Overflatefenomener på isbrear. Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Overflatefenomener på isbrear. > Flashcards

Flashcards in Overflatefenomener på isbrear. Deck (7)
Loading flashcards...
1

Kva kjem foliasjonen på overflata av brear frå? Og korleis kjem den fram?

Denne foliasjonen skuldast deformasjon av breisen djupt nede i islaget. Der dei mørke islaga er eit teikn på at isen inneheld mindre oksygen. Den kjem fram ved at ein ser kvite, blå eller grå islag.

2

Kva er ogiver, som også er kjent som spissbuer?

Det er mørke band på overflata av breen.

3

Kva er kyokonitthull?

Lausmassar og skit på overflata absorberar meir varme enn kvit snøis. På grunn av at varmen blir absorbert av isen og får den til å smelte, vil det bli danna hull i isen på 20-30cm.

4

Kva er ei drittkjegle?

Dersom det er eit tjukt lag med svart dritt på breen vil det virke isolerande, slik at det er isen rundt som blir smelta. Medan området med dritt vil stå igjen.

5

Kva er brebord?

Store steinar på og i breen vil absorbere solinnstrålinga, slik at den skuggar for isen under, og denne vil stå igjen medan isen rundt vil smelte. Den store steinen vil stå igjen på eit isbord.

6

Kva skal til for at det blir danna vindgryter?

Dette blir danna der det er oppstikkande fjellparti på breen.

7

Kva skuldast rødfarga snø på breen?

Det skuldast ikkje forureining, men at det veks ein grønalge som produserar eit rødt pigment. Det samme pigmentet som gjev laksen rød farge og som fargar rekene raude.