Mundhulen Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Mundhulen > Flashcards

Flashcards in Mundhulen Deck (41)
1

Symptomer fra mundhulen

Hypersalivation (øget savlen)
Hovedskyhed
Ømhed ved berøring/aggressivitet
Halitosis (dårlig ånde)
Ændrede spisevaner (tygge-ømhed)
Hævelser (ved tandbyld)
Nedsat ædelyst (katte kan gå fra foderet, hunde gør normalt ikke)
Anorexi
Dysfagi (kan/vil ikke æde/åbne munden)
Ændret aktivitet/legevaner

2

Hvordan kan man se at en hund har skiftet tyggeside?

Der er øget mængde tandsten i den side som hunden skåner -> det er nok her problemet ligger!

3

Hvor mange tænder har henholdsvis hund og kat?

Hund: 42 tænder
Kat: 30 tænder

4

Hvordan skal gingiva normalt være?

Lyst, stramt og fastsiddende!
Rødt tandkød tyder på betændelse/irritation!

5

Hvad er vigtigt når man kigger på tænder?

Sammenlign med den modstående side for at se om der er symmetri! Husk på at der godt kan være små variationer i anatomien, men dette er oftest bilateralt hvis det er ikke-patologisk!

6

Hvad sker der når en tand knækker?

Infektion starter det sekund tanden knækker idet mundhulen IKKE er et sterilt sted!

7

Hvad forstås ved en kompliceret fraktur?

En fraktur med sekundær infektion!
En ukompliceret fraktur er således en fraktur hvor der ikke ses infektion.

8

Parakliniske undersøgelser ifm. tænder

Røntgen!
Histopatologi (ved tumorer og myositis)
Cytologi (ved tumores)
Hæmatologi og klinisk kemi (ved mistanke om systemisk påvirkning, inden anæstesi)
CT scanning (ved tumores og ved traumer)
MRI (ved tumorer, når der skal kigges efter bløddele)

9

Det er vigtigt at kunne tændernes anatomi fordi...

... vi skal vide hvor mange tænder patienten bør have samt kende formen af kronerne og antallet af rødder, da vi ellers ikke kan afgøre hvad der er normalt!

10

Tandresorption

Ses især ofte hos kat!
Roden er død, kronen er knækket af og tandkødet er vokset hen over rodresterne

11

Hvad er særligt ved emaljen? (yderste lag)

Massiv! Helt tæt!
Aldrig over 0,7 mm. tyk

12

Hvad er særligt ved dentin?

Ikke massiv, men har tusindvis af små tubuli hvor bakterierne kan trænge igennem ind til pulpa!

13

Hvorfor er infektion i pulpa så smertefuldt?

Ved inflammation ses ophobning af pus, ødem osv, og der opstår derved et øget tryk på pulpa, idet dentinen ikke giver efter for trykket.
Det eneste der lindrer smerten er derfor at
tandlægen borer et hul derind for at udligne trykket!

14

Hvorfor er journalføring så vigtig ifm. tandundersøgelser?

Det er vores dokumentation for hvad vi har fundet og gjort (vigtig i forbindelse med en evt. klagesag, men også så den næste dyrlæge kan se hvad der er blevet lavet tidligere på dyret)

15

Gingivitis index

0: Lyst og stramt
1: hyperæmi, ødem, ingen blødning
2: hyperæmi, ødem, blødning
3. Spontan blødning

16

Pochedybde

Hund: normal pochedybde 2-3 mm.
Kat: normal pochedybde 0,5 mm.
Pochedybden afhænger af inflammationsgraden (jf. tandkødet løsner sig)

17

Gingival retraktion

Tandkødet trækker sig helt tilbage og blotter dele af roden!

18

Hvad giver anledning til paradentose?

Anaerobe bakterier!

19

Furkatur-involvering

Furkatur er paradentose i området mellem de to rødder som til sidst bliver til et hul hvor man kan stikke redskabet igennem

20

Løse tænder kan skyldes ting:

Svær paradentose
Knækket rod

21

Calculus

Tandsten!

22

Fistel

Opbrud fra en tandbyld indefra

23

Ekstraktion

Tandudtrækning

24

7 årig intakt han-labrador, med pludselig opstået hævelse under
højre øje. Normal ædelyst, dog lidt mere stille gennem et par måneder.
Vi har bekræftet, at der er et problem i form af den faste og indolente hævelse på højre kind.
Hvad gør vi nu for at lokalisere yderligere?

Indpicerer kindens mucosa

Inspicerer tænderne (sammenligner med modsatte side)

Laver røgten (paraklinisk undersøgelse)

25

Hvis hypersalivation er primær problemet, hvad er så vigtigt at forsøge at skelne mellem?

om patienten har kvalme eller ubehag i munden

26

Katte mister ofte tænder pga. resorptioner uden ejer ved det. Derfor skal dyrlægen undersøge om katten mangler tænder. Hvor mange kindtænder har katte i hhv. over og underkæben?

4 i overkæbe
3 i underkæbe

27

Store hunde får ikke sjældent det man kalder en slabfracture på overkæbens 4. præmolar. Vælger man at få fjernet tanden skal man kende antallet og placeringen af rødderne. Hvor mange rødder har overkæbens 4. præmolar normalt og hvorledes er de placeret?

I alt 3 rødder
2 mesialt (bonusviden: en palatial og en buccal)
1 distalt

28

Paradontose er meget almindeligt forekommende, især hos mindre hunde. Hvad er ætiologien ved paradontose?

Bakteriel infektion

29

Er gingivitis en irreversibel eller reversibel tilstand?

Reversibel

30

Er paradonitis en irreversibel elelr reversibel tilstand?

Irreversibel

31

Hvilken undersøgelse er den vigtigste at foretage, når du har en patient med halloitis?

Visuel grundig mundhuleundersøgelse

32

Hvilken gl. kan palperes?

Gl. mandibulares

33

Hvilke differential diagnoser kunne man forestille sig der var til halitosis, ændret spisemønster og evt. løse tænder?

Peridonitis
Gingivo-stomatitis
Uræmi
Esophagitis

34

Hvilke differentialdiagnoser er der til symptomer som blød hævelse under mandiblen?

Sialocoele (spytcyste)
Tumorer

35

Hvor mange rødder har overkæbens P2 og P3 normalt og hvorledes er de placeret hos hund?

2 rødder
1 mesialt og 1 distalt

36

Hvor mange rødder har overkæbens M1 og M2 normalt hos hund?

3 rødder

37

Hvor mange rødder har overkæbens P1 normalt hos hund?

1 rod

38

Hvor mange rødder har underkæbens P2, P3, P4, M1 og M2 normalt hos hund?

2 rødder
1 mesialt og 1 distalt

39

Hvor mange rødder har katten i overkæben udefra og tre ind?

1 - 3 - 2

40

Hvilken type malign tumor i mundhulen hos kat er den hyppigst forekommende?

Malignt melanom

Pladecellecarcinom X

Fibrosarkom

Plasmacytom

41

Hvilken klinisk parameter anvendes ikke ved diagnosticering af parodontitis?

Cytologi ved finnålsaspirat

Pochedybde

Fæstetab X

Furkaturinvolvering