Respiration Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Respiration > Flashcards

Flashcards in Respiration Deck (61)
1

Hvilke karakteristika skal der lægges vægt på omkring respirationen?

Rytme: inspiration, pause og ekspiration er nogenlunde lige lange.

Dybde Type (normal thorako-abdominal)

Abnorme lyde

2

Hvornår er respirationen overfladisk?

Ved restriktive lungelidelser, f.eks. Pleurale effusioner Pneumothorax Smerter i thorax Smerter i diaphragma

3

Hvornår ses langsom og dyb respiration?

Obstruktive lungelidelser.

4

Hvornår ses dyspnø?

Dyspnø både inspiratorisk og ekspiratorisk.

Pneumonier Inspirationsdyspnø: obstruktion af larynx eller trachea.

Ekspirationsdyspnø: Obstruktion i de små bronkier og bronkioler.

5

Hvad er Küssmauls respiration og hvornår ses det?

En abnorm og hurtig respiration. Ses ved acidosiske lidelser (eks. diabetisk koma - ketoacidose) Metabolisk acidose: hurtigere vejrtrækning.

6

Hvad kan thorakal respiration indikere?

Smerter i abdomen; Pankreatitis Peritonitis

7

Hvad kan en abdominal respiration indikere?

Smerter i thorax Fractura costae, pleuritis.

8

Hvilke symptomer kan ses ved cavum nasi (øvre luftveje)?

Nysen, snorken (stertor), dyspnø, nasal flåd.

9

Hvilke symptomer kan ses ved pharynx (øvre luftveje)?

Stertor, hoste, reverse sneezing, "opkastning"

10

Hvilke symptomer kan ses ved larynx (øvre luftveje)?

Inspiratorisk stridor (grumset telefon opkald), hoste, dyspnø, ændret gøen

11

Hvilken slags respiration skal man altid finde mistænksomt hos hund og kat?

Respiration med åben mund

12

Hos hvilke dyr kan man se tracheal kollaps?

Midaldrende toybreeds. Sjældent katte.

13

Hvilke symptomer vil man se ved tracheal kollaps, hvor trachea er snævret ind?

Hoste eller ekspiratorisk hvæsende lyd. Forlænget ekspiratorisk fase.

14

Hvordan kan man diagnostisere tracheal kollaps?

Bronkoskopi + radiografi af cervix og thorax.

15

Nævn de 4 mønstre man leder efter ved thorax radiografi.

Vaskulære mønster
Bronkielle mønster
Alveolære mønster
Interstitielle mønster

16

Hvis der ses vejrtrækningsproblemer, men der ikke ses ændringer på røntgen, hvad mistænker man så?

Tromboembolisme, (traume, aspiration)

17

Hvordan bekræftes inspiratorisk stridor?

Ved klinisk undersøgelse

18

Kan Motionsintolerence og cyanotisk slimhinder bekræftes ved klinisk undersøgelse?

Ikke altid

19

Hvor lokaliserer inspiratorisk stridor sig ofte til?

De øvre luftveje

20

Hvad betyder Brachycephal syndrom?

Brachycephale hunde og katte er racer med forkortet kranie, i særdeleshed ansigts- og næseknoglerne. Afkortningen af ansigts- og næseknoglerne medfører en sammenpresning af næse- og mundhule og dermed begrænset plads til strukturerne derinde.

21

Nævn nogle racer hvor Brachycephal syndrom især forekommer?

Mops
Bulldog

22

Brachycephale syndrom består af en eller flere abnormaliteter hos racer med sammenpresset næse- og mundhule - hvilke?

– Forsnævrede næsebor. Medfører at hunden kun kan trække vejret i små mængder af gangen.

– For lang blød gane – dette blokerer delvist de bagvedliggende luftveje.

– Udposning af luftposerne i struben – blokerer delvist for luftstrømmen i struben.

– Forsnævret luftrør.

23

Beskriv det vaskulære mønster ved thorax radiografi.

Indebærer forstørrede vener og arterier

Arterie>vene = tromboembolisme, pulmonær hypertension (lungeorm) både kat og hund

Vene>arterie = Venstresidig hjertesvigt

Begge forstørrede = Sjældent. PDA og VSD

Begge formindskede = Pulmonær undercirkulation (hypovolæmi)

24

Beskriv det bronkielle mønster ved thorax radiografi.

Der ses donuts (fortykning af bronkiers vægge).
Skyldes bronkitis

25

Beskriv det alveolære mønster ved thorax radiografi.

Alveoler skal normalt ikke kunne ses på røntgen. Ses kun hvis de er fyldt med væskemateriale.

Hvide alveoler (luftfyldte fortættede strukturer) = væske i område.


Ødem (venstresidig hjertesvigt), inflammation (fx infektion eller neoplasi), hæmoragi.

Ødem(ikke pga. hjerteinsufficens) i caudale lungelober.

Bakterier: Craniale lober
Tromboembolisme, systemisk bakteriel/mykose, dirofilaria = Caudale lober.

1 lobe = Fremmedlegeme, neoplasi, abces eller torsion.

26

Beskriv det interstitielle mønster ved thorax radiografi.

Lyst, materet glas ved læsioner og ligger mellem strukturerne i lungefeltet.


Abcesser, neoplasier


Kan være enkelte eller multiple

27

Hvordan defineres inflammatorisk lungesygdom (PIE)?

Pulmonel (interstitiel) infiltation med inflammatoriske celler, mere specifikt eosinofile.

28

Hvilke dyr rammer inflammatorisk lungesygdom (PIE)?

Hunde i alle aldre

29

Hvad er fordelen ved Rhinoskopi/bronkoskopi?

Visualisering
Diagnostisk
Prøveudtagning (BAL, BU, biopsi)
Terapeutisk (fremmedlegeme)

30

Hvad er ulempen ved Rhinoskopi/bronkoskopi?

Risiko ved procedure + Omkostninger

31

Hvad mistænkes hyppigst ved cyanose sygdomme?

Nedre luftveje, typisk i de funktionelle enheder, fx larynx paralyse.

32

Hvad vil der typisk ses ved pleurale effusioner?

Restriktivt respirationsmønster, grundet mindre lungevolumen, væske uden for lungerne i bughulen.

33

Hvad er Inspiratorisk stridor oftest tegn på?

Sygdom i øvre luftveje

34

Hvad inkluderer Brachycephalsyndrom ikke?

Lungefibrose

35

Store hunderacer får sjældent?

Trachealkollaps. Ses mest hos små hunde.

36

Røntgen er ikke et optimalt diagnostisk værktøj ved?

Pleurale effusioner

37

Hvor vil CT være en foretrukken diag. Metode over røntgen?

Ved mikrometastaser under 5 mm => røntgen kan ikke detekere mikrometastaser, da kar har samme diameter som mikrometastaser, de kan ikke skelnes fra kar, CT kan se det i flere dimensioner og dermed se at det er en solitær proces.

38

Hæmatologisk og biokemiske undersøgelser har hvilke fordele?

o Underliggende sygdomsproces kan karakteriseres
o Anden organsygdom kan udelukkes
o Baseline værdier kan bruges til monitorering af terapi

39

Hvilken diagnostisk test vil være foretrukken til luftvejssymptomer? (primært diagnostisk)

Røngten

40

Negativ QRS-kompleks i 1.afledning er tegn på?

Sygdom i hjertets højre side

41

En dyrlæge har modtaget en 2 år gammel Boxer med hoste som eneste initielle problem. Hosten er karakteriseret ved at være tør og uproduktiv, der er normal lungelyd ved auskultation og i øvrigt ikke andre fund ved den kliniske undersøgelse.

Dyrlægen skal igang med den diagnostiske planlægning. Hvilket diagnostisk trin skal dyrlægens udredning være målrettet?

1 Bekræfte 0
2 Diagnose 0
3 Lokalisering 2
4 Patofysiologi 0

42

Hvilken af nedenstående patientprofiler beskriver bedst flertallet af patienter med idiopatisk larynx parese?

Gammel, mesocephal hund med stridor X

Ung, brachycephal hund med stertor

Gammel, dolicocephal hund med stertor

Gammel, miniature racehund med hoste

43

Eosinofil lungesygdom (PIE) hos hund er en relativ sjælden lidelse. Men når PIE diagnosticeres, hvad kan så være den underliggende årsag?

Parasitære infektioner

Medicin induceret

Idiopatisk - ingen association med andre årsager

Alle ovenstående X

44

Angiostrongylose hos hund diagnosticeres ofte i Danmark. Hvilke radiologiske forandringer ses hyppigst ved denne sygdom?

Peribronkielt mønster i hele lungefeltet

Mixed pattern i dorso-kaudale lungefelt X

Alveolært mønster i kranio-ventrale lungefelt

Radiologiske forandringer er sjældne ved angiostrongylose

45

Hvilken diagnostisk test vil ofte være at foretrukken hos patienter med luftvejssymptomer?

Røgten X

CT

Hæmatologisk og biokemisk undersøgelse

Kikkertundersøgelse af luftvejene

46

Inspiratorisk stridor er ofte tegn på?

Sygdom i øvre luftveje X

Sygdom i nedre luftveje

Sygdom i hjerte

Det er helt normalt

47

Ved pleurale effusioner vil der typisk ses?

Upåvirket respiration

Obstruktiv respirationsmønster

Restriktivt respirationsmønster X

Obstruktivt-restriktivt respirationsmønster

48

Ved cyanose mistænkes hyppigst sygdomme i?

Nares

Pharynx

Larynx

Nedre luftveje X

49

Store hunderacer får sjældent?

Pneumoni

Tracheal kollaps X

Lungetumorer (metastaser)

Larynxparese

50

Brachycephalt syndrom inkluderer ikke?

Stenotiske nares

Lungefibrose X

Hypoplastisk trachea

Elongeret palatum molle

51

Vesikulære respirationslyde er stærkest på?

Lige stærke ved inspiration og ekspiration

Inspriration X

Ekspiration

Vesikulær respiration kan ikke høres

52

En fransk bulldog bliver opereret for brachycephal syndrom. Hvilken anatomisk struktur vil ikke korrigeres ved denne type af operation?

Stenotiske nares

Elongeret palatum molle

Paralytisk larynx X

Everterede sacculi

53

Hvilet af følgende kliniske tegn vil man ofte forbinde med sygdom i næsehulen?

Stridor (piben)

Hoste

Stertor (snorker) X

Dyspnø (Besværet vejrtrækning)

54

Årsager til akut lungeødem inkluderer ikke?

Chordae tendineae-ruptur

Atrieflimmer

Iatrogen volumenbelastning (f.eks. excessiv væsketerapi)

Hjertetamponade

55

Den hyppigste årsag til stertor hos hund er sædvanligvis?

Sygdom i laryngs

Sygdom i pharyngs X

Sygdom i trachea

Sygdom i bronkier

56

En 1 år gammel kat præsenteres i klinikken med fri væske i thoraks. Den har takypnø og trækker vejret gennem åben mund og med fremstrakt hals. Hvilket ICS (inter costal space) er det mest optimale indstikssted for denne procedure?

Omkring 7. ICS dorsalt

Omkring 7. ICS ventralt

Omkring 10. ICS dorsalt

Omkring 10. ICS ventralt

57

Hvilken af nedenstående muligheder er den hyppigste årsag til larynx parese hos hund?

Idiopatisk X

Immun-medieret

Endokrint (Hypothyreoidisme)

Endokrint (Hypoadrenocorticisme)

58

Bronkøse respirationslyde er stærkest på?

Ekspiration

59

På hvilket tidspunkt af dagen vil en patient med enten tidlig hjertesygdom, lungeødem eller trakeal kollaps hoste?

Om natten

60

Hvad giver bronkøse respirationslyde mistanke om?

Nedre luftvejsproblem

61

En 10 år gammel labrador han præsenteres i klinikken med dyspnø og udtalt inspiratorisk stridor. Hvilken anatomisk lokalisation er mest sandsynlig som årsag til hundens kliniske tegn?

Øvre luftveje, ekstrathorakalt

Øvre luftveje, intrathorakalt X

Nedre luftveje, pulmonære parenchym

Nedre luftveje, pleura