Onkologi Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Onkologi > Flashcards

Flashcards in Onkologi Deck (21)
1

En 12 år gammel Pudel, sterilseret hun, præsenteres i klinikken med en mundhuletumor.

Hvilket spørgsmål er det første, du prøver at besvare i forbindelse med den onkologisk udredning?

Om patientens EKG er normalt

Hvor er det?

Hvad er det? X

Om hunden har tandsten

2

Orale papillomer ses hos unge hunde. Orale papillomer er karakteriseret ved at være

maligne og når de diagnosticeres oftest inoperable

maligne men kun lokalt invasive og dermed som regel operable

benigne og forsvinder som regel af sig selv indenfor 1-2 mdr X

benigne men lokalt invasive og kræver operation 0 inden de når at blive for store og dermed
inoperable

3

TNM systemet benyttes til sygdomsklassifikation.
TNM systemet benyttes først og fremmest til

klassifikation af haltheder

klassifikation trachealkollaps

klassifikation af hjertemislyde

klassifikation af neoplasier X

4

Hvorfor bekymre sig om cancer hos familiedyr?

fordi dyrerne længere og dermed får et stigende antal cancer

5

Hvor mange procent af hunde over 10 år dør af cancer?

45%

6

Hvilken kræftform ses hyppigst hos hanhunde?

Testikelkræft

7

Hvilken kræftform ses hyppigst hos hunhunde?

Mælkekirtelvæv

8

Hvilken race har den højeste frekvens af cancer?

Bull terrier

9

Hvordan undersøger man for cancer?

Palpation
Biopsi
Røntgen

10

Hvilke tre spørgsmål besvarer man ved en undersøgelse?

Hvad er det?
Hvor er det?
Hvor slemt er det?

11

Hvad kan man med fordel anvende ifm biopsi?

Ultralydscanning

12

Hvordan besvarer man spørgsmålet; "Hvad er det?" ifm cancerundersøgelse

Cytologi/histologi
Blodprøver
Urinprøver
Billeddiagnostik

13

Med hvilket system kan man graduere/score en solid tumor?

TNM (tumor-node-metastasis)

14

Hvordan besvarer man spørgsmålene; "Hvor er det?" og "Hvor slemt er det?" ifm cancerundersøgelse

Cytologi/histologi af lymfeknuder og knoglemarv.
Billeddiagnostik

15

Med hvilken teknik kan man udtage en celleprøve og dermed ofte få svar på "Hvad er det"?

FNASP (finnålsaspirat)

16

Hvilket stadie er én tumor i dermis uden lymfeknude involvering?

1a/b

17

Hvilket stadie er én tumor i dermis med lymfeknude involvering?

2a/b

18

Hvilket stadie er flere tumorer i dermis med eller uden lymfeknude involvering?

3a/b

19

Hvilket stadie er enhver tumor med fjernmetastaser?

4a/b

20

Hvilke hud-og subcutane tumorer er vigtigst?

Mastcystom

21

Ekscisions biopsier benyttes som diagnostikum indenfor onkologi.
Ekscisions biopsier benyttes almindeligvis i forbindelse med

inflammatoriske carcinomer

mastcelletumorer

mindre benigne tumorer X

osteosarkomer