Brears reaksjonstid Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Brears reaksjonstid > Flashcards

Flashcards in Brears reaksjonstid Deck (3)
Loading flashcards...
1

Kva faktorar er det som bestem raksjonstida til brear?

Breunderlaget sin hellning, ujevnheitar i bresolen, istjukkelsen, istemperatur og breens geometri og morfologi.

2

Kva er reaksjonstida til korte og bratte breutløparar?

3-4 år.

3

Kva er reaksjonstida til lengre og slakare austlige utløparar?

25 - 30 år.