Brehastigheitar Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Brehastigheitar > Flashcards

Flashcards in Brehastigheitar Deck (3)
Loading flashcards...
1

Korleis varierar overflatehastigheitar på brear frå midten av breen og ut mot sidene?

Vis figur

2

Korleis blir farta i ein bre målt?

Ved å sette ned stakar på breen og måle desse mot fastpunkt på nærliggande fjellsider.

3

Kva er den mest vanlige hastigheita i norske brear?

Frå 10-30 år.