Temperarturar i brear Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Temperarturar i brear > Flashcards

Flashcards in Temperarturar i brear Deck (8)
Loading flashcards...
1

Kva faktorar er det som er med på å bestemme temperaturforskjellane i brear?

Det er blandt anna varme som oppstår ved omvandling av mekanisk energi inni og langs undersida av breen. Samt varmeutveksling i forbindelse med leding, stråling og konveksjon frå omgjevnadane.

2

Kva faktorar er det som bestemm fordelinga av innlansis (geografisk)?

Det er lufttemperaturen i akkumulasjonsomårdet, nedbørsmengda, bredynamikken og den geothermale varmefluksen.

3

Kva er isotermar?

Det er linjer mellom punkt i breen med samme temperatur.

4

Kva faktor er det som bestem isen sin plastisitet ?

Det er temperaturen som bestem dette.

5

Om ein reknar om den geotermale varmeeffekten til smelteeffek, kor mykje is blir smelta av denne energikjelda i året?

Varmefluksen frå jorda sitt indre tilsvarar smelting av 7mm is i året.
Er imidlertid høgare i vulkanske områder.

6

Korleis kan ein forklare ein surge?

Ein surge er plutselege og periodevise raske framstøt av isen. Det blir ofte forklart ved at ein har geotermal varmefluks og friksjonsvarme i bresålen som gjev isen noko å flyte på.

7

Korleis påverkar smeltevatn frå overflata isen lenger nede i snømassen?

Vatn frå overflata frigir latent varme ved frysing, noko som hevar frysepunktet i det gjennomtrengelige snølaget til ca 0 grader.

8

Korleis kan ein forklare at temperaturen på tempererte brear kan være høgare ved ablasjonsområdet enn i akkumulasjonsområdet?

.