Diagnostik Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Diagnostik > Flashcards

Flashcards in Diagnostik Deck (41)
1

Hvilken diagnostisk test vil ofte være at foretrukken hos patienter med luftvejssymptomer?

1 Røgten X

2 CT

3 Hæmatologisk og biokemisk undersøgelse

4 Kikkertundersøgelse af luftvejene

2

Hvor vil CT være foretrukken diagnostisk metode over røgten?

1 Ved akut venstresidig hjertesvigt

2 Ved lobære pneumonier

3 Ved mikrometastaser under 5 mm diameter X

4 Ved kronisk bronkitis

3

Røgten er ikke et optimalt diagnostisk værktøj ved?

1 Pleurale effusioner X

2 Metastaser i lungerne

3 Pneumonier

4 Bronkitis

4

En hundeavler vil gerne have undersøgt sin hund for drægtighed. Hvilket udsagn om drægtighedsbestemmelse er korrekt?

1 Palpation kan bruges til at detektere drægtighed
fra 3 uger efter ovulation.

2 Ultralydsscanning kan bruges til at stille en
drægtighedsdiagnose fra dag 17 efter ovulation, med visualisering af fosterets hjerteslag fra dag 35.

3 Røntgen kan kun bruges efter forbening af de føtale knogler X

4 Prolaktin er et drægtigheds-specifikt hormon, der

5

Billeder dannet med Computer Tomografi (CT) er dannet ved hjælp af?

Røgtenstråler X

Magnetisk resonans

Ultralydsbølger

Radiobølger

6

Røgtenrør konverterer elektrisk energi til både varme og røgtenstråler. Hvor stor en del af denne energi konverteres til varme?

Mindre end 1% X

Ca. 10 %

Ca. 50%

Mere end 90%

7

Røntgenbilledet (abdominaloptagelse) er undereksponeret, men konturen af organerne kan svagt erkendes. Hvad skal der ændres ved eksponeringen, for at røntgenbilledet bliver optimalt?

kV skal sættes op

kV skal sættes ned

mAs skal sættes op X

Benyt svagere forstærkningsfolier

8

Hvad er forstærkningsfoliernes funktion?

Beskytter filmen mod røntgenstråler X

Beskytter filmen mod lys

Udsender lys, som sværter filmen

Forstærker kassetten mod stød og slag

9

Hvilke vævstyper tager mest skade af røntgenstrålerne?

a. Stærkt differentieret væv

b. Udifferentieret væv X

c. Lige meget for alle vævstyper

d. Vævet tager ikke skade

10

Et ultralydsbillede i B-mode (Brightness mode) viser?

Amplitude af de reflekterede stråler som et gråskala-billede X

Områder med bevægelse i væv som et farveskala-billede

Frekvensen af de reflekterede lydbølger som et farveskala-billede

Bevægelse langs en valgt linje som en funktion af tid

11

Hvilken farve vil under-eksponeret røntgen fremstå?

Hvid

12

Hvilken farve vil over-eksponeret røntgen fremstå?

Sort

13

Hvis røntgenbilledet er under eksponeret, hvad skal du da skrue op på?

kVp eller mAs

14

Hvis man på røntgen kan se omridset af dyret, men billedet er for hvidt, hvilken indstilling skal du da koncentrere dig om?

mAs

15

Hvis man på røntgen ser et helt hvidt dyr og ikke kan se nogle indre strukturer, hvilken indstilling skal du da koncentrere dig om?

kVp

16

Hvilke 3 faktorer har afgørende betydning for, hvorvidt røntgenstrålerne kommer igennem?

Vævets densitet
Tykkelsen af vævet
Eksponeringstiden

17

Hvilken farve bliver røntgenbilledet, der hvor strålerne kommer igennem og altså ikke absorberes?

Sort

18

Hvilken farve bliver røntgenbilledet, der hvor strålerne IKKE kommer igennem, dvs. der hvor strålerne absorberes?

Hvidt

19

Hvilken form for stråling er røntgen?

Elektromagnetisk

20

Hvad er det, der gør, at røntgenstråler penetrerer væv lettere end synligt lys?

Fotonernes høje energi

21

Hvilken struktur vil på røntgen være mest sort?

Luft

22

Hvilken struktur vil på røntgen være mere hvid end knogler?

Metal

23

Hvilken struktur vil på røntgen ligge lige mellem luft og knogler farvemæssigt?

Væske

24

Hvad er mA ifm røntgen?

Katodens strømstyrke

25

Hvad er kV ifm røntgen?

Spændingsforskel mellem katode og anode

26

Hvilken slags røntgenstråler giver en stor spændingsforskel (altså høj kV)?

Hårde røntgenstråler

27

Hvornår anvendes flouroskopi (anden form for røntgen)?

når der er tegn på at dyret har noget med esophagus, f.eks. fremmedlegme. Kunne også bruges, hvis vi mistænker noget i trachea.

28

Hvad er mest følsom overfor røntgenstråler - lungevæv eller knoglevæv?

Lungevæv

29

Hvad anvender man primært CT skanning til?

kraniet, sinus, columna, ekstremiteter, abdomen, lunger

30

Hvad kan man se på CT som man ikke kan på røntgen?

flere strukturer end ved røgten, f.eks. bronkier, alveoler, kar og interstitiel og metastaser/neoplasi.

31

Hvordan virker ultralyd?

lydbølger sendes ind i kroppen og kastes tilbage (reflekteres) til en skanner med et billede (et ekko). Alt afhængigt af, hvad disse lydbølger rammer, sender de forskellige signaler tilbage. Væv med ekkorige strukturer, som for eksempel åreforkalkning i en pulsåre, resulterer i et lyst billede, hvorimod ekkofattigt væv, f.eks. væske, resulterer i mørkt billede.

32

Hvad anvender man ultralyd til i praksis?

abdonimalskanning (ultrasunogragi), hjerteskanning (ekkokardiografi) od doppler (måling af strømhastighed i blodkar eller hjertekamre)

33

Hvad kaldes det sorte, det lyse og det helt lyse på ultralyd?

Det der ser sort ud på ultralydsskanningen kaldes an-ekkogen (ikke noget ekko), det lysere kaldes hypo-ekkogen, mens det helt lyse kaldes hyper-ekkogen

34

Hvad er M-mode ifm ultralyd?

afbildning af de reflekterede signals bevægelser med tiden. Herved kan bevægelse, f.eks. aktivt hjerte ses.

35

Hvad er B-mode ifm ultralyd?

todimensionel præsentation, hvor amplituden omsættes til en gråtone eller en lysstyrke.

36

hvad kan man anvende doppler til?

måling af strømhastighed i blodkar eller hjertekamre

37

Hvad anvender man primært MRI til?

Anvendes primært til neurokranium, medulla spinalis, regio lumbo-sacrale og ekstremiteter.
Anvendes primært til neurokranium, medulla spinalis, regio lumbo-sacrale og ekstremiteter.

38

Hvilke sekvenser findes der ifm MRI?

T1 og T2 samt Flair (hjernen, viser ødem)

39

Hvad anvender man Dexa til?

i forbindelse med ernæringsundersøgelse af fede dyr, der skal slankes. Man kan således se, hvor meget muskelvæv og fedtvæv den har og efter noget tid se, om dette forhold har ændret sig.

40

Doppler-ekkokardiografi anvendes bl.a. til screening for aortastenose hos hund
Hvilken modalitet anvendes ifm bestemmelse af høje trykgradienter ved alvorlige stenoser dvs. måling af høje flowhastigheder over forsnævringen?

Farve-Doppler

Pulsed Wave Doppler

M-mode skanning

Continuous wave Doppler X

41

FAST er et akronym der anvendes for en teknik til undersøgelse af abdomen. Ved FAST benyttes?

Røntgenundersøgelse

Endoskopisk undersøgelse

Urinundersøgelse

Ultralydundersøgelse X