Wound Management Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Wound Management > Flashcards

Flashcards in Wound Management Deck (34)
1

Clean wounds

Uinficerede kirurgiske sår
Ingen præ-eksisterende inflammation
Ikke i mavetarmkanal, luftveje og urogenitalkanalen

2

Clean-contaminated wounds

Kirurgiske sår i mavetarmkanal, luftveje og urogenitalkanalen, som er lavet under kontrollerede omstændigheder og uden usædvandlig kontaminering
Intet tegn på infektion og den sterile teknik overholdes

3

Contaminated wounds

Åbne, friske sår, opstået ved trauma/uheld, dvs. non-kirurgisk
Større brud på den sterile teknik eller stort spild fra mavetarmkanalen
Præ-eksisterende akut, non-purulent inflammation

4

Infected wounds

Gamle traumatiske sår med bevaret eller devitaliseret væv
Sår med eksisterende klinisk infektion eller perforeret viscera

5

Ved hvilken type årsag til såret (incisional, lacerated, crushing) er risikoen for vaskulær skade, infektionsrisiko samt ardannelse størst?

Knusning (crushing)!
Ved incision (skæring) og laceration (flænge) er risikoen mindre (mindst ved incision)

6

Risikoen for inflammation påvirkes mest af:

- Bakterieantal
- TIlstedeværelse af nekrotisk væv
- Tid siden skade

7

Hvorfor er det vigtigt at evaluere patienter med sår inden der handles?

- Trauma patienter kan have andre skader
- Præ-eksisterende forhold kan påvirke helingen
- Nogle behandlinger kan forårsage problemer:
Steroider, NSAIDS, antikoagulanter, kemoterapeutika, antibiotika

8

Præ-eksisterende lokale problemer i området hvor såret befinder sig

- Vaskularitet
- Iltning
- Vævsskade
- Nekrose
- Infektion

9

Præ-eksisterende systemiske problemer hos patienter med sår

- Hæmodynamiske status
- Anæmi
- Alder
- Smerte
- Ernæringmæssig tilstand
- Multiple traumer
- Sygdom (diabetes mellitus, hyperadrenocorticism)

10

Initiel behandling af sår - nøgleprincipper

- Forhindre yderligere kontaminering
- Reducer bakteriel kontaminering
- Fjern nekrotisk væv
- Yd et godt helingsmiljø

11

Forhindre kontaminering

- Et beskidt sår er ikke en undskyldning for en beskidt kirurg! (sterilt arbejde)
- Bibehold normal steril procedure
- Beskyt såret mod hospitalet
- Tag en svaber!
- Giv antibiotika tidligt

12

The golden period

The golden period udløber efter 6 timer fra såret er opstået - herefter er såret ikke længere blot kontamineret, men inficeret! - og der må ikke længere foretages en primær lukning!

13

Hvorfor er skylning (lavage) godt inden såret lukkes?

- Reducerer bakterieantal og fjerner debris effektivt
- Kræver et vist tryk samt volumen for at være tilstrækkeligt -> mindst 250 mL
- Brug isotoniske væske

14

Primær lukning kan foretages af sår som...

... er mindre end 6 timer gamle, minimalt kontaminerede, ikke kompromitterede

15

Hvor mange bakterier skal der være tilstede før sår klassificeres som inficerede?

Når der er > 10^5 bakterier

16

Delayed primary closure/intention

- 1-3 dage post-trauma
- Før granulationsvæv etableres
- Ideel for mildt kontaminerede, minimalt kompromitterede sår

17

Secondary closure

- 4-5 dage post-trauma
- Efter granulationsvæv er etableret
- Bedre for kontaminerede, bemærkelsesværdigt kompromitterede sår

18

Secondary intention healing

- Udnytter patientens naturlige helingspotentiale
- Pga. sårkontraktion og ardannelse, kan der ses ringe kosmetiske og funktionelle resultater

19

Fordele ved moist wound healing

- Naturlig debridement
- Forbedret WBC aktivitet
- Forbedre helingsaktivitet
- Varmere
- Mindre smertefuldt
- Mindre arvævsdannelse

20

Ulemper ved moist wound healing

- Bakteriel kolonisering
- Folliculitis
- Maceration

21

Moist wound healing kræver specialiserede bandageringsmaterialer

- Hydrofile
- Okklusive
- Semi-okklusive

22

Kontaktlaget kan være:

- Adhærent eller non-adhærent
- Okklusiv eller semi-okklusiv

23

Funktionen af primær/kontakt-laget

- Absorberer ekssudat
- Tillader gaseous exchange
- Bibeholder fugt
- Uskadeligt på det helende væv

24

Funktionen af det sekundære lag

- Holde det primære lag på plads
- Absorbere ekssudat fra såret
- Beskytter såret og omgivende område (virker som stødpude)

25

Funktionen af det yderste tertiære lag

- Holder det sekundære lag på plads
- Sikrer jævnt tryk over bandagen
- Beskytter sårbandagen

26

Sårhelingsproblemer

- Ændret sårheling (ofte i den inflammatoriske/proliferative fase)
- Specifik sygdom eller forhold:
Steroider
Tab af subkutant fedt
Infektion
(Diabetes mellitus)
(Hypothyreoidisme)

27

Forlænget inflammatorisk fase

Skyldes ofte forlænget cellulær fase
- Karakteriseret ved kronisk inflammation og manglende granulationsvæv
- Ofte pga. tilstedeværelse af debris
- Debridement med wet-to-dry forbindinger i 36-72 timer er ofte nok til at starte helingen

28

Forlænget proliferativ fase

Karakteriseret ved udviklingen af kronisk granulationsvæv

29

Rekonstruktions-teknik kan være hjælpsom som et led i behandling af større sår eller ved onkologisk kirurgi. Huden skal helst undermineres dybere end m. panniculus eller til lignende dybde. Årsagen for at underminere her vil primært være at?

1 Man mindsker tensionen
2 Man bevarer hårsækene
3 Man slider mindst på instrumenterne
4 Man undgår blodkarene X

30

En 6 år gammel schæferhund han indbringes mhp. suturering af ikke helende potesår. Patienten er alment vel har pulsfrekvens på 100, respirationsfrekvens på 30 samt rektaltemperatur på 38,9.
Angiv hvilken ASA-klassifikation (Physical status) patienten skal henføres til.

1 ASAI
2 ASAII X
3 ASA III
4 ASA IV

31

Perioperativ antibiotika profylakse (PAP) benyttes til at nedsætte risikoen for postoperative sårinfektioner.
Hvilken af følgende PAP strategier er optimal?

1 PAP påbegynder 24 timer inden OP start og slutter
24 timer efter OP afslutning

2 PAP påbegyndes 1 time før OP start og afsluttes
ved OP afslutning X

3 PAP påbegyndes ved OP afslutning og afsluttes
48 timer efter OP afslutning

4 PAP påbegyndes så tidligt på OP dagen som
muligt og afsluttes ved OP afslutning

32

Granulationsvæv er en del af den naturlige sårhelingsproces. Granulations væv...

1 komplicerer sårheling og bør altid fjernes som led i
sår debridement

2 er som regel inficeret og der bør behandles med
antibiotika

3 har høj infektionsresistens X

4 øger cicatricens styrke

33

Suturmønstre kan have forskellige egenskaber.
Suturmønstrene ad modum Lambert eller Cushing er...

1 appositionerende
2 aflastende
3 everterende
4 inverterende X

34

Hvad skal man huske, når man skal lukke et sår ifht stræk?

Luk såret i retningen, hvor strækket er i huden. Hvis huden strækker sig vandret, så skal
enderne være vandret også.