Vatn i brear Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Vatn i brear > Flashcards

Flashcards in Vatn i brear Deck (9)
Loading flashcards...
1

Kva tyder supraglasialt?

Oppå breen

2

Kva tyder englasialt?

Inni breen

3

Kva tyder subglasialt?

Under breen

4

Kvar kjem vatn i og på breen frå?

Overflatesmelte, omkringliggande dalsider, nedbør i form av regn. Og noko smelte frå geothermal varme og friksjonsvarme.

5

Kva er "sheet flow" ?

Om vinteren og tidlig på våren er dreneringskanalane små, og dei har ikkje kapasitet til å ta unna alt smeltevatnet. Kanalane blir fyllt opp og trykket aukar. Dette fører til at vatnet blir pressa ned igjennom eit relativt tynt lag mellom fjellet og bresålen. Dette er sheet flow.

6

Kva fører fenomenet/prosessen sheet flow til ?

Det fører til basal glidning.

7

Korleis bevegar smeltevatnet seg på polare brear?

På polare brear er det færre sprekkar og gyots. Der vil smeltevannet bevege seg store avstandar på breen.

8

Korleis bevegar dei englasiale kanalene seg i breen?

Dei følgjer trykkgradienten i breen, og ikkje fjelloverflata sin topografi.

9

Korleis blir ein smeltevasskanal haldt open når den først er åpna?

-Varmeoverføring frå smeltevatnet til veggane rundt.
-Friksjonsvarme som blir produsert i kontakta mellom vatnet og breen.