Vomitus, Diarre, Ikterus, Ascites Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Vomitus, Diarre, Ikterus, Ascites > Flashcards

Flashcards in Vomitus, Diarre, Ikterus, Ascites Deck (49)
1

Smasken ses hos patienter med...

... kroniske mavesmerter

2

Dysfagi ses ofte hos patienter med...

... tand/mundhuleproblemer

3

Pika

Øget appetit og behov for at spise ikke-normale fødeemner

4

Bugværn

Dyret spænder imod ved palpation af visse organer i bughulen

5

Borborygmus

Rumlen fra tarmene

6

Dyschezia

Smertefuld defækering

7

Tenesmus

Trængninger

8

Flatulens

Luftproduktion fra tarmene

9

Pseudoanoreksi

Dyret er interesseret i foderet men spiser det ikke. Skyldes ikke nødvendigvis smerte men kan også være kræsenhed.
Det kan dog også være at den begynder at spise men så stopper kort efter pga. smerte i fx oesophagus under synkningen

10

Sand anoreksi

Den vil for intet i verden spise!

11

Årsager til sand anoreksi

Nedsat lugtesans
Medicinering (opioider, kemoterapeutika osv.)
Besværet vejrtrækning
Lidelser i mundhule/næsehule/mandibel
Systemisk lidelse (lever, nyrer, mavetarm)

12

Ptyalisme
(og hvad kan det skyldes?)

Voldsom savlen
Kan skyldes:
- Kvalme
- Hepatisk encephalitis
- CNS hyperreaktivitet
- Kemisk eller toksisk stimulering
- Adfærd (tanken om mad)
- Hyperthermi
- Primær spytkirtel hypersekretion

13

Pseudoptyalisme
(og hvad kan det skyldes?)

Evnen til at synke spyttet er ændret, ikke produktionen
Kan skyldes:
- Smerter i mundhulen
- Oral eller pharyngeal dysfagi
- Lammelse af N. facialis

14

Patofysiologi ved vomitus

Vomiting center aktiveres ved:
- Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ) (N. vagus eller opioider/kemo)
- Cerebrale cortex (smag, lugt, syn)
- Vestibulære nucleus (køre eller søsyge)

15

Årsager til vomitus

- Køresyge
- Emetika, medicin og toxiner
- Extraalimentære lidelser (lever- og nyrelidelser)
- GI obstruktion
- GI inflammation

16

Extraalimentære årsager til vomitus

- Uræmi
- Adrenal insufficiens (Addisons)
- Leverlidelse
- Cholecystitis
- Pancreatitis
- Diabetisk ketoacidose
- Pyometra
- Peritonitis
- Hypercalcæmi
- Plads-opfyldende masse i CNS

17

Lokalisering af vomitus kan gøres vha:

Blodprøver
Røntgen

18

Karakterisering af fæces:

Defækationshyppighed og volumen
Farve og lugt
Fæces udseende:
- Grad 1: Vandig diarre med tab af konsistens
- Grad 2: Blød grødet til vandig
- Grad 3: Grødet
- Grad 4: Normal fæces
- Grad 5: Hård formet fæces

19

Hvad skal man tænke ved lavt proteinindhold i blodet?

- Nyrer
- Lever
- Mavetarmkanal

20

Hvilke tests kan ikke bruges til at vurdere leverens tilstand?

Globulin
ALT
Cholesterol
Glukose

21

Specifikke symptomer på leverlidelse?

Ikterus
Bilirubinuri
Metabolisk encephalopati
Intermitterende ptyalisme
Rystelser, kramper
Koagulationsforstyrrelser

22

Hvad kan, udover leverlidelser, give ikterus?

Hæmolyse (fx hæmolytisk anæmi)
Hæmobartonella felis

23

Udredning af ikterisk patient

Hæmatologi
Biokemi
Galdesyrestimulationstest
Koagulationstest
Ultralydsundersøgelse
Finnålsaspirat fra leveren
Leverbiopsi

24

Hvad er særligt ved et røntgenbillede af abdomen hos et dyr med ascites?

Total udfyldt af væske der slører billedet så vi ikke kan se de normale organer. Vi ser blot et hvidt væskeslør samt mørke områder hvor der er luft.
Ved ultralyd ses væsken som store sorte områder.

25

BCS systemet hos kat og hund

Body Condition Score
Fra 1-9, hvor 1 er UV, 5 er idealvægt og 9 er ekstremt OV

26

Anorexi forårsager hurtigt...

... villusatrofi!

27

En 1 1⁄2 år gammel intakt hanhund præsenteres i klinikken med anamnse om hematochezia?
Hvilken del af gastrointestinal kanalen forbindes med hematochezia?

1 Esophagus 0
2 Ventriklen 0
3 Jejunum 0
4 Colon 2

28

En 4 år gammel steriliseret hunkat præsenteres med øget bugomfang på grund af væske i bughulen.
Hvilken af følgende diagnoser er mest sandsynlig ved et non-septisk eksudat?

1 Kronisk leversvigt 0
2 Højresidigt hjertesvigt 0
3 Perforerende duodenalt ulcus 0
4 Felin infektiøs peritonitis 2

29

Tarmsygdomme kan på baggrund af kliniske fund groft inddeles i tynd- eller tyktarmssygdomme.
Hvilke kliniske fund ses sjældent hos tyktarmssygdomme?

1 Vægttab, polyfagi og opkastninger 2
2 Frisk blod i fæces, slim i fæces og tenesmus 0
3 Øget defækationsfrekvens og tenesmus 0
4 Slim i fæces og melæna 0

30

Inflammatory bowel disease (IBD)
Hvilke af følgende ændringer i et hæmogram er det mest sandsynligt at finde i en ubehandlet hund diagnosticeret med mild lymfoplasmacytær-plasmacytær IBD?

1 normalt hæmogram (indenfor referenceværdierne) 2
2 stress leukogram 0
3 inflammatorisk leukogram 0
4 Lymfocytose 0

31

Hepatologi
Hvad anvendes en galdesyre-stimulationstest til?

1 evaluere leverfunktion 2
2 evaluere galdeblærens tømningsevne 0
3 evaluere grad af fedtinfiltration i levercellerne ved 0 hepatisk lipidose
4 evaluere evne til at konjugere cholesterol 0

32

Ulcus ventriculi
Hvilke af følgende øger IKKE risikoen for ulcus ventriculi?

1 Nonsteroidale antiinflammatoriske stoffer 0
(NSAIDS)
2 Protonpumpe inhibitorer 2
3 Cutane mastcelletumores 0
4 Corticosteroider 0

33

Laparotomi (celiotomi) foretages bl.a. for at foretage undersøgelse af peritonealhulen og abdominale organer.
Eksplorativ laparotomi (celiotomi) hos hanhunde foretages

1 med helt paramedian hudincision og helt 0
paramedian fascie (linea alba) incision

2 med delvis paramedian hudincision og helt median 2
fascie (linea alba) incision

3 med delvis paramedian hudincision og delvis 0
paramedian fascie (linea alba) incision

4 med helt median hudincision og helt median fascie 0
(linea alba) incision

34

Hepatologi.
Hvilken af følgende værdier er mest specifik for skade på leverceller?

1 Gamma-glutamyltransferase (GGT) 0
2 Alanin transaminase (ALT) 2
3 Aspartat transaminase (AST) 0
4 Alkalisk phosphatase (ALP) 0

35

Hvad er den mest sandsynlige årsag til rent transudat i bughulen?

Blødning i bughulen

Neoplasi i bughulen X

Hypoalbuminæmi/hypoproteinæmi

Infektion i peritoneum (septisk peritonitis)

36

En hund præsenteres med anamnese om diarré. Hvilket klinisk symptom karakteriserer sædvanligvis ikke tyktarmsdiarré?

Vægttab X

Blodtilbageblanding (frisk blod)

Hyppig afføring

Tenesmus/hård mave

37

En hund præsenteres i klinikken da ejer har set den kaste op flere gang. Hvilket af disse kliniske symptomer og observationer kan hjælpe med at skelne om det er vomitus eller regurgiation ejeren har set?

Indhold af foder i materiale

Kvalme hos hunden X

Mængden der produceres

Tidspunkt i forhold til fodring

38

Hunde og katte med leversygdom (hepatopati) kan præsenteres med forskellige symptomer. Hvilket af disse symptomer forbindes sædvanligvis ikke med sygdom i lever og galdegange?

Øget ædelyst X

Udspilet abdomen (organomegali)

Koagulationsforstyrrelser

Neurologiske symptomer

39

Serum galdesyre-koncentrationen kan være væsentlig at vurdere ved leverlidelser. Hvilke(n) præanalytiske faktor(-er) kan have indflydelse på denne værdi?

a. Manglende faste X
b. Ophidselse af patienten
c. Sedation
d. Alle ovenstående

40

Hvad anbefales ikke profylaktisk for mavedrejning?

a. Fodring med flere små måltider over dagen X

b. Fodring fra hævet madskål

c. At undgå stress i forbindelse med fodring

d. Begrænset motion omkring fodringstidspunkt

41

Hvilket klinisk symptom indikerer GI lidelse hidrørende fra tyndtarmen?

a. Vægttab X
b. Dyschezia
c. Slim i afføringen
d. Små mængder afføring

42

Hvilke systemiske årsager kan der være til kronisk diarre?

Hypoadrenocorticisme Leverlidelse
Eksokrin pankreas insufficiens

43

Kan andet end leverlidelse give ikterus?

Hæmolyse

44

Hvis der er slim i afføringen, hvilket tarmafsnit lokaliseres lidelsen da til?

Tyktarmslidelse

45

Hvis der er blod i afføringen, hvilket tarmafsnit lokaliseres lidelsen da til?

Tyktarmslidelse

46

Ved alvorlig hypoalbuminæmi kan der ses væske i bughulen. Hvorledes er denne væske normalt karakteriseret?

Transudat X

Modificeret transudat

Nonseptisk eksudat

Septisk eksudat

47

Hvilken test bruges til vurdering af leverfunktionen?

Thromboelastografi

Ultralydsundersøgelse

Scintigrafi

Galdesyrestimulationstest X

48

En 5 år gammel Labrador Retriever, kastreret han, præsenteres med opkastninger gennem 3 dage. Ejer har ikke observeret diarre. Adspurgt fortæller ejer, at opkastningerne sker flere gange dagligt, hunden savler og bevæger bugmusklerne meget kraftigt, herefter kommer selve opkastet, der nogen gange er fodertilblandet, andre gange slimet og vandigt. Ved den kliniske undersøgelse er eneste fund ømhed ved kraniel abdominal palpation. Dyrlægen opstiller en initiel problemliste: Vomitus karakteriseret ved savlen, brug af bugpressen. Opkastet består af fodertilblandet materiale eller slimet-vandigt materiale. Hvilket trin i den diagnostiske plan skal dyrlægen i gang med?

At bekræfte, at der er tale om vomitus

At lokalisere om der er tale om et primært eller sekundært gastro-intestinalt problem. X

At lokalisere sygdommen til oesophagus

At undersøge hvilken sygdomsproces, der er tale om i tarmen (DAMN’IT)

49

Serum cobalamin (Vitamin B12) bør testes ved kronisk lidelse i?

Distale tyndtarm

Proximale tyndtarm X

Colon

Leveren