Analgesi/kronisk smerte Flashcards Preview

Basal klinisk teori mindre husdyr > Analgesi/kronisk smerte > Flashcards

Flashcards in Analgesi/kronisk smerte Deck (50):
1

Hvad er formålet ved at smertebehandle ved akut smerte?

Beskytte mod yderligere smerte

2

Inflammatorisk smerte

Vævsskade + inflammation

3

Aktivering af smertesignaler ved ikke-noxious stimulation

Selvom det ikke gør ondt kan man opleve smerte ved almindelig berøring -> overfølsomhed

4

De to former for smerte

Visceral smerte
Somatisk smerte

5

Innervation af visceral smerte

Spinal + vagalnerver

6

Innervation af somatisk smerte

Spinalnerver

7

Er der sket skade ved visceral smerte?

Nej! Det kan være luft i maven fx, hvor strækreceptorer reagerer og sender smertesignal

8

Er der sket skade ved somatisk smerte?

Altid!

9

Ved hvilken smertetype er lokalisering af smerten god?

Somatisk smerte! (fx ondt i lillefingeren)
Ved visceral smerte er det svært at præcisere hvor det præcist gør ondt henne (fx. "ondt i maven" = ret bredt begreb)

10

Def. på kronisk smerte

Smerte der persisterer mere end 3 (6) måneder eller længere end forventet helingsproces
Forbliver altså længere tid end helingen tager - helingen er altså afsluttet men det gør stadig ondt!
NB: Det er ikke akut smerte med forlænget varighed! Kronisk smerte har sin egen fysiologi

11

Hvorfor skal patienten smertedækkes inden den vågner af anæstesien?

Smerteopfattelsen forsvinder i cortex under bedøvelsen, men stimuli i de andre steder er stadigvæk tilstede!
Derfor bombarderes patienten med smertestimuli når den kommer til bevidsthed hvis den ikke smertedækkes inden!

12

A-beta fibre står for...

... ikke smerte, men berøring

13

A-delta fibre står for...

... hurtig smerte! (myeliniserede nervefibre)
Skarp mekanisk smerte! De første der reagerer når hånden rammer den varme kogeplade.

14

C-fibre står for...

... den langsommere smerte (umyeliniserede fibre)
Giver den brændende længerevarende smerte. Den smerte der kommer efter man har fjernet hånden fra det varme vand

15

Hvad gør rygmarven ved smertesignalerne?

Modulerer dem, således at det kun er de vigtigste der når frem til hjernen!

16

De 4 dimensioner af smerte

- Sensorisk (akut nociception)
- Kognitivt (smerte, tanker)
- Affektivt (lidelse, påvirkning)
- Sygdom (smerteadfærd, opførsel)

17

Hyperalgesi

Man når tærskelværdien for smerteresponset hurtigere ved hyperalgesi, og stimuli der normalt ikke ville gøre ondt, gør lige pludselig ondt

18

Konsekvenser af smerte

-Øget infektionsrisiko
- Forsinket sårheling
- Nedsat føde- og vandindtag
- Immobilisering (bevæger sig ikke normalt)
- Ændrede sovemønstre
- Ændret normaladfærd

19

Hvor i hjernen opfattes smertesignalerne?

cortex cerebrum

20

Hvad kalder man "de første" afferente smertenerver?

A-delta fibre

21

Hvad kalder man "det andet" afferente smertenerver?

C-fibre

22

Kronisk smerte karakteriseres ved flere funktionelle og anatomiske ændringer i nervesystemet. 'Gate koncept' teorien giver en ide om, hvordan disse skabes. Hvor i kroppen sker 'gate' funktionen teoretisk?

I dorsal horn

23

Ved overstimulering af synapser sker der flere ting, der forårsager en opregulering eller overfølsomhed i synapsen til signaler. Den første unormale stimulering af synapsen er?

Åbning af NDMA-kanaler

24

Hvad kunne man bruge som antagonist til ren opoid?

Naloxoon

25

Hyperalgasi ses ofte hos patienter med kroniske smerter. Hvordan er hyperalgasi bedst beskrevet?

En overreaktion til et smertefuldt stimulus

26

Et centralt koncept i behandling af patienter med kroniske smerter er multimodal terapi. Hvordan beskrives multimodal terapi bedst?

En kombination af forskellige medicinsk og ikke-medicinske behandlinger.

27

Hvad forstås ved allodyni?

en overdrevet reaktion på en ellers ikke skadelig stimuli

28

Hvad går gate kontrol teorien ud på?

Forklarer hvordan nociceptive inputs kan moduleres af andre afferente siganler.
Vi kan opleve effekten ved at gnubbe eller ryste et smertefuldt område. Andre eksempler er fx TENS, massage, arkupuntur

29

Hvad er wind-up og hvordan fungerer det?

smerte sensibilisering efter gentagen stimulering af gruppe c fibre.

30

Hvad forårsager utilstrækkelig smertebehandling?

opioid tolerance

31

Hvad forhindrer NDMA blokkere?

kun wind-up ikke nociception.

32

Hyperalgesi

Overfølsomhed overfor smerte
Øget respons til normale smertestimuli
Lokalt -> inflammatoriske mediatorer
Spinalt -> modulation

33

Allodynia

Abnormalt smertefuldt respons på harmløst stimuli
Spinal adaptation
-> Reagerer på smerte som er opstået ud fra et stimuli som normalt ikke gør ondt

34

Hvad er meningen med smerte?

Overlevelse!

35

The pain pathway - simple

Smerten løber gennem 3 neuroner fra input til omsætning
Nociceptorer perifert (input) -> rygmarven -> Processing areas in the brain

Modulation er mulig i rygmarven og hjernen, og multiple lag af kontrol over smerten kan derfor være bestemmende

36

Lokal hyperalgesi

Hvis man har en skade eller inflammation i området så sørger prostaglandiner for at skabe lokal hyperalgesi

37

Hvad er det som gør at man trækker hånden væk fra den varme kogeplade ubevidst?

Direkte forbindelser mellem det dorsale horn og reflexbuerne via det ventrale horn

38

Hvorfor er det ikke alle smertesignaler der når frem til hjernen?

Der er forskellige niveauer af inhiberende og modulerende inputs til signalet inden det når hjernen. Hvor vigtigt det er at sende smertesignalet til hjernen afgøres altså undervejs!

39

Hvilke "tracts" har kontakt til det motoriske respons?

Spinoreticular tract

40

The gate concept

Interaktioner i det dorsale horn modulerer nociception, og the gate concept er en forklaring på hvordan smertesignaler kan blive moduleret af andre afferente signaler. Dette sker fx når vi gnubber eller ryster hånden efter man har hamret sig selv over fingeren -> smertesignalet mindskes en smule pga. det afferente signal fra bevægelsen

41

Wind-up

Sker kun ved kronisk smerte - ikke akut!
Gentagen synaptisk stimulering åbner NMDA receptorer
NMDA-aktiviteten booster normale afferente smertesignaler, initierer neural remodellering og mindsker sensitiviteten og dermed virkningen af opioider.
Der skal mindre glutamat til for at sende smertesignaler og nociceptionen er nemmere

42

NMDA-blokkere virker på...

... den kroniske smerte ved at forhindre wind-up. NB: forhindrer IKKE nociception!

43

Fysiologisk smerte

Bruges til at undgå skade
Har et formål og er let at behandle

44

Patologisk smerte

Persisterer ud over normal heling
Intet brugbart formål
Opstår fra inflammation eller neuropati
Den initierende faktor kan godt være forsvundet
Svært at behandle!

45

Udviklingen af kronisk smerte

Fase 1: Kort trauma -> kort smerte
Fase 2: Inflammation -> wind-up -> persisterende smerte (hyperalgesi)
Fase 3: Nerve eller CNS skade -> remodellering af nerven -> allodynia!

46

Patientgrupper med kronisk smerte

- Arthritis
- Kronisk disk degeneration
- Neoplasi
- Peridontal sygdom
- Otitis externa/media
- Feline interstitial cystitis (FLUTD)
- Alvorlige dermatologiske sygdomme

47

Forekomst af arthritis hos hunde

80 % af hunde over 8 år fra arthritis!

48

Forekomst af tandproblemer hos katte

70-90% af katte over 3 år har tandproblemer!

49

Hvilken muskel vil ofte hidrøres ved ekstension af hofte?

Ileopsoas

50

mens du undersøger en patient med kroniske smerter pga en aggressiv mammatumor, opdager du, at området rundt om tumoren virker ømt alene ved almindelig palpation af området. Denne unormale respons kaldes for?

Allodynia

Analgesia

Hyperalgesia X

Inflammation