract Disease” (FLUTD). Hvilket af nedenstående kliniske tegn ses sædvanligvis ikke hos katte med FLUTD?

Pollakiuri

Hæmaturi

Stranguri

Polyuri X

42

Pu/Pd kan opstå som følge af nedsat følsomhed overfor ADH (antidiuretisk hormon) i receptorerne i nyren. Ved hvilken af de nedenstående sygdomme er dette tilfældet?

Psykogen polydipsi

Diabetes Mellitus

Central diabetes insipidus X

Pyometra

43

Patienter med Pu/Pd har som oftest primær polyuri med kompensatorisk polydipsi. Ved hvilken af de nedenstående lidelser er dette IKKE tilfældet?

Hypokalæmi

Hypercalcæmi

Central diabetes insipidus

Psykogen polydipsi X

44

Manglende evne til at koncentrere urinen er et symptom der kan ses i
forbindelse med en række forskellige endokrine lidelser.
Ved hvilken af de nedenstående endokrinopatier er nedsat urin-vægtfylde
IKKE en del af det forventede sygdomsbillede?

Morbus Addison.

Hypothyroidisme X

Morbus Cushings

Central Diabetes Insipidus

45

Patienter med Pu/Pd har sædvanligvis nedsat urin-vægtfylde. Ved hvilken af nedenstående lidelser ses Pu/Pd uden en tilsvarende lav urin vægtfylde?

Diabetes mellitus

Pyelonephritis

Kronisk nyresvigt

Nefrogen diabetes insipidus