Principles Of Surgery Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Principles Of Surgery > Flashcards

Flashcards in Principles Of Surgery Deck (30)
1

Vigtigt at fortælle klienten inden man udfører et kirurgisk indgreb

0,1% af alle vores patienter vil dø under anæstesien, og sådan er det! Husk derfor ALTID at nævne risikoen, også selvom den måske ikke er stor.

2

Forskellige typer af kirurgi

- Diagnostisk
- Korrigerende/rekonstruerende
- Kurerende
- Palliativ (lindrende, men ikke kurerende)
- Transplantation
- Kosmetisk

3

Forskellige tidsrammer for operation

- Akut! (GDV (akut mavedrejning), tensions pneumothorax)
- Haste (Operation indenfor samme dag: Pyometra, GI fremmedlegeme, uroabdomen, frakturbehandling)
- Påkrævet
- Elektiv

4

Præoperativ evaluering

ASA-scoring af dyret (risikofaktorer)
Klinisk undersøgelse

5

Minimum database ved risikovurdering

- Hæmatokrit/Packed Cell Volume (PCV)
- Total protein
- Blod glucose
- BUN

6

Hvilke to stofgrupper skal vi være forsigtige med at smertebehandle med postoperativt hos en patient med nyreproblemer?

Opioider
NSAIDS

7

Hvad er vigtigt når man opererer patienter med diabetes?

Planlægning!
-> Tidlig operationstid
-> Glukose-insulin infusion intraoperativt

8


Hvad skal man være opmærksom på ved patienter med anæmi?

Det har betydning for anæstesien! (jf. cirkulation/transport af ilt - fordi det den eneste mulighed for at transportere ilten rundt til organerne)
Evt. gives initiel blodtransfusion hvis indgrebet kan medføre blodtab

9

Hvordan hænger tiden i anæstesi sammen med risikoen?

Hvis operationen varer over 2 timer fordobles risikoen efterfølgende hvert kvarter!

10

Infektionsprofylakse for lav og høj risiko patienter?

- Lavrisikopatienter (dvs. ASA 1-2) med rene operationssår skal IKKE have perioperativ antibiotikaprofylakse
- Højrisikopatienter (ASA 3-5), patienter med systemiske suppurative infektioner, patienter med urene sår, samt patienter som undergår ortopædiske indgreb, skal atid gives perioperativ antibiotikaprofylakse

11

SSI risikofaktorer

Malnutrition/overvægt
Alder
Diabetes mellitus
ASA score > 3
Varighed af operationen
Emergency vs. planlagt operation
Tissue trauma
Infektioner ved operationsstedet
Immunosuppression/korticosteroider

12

SSI forebyggelse

Antiseptisk skin preperation
Reduktion i tiden for indgrebet (anæstesien)
Forsigtighed ved håndtering af vævet
Korrekt perioperativ antibiotikabehandling

13

Hvad er formålet med faste?

- Reducere ventrikelindhold
- Reducere surhedsgrad
- Reducere regurgitation
- Reducere aspirationsrisiko

14

Hvilken effekt har kulhydrat tilskud i forbindelse med operation?


Kulhydrat tilskud reducerer postoperativt stress respons

15

Grundlaget for kliniske beslutninger:

- Egnethed
- Behovet for kirurgi
- Forberedelse til kirurgi
- Præoperativ evaluering (risikofaktorer, komorbiditet)
- Postoperativ monitorering (morbiditet/mortalitet)

16

Hvad er ASA anbefalinger for faste for det vokse dyr?

Fast føde min. 6 timer, væske 2 timer

17

Hvad er ASA anbefalinger for faste for det unge dyr?

Kortere end det voksne dyr (fast føde min. 6 timer), da de har en høj metabolisme

18

Hvad måler man ved pulsoxymetri

mængden af ilten i blodet

19

Hvilken alder skal dyrene have før de kan kategoriseres som geriatriske hunde og katte patienter?

10-14 år

20

Hvad er SSI en forkortelse for?

Kirugiske sår infektioner

21

Tæve, 5 mdr
– Alment vel, ingen historie om sygdom – Ønskes steriliseret

ASA score: 1
Infektionsrisiko: Normal, lav.
Sårklassifikation: Rent sår
Komorbititet: Nej, ingen relevant
Morbiditet: Afhængig af øvelse (erfaren kirurg),
komplikationsrisiko ved urutineret 3-10%. Lav 0,4%
Kirurgisk teknisk: Blødning

22

Hankat, kastrat, 6 år
– Nedstemt til somnolent
– Ejer oplyser at pt sidder længe på bakken

POMR: Urinvejsobestruktion
Komorbiditet: Nyreinsufficiens/uræmi og
urinvejsinfektioner (BUN/Crea/Elektrolyt), Vf/diruse (urinundersøgelse)
ASA/Infektionsrisiko/Sårklasse: 3-4, høj, ren-kontamineret
Morbiditet: Multiresistente E. coli
Mortalitet: 10-20%
Kirugisk teknisk: Man kan forsøge at skylde nyrerne igennem (kateter), men
disse patienter ender med at få lavet en cystostomi, så der kan forekomme
lækage. Patienterne kan således udvikle uro-abdomen.

23

Hunkat, steriliseret, 2 år
– Faldet fra 4 sal
– Åndenød, blødning fra næse og vulva

POMR: Multitrauma (det vigtigste er at vi ikke fokuserer på åndenød og blødning, da det kan være mange ting). Nogen vil få pneumothorax,
det vil sige, at lungerne klapper sammen. Hæmothrorax (blødninger).
Palatoschisis (spaltegane). Urinvejslæsion. Kredsløbsvurderes (patienten
er i schock og kredsløbs destabiliseret, derfor er dette vigtigt).

ASA/infektionsrisiko/sårklasse: 3-4/høj/ren-kontamineret

Komorbiditet: Ingen rel

Morbiditet: Hypoxi, kredsløbsshock

Mortalitet: Høj

Kirurgisk teknisk: Thoracocentese (kunne tømme thorax for det der er, fx med dræn)

24

Hanhund, 8 år, ikke kastreret
– Ejer ringer
• Halser voldsomt
• Kan ikke rejse sig
• Vommet

POMR: GVD (mavedrejning). Patienterne er i kredsløbsshock. De får
elektrokariografiske forstyrrelser.

ASA: 4-5, høj, ren-kontamineret. Retokserer ventriklen

Komorbiditet: Ingen rel

Morbiditet: Får mange kardiogene arrytmier, ventrikelnekrose (hvis der er udtalt ventrikelnekrose er det en dårlig risiko får overlvelse)

Mortalitet: høj

Kirurgisk teknisk: Gastropexi, partiel gastrektomi (fjerner en del af
mavesækken).

25

Hund, tæve 2 år
– I fødsel gennem 6 timer

POMR: Dystoki (fødselsforstyrrelse), kan enten være føtal eller maternel altså enten om det moderdyret eller foseret. Mange af disse patienter er også hypoglykæmiske.

ASA: 3-4/høj/kontamineret

Komorbiditet: Ingen rel

Morbiditet: Føtal død

Mortalitet: Foster - hvalpedødelighed høj, kirurgi negativ faktor

Kirurgisk teknik: Kejsersnit

26

• Hanhund, 7 år, kastreret
– Hurtigt progredierende tab af følelse begge
bagben
– PU/PD

POMR: Alvorlig discus prolaps (kræver op), fibrocartilahonøs emboli
(kræver ikke op - går over af sig selv)

ASA/infektionsrisiko/sårklasse: 2-3/lav/ren

Komorbiditet: Der kan være nyresygdom fordi den har PU/PD. Man kan lave en hæmatolohisk undersøgelse/serumkemi/urnius for at få det
be -eller afkræftet.

Morbiditet: Kirugi/konservativ. tidsramme er lang hvis vi vælger konserv.
Prognose. Nyreinficissiens (kan patienten leve ordenligt)

Mortalitet: Lav

Kirurgisk teknik: Kirugi/konservativ behandling
Fyseterapi, ordenlig smertebehandling.

27

• Hun, tæve, 4 år
– Springhalt venstre bagben
– Har ikke lyst til at gå længere ture

POMR: Korsbånds ruptur (Cruciate ligament), halthedsundersøgelse, anamnese, radiologisk undersøgelse, neurologisk undersøgelse.

ASA: 2-3/lav/ren

Komorbiditet: Vægt? Hjertelunge-sygdom

Morbiditet: Kirugi/konservativ, tidsramme (længerevarende)

Mortalitet: Lav

Kirurgisk teknik: Man kan rekoncenstruere ledbånd eller ændre på vinkel ml femur og tibia eller konservativ behandling. Men kons kræver at patienten er villig til at lave rehabilitering.

28

• Hund, ikke kastreret han, 11 år
– Alvorlig øjenlæsion højre øje
– Keratokonjunktivitis sicca venstre øje

POMR: Øjenundersøgelse, anamnese

ASA: 2/lav/kontamineret

Komorbiditet: Øjensygdom

Morbiditet: Livskvalitet

Mortalitet: Lav

Kirurgisk teknik: Enukleation (fjerner hele øjet/æblet) /eventeration (man fjerner det rundt om øjet også, fx hvis tale om tumor. Skal suppleres
med medicinsk behandling. Dette er en permanent ting.

29

• Hanhund, 8 år, kastreret
– Knude venstre bagbens 5 tå

POMR: Halthedsundersøgelse, tumorstaging/grading, prognose

ASA: 2?/lav/ren-kontamineret

Komorbiditet: Metastatisering

Morbiditet: Thromboseririsko
Terapiafhængig (tåamputation, bagbensampultation)


Mortalitet: Lav

Kirurgisk teknik: Medicinsk adjuv. behandling. Man kan vælge og fjerne neoplasmaet hvormed dyret er fri for smerten.

30

Hankat, 2 år, kastreret
– Tidligere opereret for knude i højre øregang
• Histopat: Nasopharyngeal polyp /Aural polyp – Nu tilbagefald
• Flåd fra øregang
• Fremfald af tredje øjenlåg

POMR: Neurologisk undersøgelse. Virusdyrkning.

ASA: 2/høj/kontamineret-uren

Komorbiditet: Kronisk virose

Morbiditet: Recidivrisiko (risiko for tilbagefald). Smittetransmission

Mortalitet: Lav

Kirurgisk teknik: Ventr. bulla osteotomi (man åbner ventralt og fjerner den omdannede slimhinde). Patienterne har ofte infektion med pasturella.