Zoonoser Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Zoonoser > Flashcards

Flashcards in Zoonoser Deck (11)
1

Opdeling af zoonoser efter organsystem eller overførselsmekanisme

- Enterale
- Bid/krads/kontakt med ekssudat
- Luftveje og øjne
- Urogenitale
- Vektor overførte
- Overførsel via fælles miljø

2

Eks. på enterale zoonoser

- Nematoder
- Cestoder
- Coccidier
- Flagellater, amøber, ciliater
- Bakterier

3

Zoonotiske nematoder

Toxocara canis (visceral larve migrans, eosinofili, hepatomegali, hoste)
Ancylostoma caninum, uncinaria stenocephala, strongyloides stercoralis (kutan larvemigrans)
Trichuris vulpis (GI sygdom hos homo)

4

Zoonotiske cestoder

Echinococcus
Dipylidium caninum

5

Zoonotiske coccidier

Cryptosporidium parvum (diarre)
Toxoplasma gondii (transplacental infektion hos mnsk.)

6

Zoonotiske bakterier

- Salmonella spp.
- campylobacter jejuni
- E. coli
- Helicopbacter
- Yersinia enterocolitica

7

Hvilken bakterie kan smitte ved krads fra kat?

Bartonella spp.

8

Hvilken bakterie kan smitte ved bid fra hund/kat?

Capnocytophaga canimorsus

9

Hvilken bakterie kan smitte gennem ekssudat fra kat?

Yersinia pestis

10

Hvilke svampe kan smitte ved kontakt fra hund/kat?

Dermatofytter
Sporothrix schenkii

11

Virus der smitter fra pattedyr?

Rabies