Oftalmologi Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Oftalmologi > Flashcards

Flashcards in Oftalmologi Deck (28)
1

Glaslegemet

Corpus viscerum

2

Sclera

Bindevævshinde rundt om øjet
Sclera er skrøbelig ved N. opticus

3

Hvad skal vi sørge for at spørge til/undersøge?

- Tilstandens varighed (akut/ikke akut)
- Mistanke/tegn på nedsat syn
- Unilateralt/bilateralt
- Smerte
- Udflåd serøst/mukøst/purulent
- Race

4

Hvad kan vi undersøge uden at røre ved øjet?

- Bulbus placering og størrelse
- Camera anteriors dybde (det forreste øjenkammer)
- Blefarospasme

5

Enofthalmus

Blinkhinden er trukket op om øjet (øjet er faldet tilbage i øjenhulen)
Det er et smertetegn!

6

Blefarospasme

Spasmer i øjenlågene (M. orbicularis)
Det er et smertetegn!

7

Miose

Pupillen trækker sig sammen og bliver mindre
Spasmer i ringmuskulaturen der holder iris lukket. Kan være udtryk for øget lydfølsomhed.
Det er et smertetegn!

8

Mydriasis

Pupillen udvider sig og bliver større

9

Hvad undersøger vi ved øjet?

1. Pupiller (egale/ikke egale)
2. LPR (LysPupilRefleks)
3. Palpebralrefleks (N. trigeminus (V) og N. facialis (VII)
4. Menace refleks (test af hundens syn)
5. Dazzle refleks (test af hundens syn)

10

Er LPR testen en test af om hunden kan se?

NEJ!!!
Det er kun en test af om øjet kan reagere på lys! Signalet terminerer før occipital cortex hvor signalet omsættes til et billede!
Dazzle og Menace er derimod!

11

Hvilke instrumenter har vi?

Direkte oftalmoskop
Indirekte oftalmoskop
Tonometer
Biomikroskop
Fokalt lys

12

Tonometer

Instrument der kan måle trykket i øjet

13

Diagnostiske tests i øjet

Mikrobiologi (laves kun ved mistanke om infektion)
Schirmer tåretest (strips)
Fluorescein strips (farver hornhinden så man kan se små sår)

14

Normalværdier for trykket i øjet

Hund: 15-25 mm Hg
Kat: 15-25 mm Hg

15

Hvad sker der hvis dyret har for lav tåreproduktion?

Det kan give øjenbetændelse!
Schirmers tåretest skal ALTID laves! Der er ingen grund til at lade være!
Schirmers tåretest måler den vandige del af tårefilmen.

16

Årsager til blindhed

Neurologiske forhold:
- Hjerne (central blindhed)
- Retina (perifer blindhed)

Defekter i øjets transparante medier:
- Linse
- Cornea
- Kammervæske
- Pupilåbning

17

Neurologiske forhold i forbindelse med blindhed

- Atrofiske/degenerative tilstande i occipitallappen
- Atrofiske/degenerative tilstande i nervebanerne til occipitallappen
- Atrofiske/degenerative processer i retina

18

Er der normalvis blodkar i cornea hos dyrene?

NEJ, der findes normalt ingen blodkar i cornea!

19

Konjunctiva

Slimhinde der forbinder øjenlåget med øjeæblet

20

Glaukom

Trykket i øjet stiger. Produktionen af kammervæske er stort set altid konstant.
Afløbet af væsken er det ikke altid! Derfor kan trykket stige!

21

Corpus ciliare

Her dannes kammervæsken i øjet

22

Hvor længe skal trykket være for højt før der begynder at ske skade?

> 48 timer (skade på synsnerven)

23

En 6 år gammel intakt Chihuahua tæve præsenteres med miosis. Hvilken tilstand giver miosis?

Akut Uveitis X

Akut glaukom

Anvendelse af parasympatolytika

Irisatrofi

24

En komplet øjnundersøgelse omfatter en fluorosinfarvning. Fluorescin farve test anvendes til følgende?

Til at påvise epitheldefekt i cornea

Til at undersøge perforation af cornea

Til at undersøge for normal passage gennem canalis lacrimali

Alle ovenstående svar er korrekte X

25

Hunde med øjenlidelser kan udvise en række gener som bl.a. blefarospasme, epifora og fotofobi. Hvilken af nedenstående indledende udredningstiltag er mest oplagt til en alment upåvirket hund med historie om tilbagevendende gener fra et øje?

Almen klinisk undersøgelse, vitalfarvning med
fluorescein, tonometri, oftalmoskopi.

Almen klinisk undersøgelse, vitalfarvning med
fluorescein, Schirmers tåretest, oftalmoskopi. X

Almen klinisk undersøgelse, vitalfarvning med
fluorescein, blinkhindeskrab, oftalmoskopi.

Almen klinisk undersøgelse, vitalfarvning med
fluorescein, tonometri, elektroretinografi.

26

Fiksering af det tredje øjenlåg benyttes ofte som palliativ behandling ved cornealæsioner.
Hvilket af følgende udsagn for denne procedure er korrekt?

Suturen skal fikseres til det laterale canthus
ligament

Suturen skal omfatte hele det tredje øjenlågs
strukturer inklusive bulbusvendte mukosa

Suturen skal omfatte det tredje øjenlågs brusk,
men ikke bulbusvendte mukosa X

Suturen skal fikseres til periorbita

27

Horners syndrom er et kompleks af kliniske fund af neuropatologisk oprindelse.
Hvilken af nedenstående sygdomsprofiler ses ved Horners syndrom?

Miosis, enophtalmus, ptosis, fremfald af tredje øjenlåg X

Mydriasis, enophtalmus, ptosis, fremfald af tredje øjenlåg

Mydriasis, exophtalmus, ptosis, epifora

Miosis, exophtalmus, epifora, hyphaema

28

Hypopyon og hyphaema
Begreberne benyttes ved beskrivelse af forandringer i...

1 mellemøret
2 paranasale sinus
3 forreste øjenkammer X
4 kornea