Dermatologi Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Dermatologi > Flashcards

Flashcards in Dermatologi Deck (19):
1

En kat præsenteres med fokalt hårtab og der mistænkes dermatofytose. Hvilke parakliniske tests bør prioriteres ved undersøgelsen?

Woods lampe og tapetest

Blodprøve og skrab

Dermatofytmedie og hårpluk X

Dermatofytmedie og blodprøve

2

Katte har typisk fire kliniske dermatologiske præsentationsbilleder ved kløe: Hoved og hals ekskoriationer, miliær dermatitis, felin eosinofilt granulom kompleks eller symmetrisk alopeci.
Hvilke af nedenstående sygdomme er typisk forbundet med disse fire kliniske præsentationsbilleder?

Follikulær dysplasi og dermatofytose

Hyperthyreoidisme og paraneoplastisk alopeci

Hageakne og bakteriel pyodermi

Ektoparasitær dermatitis og allergisk
dermatitis X

3

Hvilken af nedenstående sygdomme klassificeres som superficiel (overfladisk) pyodermi hos hund?

Furunkulose

Follikulitis X

Callus pyodermi

Intertrigo

4

Hvilken af følgende terapimuligheder anses for førstevalg ved superficiel pyodermi?

Antibakteriel shampoo og smalspektret systemisk antibiotikum X

Bredspektret systemisk antibiotikum og systemisk kløestillende terapi

Antifungal shampoo og bredspektret systemisk antibiotikum

5

Hvilken hudsygdom hos hund præsenteres ofte med epidermale collarette dannelser, papler og pustler?

Endokrin dermatose

Malassezia pyodermi

Staphylococcus pyodermi X

Kutan flanke alopeci

6

Hvad er funkunkolose?

Funkel er en dub follikulitis, som efterhånden udvikles til en absces og hvis der findes flere furunkler kaldes tilstanden furunkulose.

7

Hvilke 3 overordnede årsager er der til pruritus?

Ektoparasitter
Sekundære infektioner
Allergier

8

Hvis alopeci ikke er opstået som følge af kløe, hvad er da årsagerne?

hårfollikel infektion, dysplastisk hårfollikel/hårstrå eller en underliggende systemisk sygdom oftest af endokrin oprindelse

9

Hvordan diagnostiseres infektion i hårfollikel?

hudskab eller hårpluk (trichogram)

10

Hvad anvender man Wood lamp til og hvordan fungerer det?

Ved mistanke om dermafytose (ringorm).

Ved at belyse det mistænkte hudområde med ultraviolet lys (Woods lampe) vil svampesporerne i nogle tilfælde (ved svampen Microsporum canis) blive selvlysende. Hvis den selvlysende virkning ikke opstår, udelukker det altså ikke, at dyret kan have ringorm.

11

Hvilke endokrine lidelser kan forårsage alopeci?

forøget binyrebarkhormon (hyperadrenocorticisme) eller nedsat thyroidhormon (hypothyreoidisme).

12

Hvad kalder man en hårrod i aktiv fase?

Anagen

13

Hvad kalder man en hårrod i hvile fase?

Telogen

14

Hvad bruges et trichogram til?

Ved hjælp af et trichogram kan man få oplysninger om røddernes tilstand og se, hvilken fase håret befinder sig i på det pågældende tidspunkt. En lav procentdel af hår i tilvækstfasen tyder på hårtab. Hvis hårspidserne er intakte er håret faldet ud af hårsækken uden trauma som f.eks. kløe.

15

Hvis man lider af hypoadrenocortikoisme/adrogen alopeci, hvad vil trichogrammet da formentlig vise?

vil der være færre hår i tilvækstfasen/anagen end hos personer med normal hårvækst.

16

Hvor vil forandringer oftest være placeret hvis der er tale om ektoparasitter

langs dorsum

17

Hvordan kan man se, at der evt. er tale om dysplastisk hårstrå?

vil man se klumpning af melanin (pigment aflejringer) i hårstrået

18

Hvilke ektoparasitter påvises bedst ved hudskrab?

Lopper

Otodectes X

Demodex

Cheyletiella

19

Hvilke af de nævnte parakliniske tests er indikerede ved fokalt hårtab hos hund uden kløe?

Tapetest og kæmning

Trichogram, dermatofyttest og hudbiopsier X

Trichogram og allergen specifik IgE måling på serum

Tapetest og bakteriel dyrkning.