Hjerte Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Hjerte > Flashcards

Flashcards in Hjerte Deck (51)
1

Hvilke fødevarer er giftige for dyr?

Mørk chokolade, hund (theobromine, hjertearytmi -> hjertestop)
Rosiner, hun (nyresvigt)
Avokado, fugle (dør)

2

Hvad ses hos over > 80% af alle bullterrier?

Mitralklapdysplasi

3

Årsager til hjerteinsufficiens

- Volumenoverbelastning
- Trykoverbelastning
- Myokardiesygdomme (systolisk/diastolisk svigt)
- Rytmeforstyrrelser

4

Diagnostiske undersøgelses- og screeningsværktøjer

Hands-on! = inspektion, palpation, perkussion, auskultation
- EKG
- Røntgen
- Ekkokardiografi
- Holtermonitorering
- Blodtryksmåling
- Kontraststudie (angiografi)
- Blodprøver (elektrolytter, enzymer, urea mm.)
- Urinprøve
- Biomarkører
- Gentest

5

Hvordan laver man en klinisk undersøgelse af det perifere kredsløb?

- Hudtemperatur
- Slimhinder
- Kapillærfyldningstid
- Rektaltemperatur
- Puls

6

Klinisk undersøgelse af det centrale kredsløb

- Lungestase og -ødem
- Jugularvenestase
- Thoraxeffusion
- Ascites (forstørrelse af lever og milt)

7

Hvad undersøger vi når vi laver klinisk US af hjertet?

- Frekvens
- Mislyde
- Arytmier
- Hjertestød
- Perkussion
- Dæmpede hjertetoner

8

Murmur

Patologiske hjertelyde skabt af turbulent blood flow som er kraftigt nok til at vi kan høre det

9

hvilke hunde får ofte aortastenose?

STORE tunge HUNDERACER!

10

små hunde får ofte

mitralklapsygdomme! (MVD)

11

Initiel database

- signalement
- klinisk US
- Røntgen af thorax
- Ekkocardiogram
- EKG (electrocardiography)
- blodtryksmålinger
- Biomarkører
- biokemisk profil, urinanalyse og

12

90% af alle hjertemislyde findes i

Systolen!

13

alle diastoliske mislyde er altid

Patologiske

14

Pansystoliske mislyde

Mitralregurgitation
Tricuspidalregurgitation
Ventrikelseptumdefekt

15

Uddrivningsmislyde

- Aortastenose
- Pulmonalstenose
- HCM - obstruktiv
- Anæmi
- Atrieseptumdefekt

16

Sen systolisk klik

Mitralklapprolaps

17

Kontinuerlige mislyde

Persisterende ductus arteriosus
Arteriovenøs fistel

18

Tidlig diastolisk mislyd

Aortaregurgitation
Pulmonalregurgitation

19

Midt diastolisk mislyd

Mistralstenose

20

En 4 år gammel Grand Danois bliver diagnosticeret med symptomatisk dilateret kardiomyopati. Hvilke EKG-forandringer er mest sandsynlige?

1 Sinustakykardi > 160; Høj R-tak efterfulgt af
belastningsmønster med enkelte ventrikel
præmature komplekser. X

2 Sinusarytmi, normale R-takker og let venstresidig aksedrejning (MEA mindre end 40 grader)

3 Sinusrytme, 140/min med dybe S-takker i både I og II-afledning. Desuden ses intermitterende
supraventrikulære præmature komplekser.

4 Abnorme QRS-komplekser med bradykardi

21

En hund med manifest højresidig hjertesvigt som følge af pulmonær hypertension præsenteres i klinikken.
Hvordan vil du behandle pulmonær hypertension?

1 Sildenafil 2
2 Dexamethason 0
3 Terbutalin 0
4 Pimobendan 0

22

En 8 år gammel Rottweiler, tæve, bliver præsenteret i klinikken pga tiltagende kollaps og synkope ifm korte gåture gennem den sidste måned. Den kliniske undersøgelse og parakliniske udredning erkender, at hunden har en alvorlig hjertetamponade.
Hvilken af følgende svarmuligheder dækker bedst de klinisk fund ved hjertetamponade hos hund?

1 Dæmpede hjertetoner, ascites og svag og hurtig puls X

2 Dæmpede hjertetoner, lungeødem og
hydrothoraks

3 Uregelmæssig og kaotisk hjerterytme,
holosystolisk mislyd og ascites

4 Hyperkinetisk hjerteaktion med udvikling af
venstresidigt kongestivt hjerteaktion f.eks. hoste og dyspnø

23

Doppler-ekkokardiografi anvendes bl.a. til screening for aortastenose hos hund
Hvilken modalitet anvendes ifm bestemmelse af høje trykgradienter ved alvorlige stenoser dvs. måling af høje flowhastigheder over forsnævringen?

1 Farve-Doppler 0
2 Pulsed Wave Doppler 0
3 M-mode skanning 0
4 Continuous wave Doppler X

24

Hjertet er i stand til at etablere en overlevelsesrytme, hvis den normale pacemaker (sinusknuden) ikke længere er i stand til at aktivere ventriklerne f.eks. ved 3. grads AV-blok. I hvilken hjertefrekvens-leje forventes en ventrikulær eskaperytme (overlevelsesrytme) at ligge hos hund?

1 40-50 slag/min X
2 20-30 slag/min 0
3 60-70 slag/min 0
4 > 100 slag/min 0

25

En 6 måneder gammel bulldog, han, bliver undersøgt for og diagnosticeret med en medfødt hjertedefekt -moderat ventrikelseptumdefekt (VSD). Hvor har mislyden ifm VSD maksimal intensitet dvs. hvor høres den tydeligst?

1 Hjertebasis - venstre side af thoraks

2 Hjerteapex - venstre side af thoraks

3 Kranialt og tæt på sternum på venstre side af thoraks X

4 Kranialt og tæt på sternum på højre side af thoraks

26

Thromboembolisme er associeret med flere forskellige lidelser. Hvilken af følgende lidelser er ikke associeret med thromboembolisme?

1 Hyperadrenokorticisme hos hund
2 Glomerulonefritis
3 Intestinal lymfangiektasi
4 Jern-mangel anæmi X

27

Negativ QRS-kompleks i 1. afledning er tegn på?

1 Der ses aldrig negativ QRS kompleks på et EKG
2 Sygdom i hjertes højre side X
3 Sygdom i hjertets venstre side
4 Normalt fund hos hund

28

En 10 år gammel Dobbermann (han) præsenteres i klinikken med tydelige kliniske tegn på dyspnø. En hurtig klinisk undersøgelse og røgtenbillede afslører kongestivt hjertesvigt. Hvad er din tentative diagnose?

1 Dilateret kardiomyopati (HCM) X
2 Hypertrofisk kardiemyopati (HCM)
3 Myxomatøs valvulær sygdom (MVD)
4 Aortastenose

29

Cyanotiske medfødte hjertesygdomme resulterer i, at ikke iltet-blod kommer ud i det systemiske kredsløb. Hvilken af nedenstående medfødte hjertefejl vil ofte resultere i cyanose?

1 Svær subaortalstenose
2 Reverse persisterende ductus arteriosus X
3 Svær pulmonalstenose
4 Ventrikelseptumdefekt med left-to-right shunt

30

Hypertrofisk kardiomyopati hos kat resulterer i en fortykket venstre ventrikel med nedsat compliance (nedsat elasticitet) pga koncentrisk hypertrofi og fibrosering.

Hvilket farmakum anses for at være kontraindiceret ved behandling af HCM hos kat?

1 Pimobendan X
2 Furosemid
3 ACE-inhibitor
4 Beta-blokker

31

Atrieflimmer er en hyppig og alvorlig supraventrikulær arytmi.
Hvilket af nedenstående farmaka anvendes ikke ved supraventrikulære arytmier?

1 Digoxin
2 Diltiazem
3 Atenolol
4 Lidokain X

32

Holter-monitorering ”24-timers EKG-overvågning” hos Doberman med dilateret kardiomyopati er især anvendelig til at erkende

Ventrikulær arytmi X

Atrieflimmer

Sinus arytmi

Tredje-grads AV-blok

33

En 10 år gammel Dobberman han præsenteres i klinikken med tydeloge kliniske tegn på hjertesvigt. En hurtig klinisk undersøgelse afslører en tydelig systolisk mislyd, der ydermere kan palperes ved at lægge fingre på thoraxvæggen. Hvordan kan mislyden klassificeres på den klassiske skala fra I-IV ud fra din kliniske undersøgelse?

Grad III

Grad IV

Grad V X

Grad VI

Grade I-knap hørbar
Grade II-soft, men let hørt med et stetoskop
Grad III-mellemprodukt loudness; fleste mislyde som er relateret til mekanik blodcirkulationen er mindst klasse III
Grade IV-højt mumlen, der udstråler meget, ofte herunder modsatte side af brystet
Grade V-meget højt, hørbar med stetoskop let rørende brystet; vibrationer er også stærk nok til at kunne mærkes gennem dyrets brystvæggen
Grade VI-meget højt, hørbar med stetoskop let rørende brystet; vibrationer er også stærk nok til at kunne mærkes gennem dyrets brystvæggen

Vi inddeler mislyde i 6 grader, hvor grad 1 er lige akkurat hørbar og grad 6 næsten kan høres på afstand af hunden. grad 5 mislyd: tydelig "summende" turbulens i hjertet, hvilket kunne føles ved at lægge en hånd på dyrets bryst.

34

Svag puls ses sædvanligvis ikke ved?

Feber X

Aortastenose

Shock

Dilateret kardiomyopati

35

Kliniske tegn ved hjertetamponade resulterer ikke i?

Dæmpede hjertetoner

Stase i jugularvener

Hypotension

Systolisk mislyd X

36

Højresidigt hjertesvigt resulterer ikke i?

a. Jugular stase
b. Ascites
c. Lungeødem
d. Hydrothoraks X

37

Ved EKG-undersøgelse findes en høj og tynd P-tak samt et negativt QRS kompleks i I, II, III afledning. Hvad indikerer disse fund?

a. Højresidig hjerteforstørrelse
b. Biventrikulær hjerteforstørrelse
c. Venstresidig hjerteforstørrelse X
d. Venstresidigt grenblok

38

Hvad min og max hjertefrekvens for hund?

min 30 slag/min
max 300 slag/min

39

Hvad min og max hjertefrekvens for kat?

min 100 slag/min
max 280 slag/min

40

I hvilken side sidder trikuspidalklappen ved auskultation?

Højre side

41

I hvilken side sidder mitralklappen og aorta ved auskultation?

venstre
aorta (hjertebase)
mitral (apex)

42

Hvordan kan man ved at se på EKG sige noget om, hvorvidt problemet er relateret til atrierne eller ventriklerne?

Hvis man kan erkende EKG-formen, så er det atrierne. Hvis ikke er det ventriklerne.

43

Hvordan kan man sige noget om, hvorvidt hjertet er forstørret, når man kigger på EKG og hvordan ved man om det er venstresidigt eller højresidigt?

Hvis polariteten er positiv, dvs. hvis man kan sige +, +, + på 1., 2. og 3. afledning, så er der ikke en aksedrejning. Hvis man har bare én negativ afledning, så vil der altid en aksedrejning mod højre.

Hvis der bliver spurgt hvis R er forstørret om det er venstre eller højre, så skal man sige
venstre.
alt fdet er er poisitiv repræsenterer venstre ventrikel, alt det der er neg repræsenterer højre ventrikel.

Hvis R takken er så høj den ikke kan være på papiret dækker det over, er det fordi man har en venstresiddet forstørrelsesmønster!

44

Ved hvilken grad hjertemislyd vil man kunne mærke turbulens, ved at berøre thorax?

Grad V

45

Hvad skal man antage, der er tale om, hvis man hører en mislyd hos kat?

SAM (systemic aorta motion/dynamisk aorta stenose)
Klappen drejer op og lukker for aortas udløb

46

Venstresidigt hjertesvigt viser sig som...

... lungeødem- og stase, evt. med hydrothorax

47

Højresidigt hjertesvigt giver især anledning til...

... leverstase som ofte ledsages af ødem i andre abdominalorganer samt ascites

48

En 8 år gammel gravhund præsenteres i klinikken med alvorlig dyspnø og hoste. Den kliniske undersøgelse viser, at hunden har højgradig hjerteinsufficiens pga en erhvervet hjertesygdom. Hvilken af følgende svarmuligheder er mest sandsynligt mht årsagen til dette kliniske syndrom?

Hjertetamponade ifm hjertebasistumor

Dilateret kardiomyopati

Kronisk degenerativ mitralklapsygdom

Iskæmisk hjertesygdom pga arteriosklerose

49

En huskat, 6 år, hun, er i behandling for diastolisk kongestivt hjertesvigt pga hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Hvilken udsagn er korrekt?

HCM har sjældent auskultatoriske forandringer

HCM resulterer ofte i en systolisk mislyd pga en dynamisk aortastenose

HCM udvikler ofte en kaotisk og alvorlig supraventrikulær takykardi X

HCM resulterer ofte i en diastolisk mislyd - tydeligst på venstre side af thoraks

50

En 6 måneder gammel newfoundlandshund, han, bliver undersøgt for og diagnosticeret med en højgradig medfødt hjertedefekt - subaortal stenose. Hvilken af følgende besvar er mest dækkende vedr. mislyden ifm denne form for hjertedefekt?

Susende crescendo-decrescendo systolisk mislyd - tydeligst ved hjertebasis på venstre side af thoraks

Kontinuerlig mislyd med snurren - tydeligst parasternalt på højre side af thoraks

Holosystolisk susende mislyd - tydeligst kranialt og tæt på sternum på venstre side af thoraks

Diastolisk lav-frekvent susende mislyd - tydeligst kranialt og tæt på sternum på højre side af thoraks

51

En 12 år gammel Yorkshire terrier bliver præsenteret pga. hoste gennem flere uger. Den kliniske udredning viser, at hunden har en alvorlig tracheal-kollaps med moderat cor pulmonale (pulmonal hypertension) - højresidig hjerteaffektion. Hvilken af følgende svar er mest dækkende vedr. de elektrokardiografiske forandringer på dette stadie af sygdommen?

Der ses sinusarytmi med P-pulmonale (høj og tynd) og en elektrisk aksedrejning > 100 grader.

Der ses P-mitrale (bred og hakket), abnorm QRS-kompleks og hyppige ekstrasystoler.

Der ses ingen QRS-forandringer eller arytmier, men atrieflimmer er hyppigt

Der ses høje R-takker og sinustakykardi