Anæstesi Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Anæstesi > Flashcards

Flashcards in Anæstesi Deck (46)
1

Anæstesirelateret død

Op til 48 timer efter dyret har været i anæstesi hvor dødsårsagen ikke kan tilskrives andet end anæstesien

2

Hvad dør vores patienter af i relation til anæstesi?

- Bradykardi -> asystoli
- Kredsløbssvigt
- Lever/nyrelidelser
- Respiratorisk depression -> apnø
- Hypotermi/hypertermi
- Overdosering
- CNS-anomalier

3

TIVA

Total Intravenøs Anæstesi

4

Neuroleptanalgesi

Sedation/"anæstesi" vha. beroligende stof og opioid, men der opnås IKKE bevidstløshed! (men meget tæt på, god smertestillende effekt!)

5

ASA-klassifikation

En måde at risikovurdere en patient inden den lægges i anæstesi
Ved systemisk sygdom
I-V

6

ASA-kategorierne:

1. Rask patient
2. Mild systemisk sygdom uden funktionelle begrænsninger
3. Alvorlig systemisk sygdom med funktionelle begrænsninger
4. Alvorlig systemisk sygdom som konstant er potentielt livstruende
5. Kritisk patient der ikke forventes at overleve 24 timer med eller uden operation

7

Hvad betyder et E ud for en ASA-kategori?

Emergency!
Her øges risikoen ved anæstesien idet man ikke kan nå at lave de indledende undersøgelser af dyrets helbredsstatus, men er nødsaget til at lægge dyret direkte i anæstesi

8

Hvad er vigtigt når vi har en kritisk patient?

At ejeren ved hvilken kategori dyret ligger i inden operationen! Især ved kat. V hvor patienterne er livstruede og har større sandsynlighed for at dø under anæstesien, men hvor operation er nødvendig fordi den ellers helt sikkert dør!

9

Relation mellem ASA-klassifikation og morbiditet/mortalitet

ASA >/= 3 giver en markant højere risiko for perianæstesiologiske komplikationer!

10

Tillæg til ASA ved vurdering af risiko

- Patientens alder (evt. følgesygdomme?)
- Type af indgreb
- Varighed af anæstesi
- Monitoreringsudstyr og -kapacitet (sygeplejerske?)
- Erfaring hos anæstesiolog (erfaren vs. os)
- Erfaring hos kirurg (tid, komplikationer)

11

Præ-anæstesiologisk work-up af patienten

- Signalement
- Årsag til anæstesi/kirurgi
- Medicinsk historie
- Klinisk US af de kritiske punkter hvor vi ved at det kan gå galt (Resp., kredsløbsorganer, almen status)
- Faste
- Parakliniske US (blodprøver, røntgen osv.)

12

Hvor lang tid inden en operation skal et dyr være fastet?

6-8 timer! (Gerne 12)

13

De 3 steps i anæstesi

Præmedicinering
- Sedation, analgesi, ANS (atropin)
Induktion
- Anæstesi etableres
Vedligeholdelse
- Anæstesi vedligeholdes (typisk inhalationsanæstetika)

14

Hvilke parametre holder vi øje med under monitorering af anæstesien?

Reflekser!
- Øjenposition
- Palpebralrefleks (øjenvipperefleks)
- Kæbetonus
- Cornearefleks
- Spontan bevægelse
- Hjertefrekvens
- Respirationsfrekvens
- Ændringer i hæmodynamiske/respiratoriske parametre ved kirurgisk stimulation (ligger dyret dybt nok?)

15

Typiske komplikationer ved smådyrsanæstesi

Apnø ved induktion (propofol)
Respirationsdepression
Hypotension
Utilstrækkelig anæstesidybde
Utilstrækkelig analgesi (reaktion når der skæres)
Hypothermi
Forlænget recovery

16

Hvad kan vi monitorere uden fancy maskiner?

Puls
Respiration
Reflekser
Temperatur
Slimhinder/kapillærfyldningstid

17

Hvad er formålet med postoperativ monitorering?

Sikre at patienten vågner sikkert og hurtigt

18

Hvad monitoreres postoperativt?

Luftveje
Respiration
Cirkulation
Temperatur
Bevidsthedsniveau
Analgesi
Comfort + TLC

19

Hvornår skal vi extubere?

Når dyret viser tegn på at synkerefleksen returnerer

20

NIBP

Non-Invasive Blood Pressure

21

Minimumskrav til anæstesi

1. Intravenøst kateter
2. Iltberiget luft via tubus (maske)
3. Monitorering
4. Journalisering
5. Smertebehandling

22

Hvad er risiko for anæstesirelateret død hos hund og kat?

Hund: 0,17%
Kat: 0,24%

23

Hvornår dør dyret ofte, hvis der er tale om anæstesirelateret død?

Under anæstesivedligehold eller i de første 3 timer post-operativt

24

Hvad er vigtigt for at bibeholde den fysiologiske norm under anæstesi?

Anvend så lidt anæstesi så muligt

25

Hvad forstås ved en balanceret anæstesi?

Samtidig administration af forskellige farmaka resulterende i bevidsthedstab, analgesi, muskelrelaksation og autonom stabilitet. Der er en fordel ved synergismen, der vil give en potenseret effekt. Man kan desuden give en lavere dosis, hvilket giver færre bivirkninger.

26

Umidelbar ASA ved kastration?

1

27

Umidelbar ASA ved pyometra?

2-5

28

Umidelbar ASA ved steralisation?

1

29

Umidelbar ASA ved akut mavedrejning?

5/E

30

Umidelbar ASA ved kontrolleret diabetes mellitus?

2

31

Umidelbar ASA ved ukontrolleret diabetes mellitus?

3-4

32

Umidelbar ASA ved bidsår?

1-5
Der kan være stor variation

33

Umidelbar ASA ved akut respirationsdepression, akut tracheotomi (midlertidigt hul i trachea for resp)?

5

34

Umidelbar ASA ved aorta stenose (forsnævring af aorta ved hjertebasis), tandrens?

2-3. Vi får ikke noget at vide om, hvordan hunden har det. Hvornår har hunden sidst været behandlet?

35

Hvad anvender man capnometri til?

Styre ventilationen

36

En del af den kliniske vurdering af patienter forud for anæstesi er, at bedømme patientens body condition score. Hvilke komplikationer kan forventes hos en overvægtig patient?

Hypoventilation og nedsat kardiovaskulær funktion.

37

Hypotension er ofte forekommende komplikation hos bedøvede patienter. Hvad er hovedårsagen til hypotension under anæstesi?

Vasodilation som følge af anæstesi

38

En 6årig gammel schæferhund han anbringes mhp saturering af ikke helende sår. Patienten almene tilstand er normal - har pulsfrevens på 100, respirationsfrekvens på 30 samt rektaltemperatur på 38,9. Angiv hvilken ASA gruppe patienten henføres til?

ASA II

39

Hvordan ASA klassificeres en 8 år gammel labrador retriever, intakt han, diagnostiseret med ruptur af det forreste korsbånd?

ASA I

40

Hvilke stofgrupper anvendes oftest til epidural analgesi/anæstesi på hund og kat?

Lokalanalgetika sammen med opoider

41

Hvilke parametre er mest præcise når det gælder anæstesi dybde?

Øjepos, øjenrefleks, kæbetonus

42

Du skal som en del af anæstesiproceduren ilægge et venekateter på en kat. Hvor gør du det lettest?

V. cephalica

43

Som en standard præ-anæstesi undersøgelse bør patientens hydreringsgrad evalueres og dette gøres bedst ved?

Evaluering af hudelasticitet og slimhinders fugtighed

44

Efter veloverstået anæstesi skal din patient, en 3årig intakt labrador retriever, ekstuberes. Hvornår gøres dette?

Når der er tegn på tilbagevendende synkerefleks

45

Hvordan er øjenpositionen hos en kat, som er tilstrækkeligt bedøvet med et dissociativt anæstetikum (f.eks. ketamin)?

Ventralt

Dorsalt X

Centralt

Lateralt

46

ASA-klassifikation bruges til at risikovurdere en patient før anæstesi. Hvad ligger til grund for en korrekt ASA-klassifikation?

Grundig klinisk undersøgelse

Signalement

Komplet anamnese og hovedproblem/årsag til kirurgi

Alle ovenstående X