Ernæring+adfærd Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Ernæring+adfærd > Flashcards

Flashcards in Ernæring+adfærd Deck (27)
1

En diegivende tæve begynder at udvise aggressivitet overfor omgivelserne. Hvordan vil du karakterisere denne form for aggressivitet?

Føderelateret aggression

Omdirigeret aggression

Besidder aggression

Maternel aggression X

2

Hvor mange procent hunde aflives (2011) på grund af adfærdsproblemer?

under 1%

1-10%

10-20%

20-30% X

3

Korrekt fordring har en afgørende indflydelse på marsvins helbred. Optimalt marsvinefoder bør overvejende bestå af...

artsspecifikt kraftfoder og C-vitamin tilskud

bladgrønt og hø X

bladgrønt, hø og D-vitamin tilskud

kornblandinger med multi vitamintilskud

4

Du skal lave en foderplan til en hund der ikke vil æde selv. Hvad er det daglige energibehov for en indlagt hund hvis den vejer 9 kg?

250 - 270 Kcal

290 - 310 Kcal

340 - 360 Kcal X

440 -460 Kcal

5

Fodringsændringer kan anvendes til behandling af urinvejslidelser
I forbindelse med hvilken urinvejslidelse anbefales diæt der blandt andet sænker urin pH?

Calcium oxalat sten i blæren

Idiopatisk cystitis

E. coli cystitis

Struvit sten i blæren X

6

For hund og kat benyttes omsættelig energi (metaboliserbar energi) til vurdering af energibehov. Hvad er omsættelig energi?

Bruttoenergi i foder - (energi i urin
varmeproduktion)

Bruttoenergi i foder - (energi i fæces varmeproduktion)

Bruttoenergi i foder - (energi i fæces energi i urin) X

Bruttoenergi i foder - (energi i fæces energi i urin (varmeproduktion)

7

Hvilken diæt vil du anbefale til en hvalp der er diagnosticeret med portosystemisk shunt?

Højprotein, moderat fedt og moderat kulhydrat

Lavprotein, højt fedt og lavt kulhydrat

Højprotein, lavt fedt og moderat kulhydrat

Lavprotein,moderat fedt og moderat kulhydrat X

8

En 12 år gammel kat præsenteres med afmagring trods god spiselyst. Hvilke af nedenstående er ikke korrekt?

Katten kunne lide af diabetes mellitus

Katten kunne lide af hyperthyreoidisme

Katten kunne lide både af hyperthyreoidisme og diabetes mellitus X

Ingen af ovenstående er korrekte

9

Hvor behøver katten især en høj proteinholdig diæt?

Katte og andre strikte carnivore har konstant en høj gluconeogenese og protein nedbrydning. Dette fører til høje endogene tab af N og dermed er der et høj protein krav.

10

Hvilken aminosyre er essientiel for katten og hvad anvendes denne til?

Taurin.
Konjugering af galdesyre

11

Hvilken aminosyre kan hunde selv syntitisere ved behov i modsætning til kat?

Taurin

12

Hvad vil der ske, hvis der er et overskud af protein eller en ubalance i proteinderne i foderet?

Protein oxidation, dvs. proteinen vil udskilles i urinen.

13

Hvor meget protein har en hund brug for?

80 g protein/kh diet (9% af ME)

14

I hvilken forbindelse vil proteinindholdet i foderet være større?

Hos hund og kat, der er på en diet med reduceret energi. De skal stadig have deres min. protein

15

Hvilket tilskud er vigtigt for hunkatte i forbindelse med reproduktion (bærer killinger)?

De er ude af stand til at bære killinger, hvis foderet/diæten mangler aracidonat.

16

Hvilket vitamin er vigtigt i kattens foder?

Vitamin A, da de i modsætning til hunde ikke kan omdanne b-caroten til vitamin A.

17

Fremkaldes CRF (kronisk nyresvigt) hos hund af højt indtag af protein fra foderet?

Nej, progressionen af sygdommen er uafhængig af protein indtaget. De kliniske tegn kan dog styres ved moderat protein reduktion.

18

Hvornår dannes der struvit (hint: pH)

Ved pH på 7 eller derover

19

Hvilken diæt kan øge urinsten?

Høj Mg i kosten øger risikoen for struvitsten

20

Hvilken type diabetes ses oftest hos hund?

Type 1

21

Hvilken type diabetes ses oftest hos kat?

Type 2

22

Hvad er den eneste måde, hvorpå dyret kan tabe sig, hvis det er overvægtigt?

Højere energiniveau end energi indtag

23

Hvor stort et vægttab i procent skal man tilstræbe ved fodring af obese dyr?

1-2%

24

En kat får konstateret meget lav taurin-status. Hvorfor lider katte mere af taurin mangel end hunde?

Katte, men ikke hunde, konjugerer galdesalte med taurin

Kattes taurinbehov er højere end hundes

Katte er ikke i stand til at syntetisere nok taurin til at dække deres behov, fordi aktiviteten af to enzymer nødvendige for syntesen er lav X

Både katte og hunde konjugerer galdesalte med taurin, men hundefoder har et højere indhold af taurin

25

En kattefoderproducent angiver, at et indhold på 5% af gulerødder i foderet er meget sundt for katte. Er du enig? Hvad skulle gulerødderne i givet fald tilføre?

Ja, det er meget godt, fordi gulerødder indeholder meget A-vitamin.

Nej, gulerødder indeholder så meget sukker, at katten er i fare for at udvikle diabetes mellitus

Ja, det er meget godt, fordi gulerødder indeholder meget lidt energi og foderet vil derfor modvirke overvægt X

Nej, egentlig ikke. Indholdet af beta-karoten i gulerødderne har muligvis en antioksidativ effekt, dog ikke i en udstrækning, der vil være af betydning.

26

En 12 år gammel hund viser tegn på azotæmi, og man beslutter at behandle ved en foderændring. Hvilken af følgende ændringer kunne forbedre hundens tilstand?

At give et foder indeholdende protein af høj kvalitet og tilsætte uopløselige fibre for at øge fordelingen af kvælstof fra urin til fæces.

At give et foder med et svagt reduceret indhold af protein med høj kvalitet og tilsætte uopløselige fibre for at øge fordelingen af kvælstof fra urin til fæces.

At give et foder med et svagt reduceret indhold af protein med høj kvalitet og tilsætte opløselige fibre for at øge fordelingen af kvælstof fra urin til fæces. X

At reducere foderets indhold af protein til et niveau lige under behovet og herved undgå udskillelse af kvælstof i urinen.

27

Strikte carnivore, som katte, har et højere proteinbehov end fakultative carnivore, som f.eks. hunde. Giv en fornuftig forklaring?

Strikte carnivore kan ikke udnytte vegetabilske proteinkilder, og skal derfor udelukkende fodres med et foder bestående af kød eller fisk, som har et højt indhold af protein.


Strikte canivore kan ikke regulere aktiviteten af de proteinnedbrydende enzymer i forhold til foderets indhold af protein. Dette resulterer i et højt endogent tab af kvælstof og dermed et højt proteinbehov.

Strikte carnivore kan ikke udnytte kulhydrater og skal derfor i stedet fodres med protein for at opretholde glukose-homeostasis. X

Strikte carnivore har brug for en høj proteinforsyning for at opretholde aktiviteten af enzymer, der indgår i urea-cyklus.