Frå snø til is. Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Frå snø til is. > Flashcards

Flashcards in Frå snø til is. Deck (6)
Loading flashcards...
1

Kva er Firn?

Er snøkrystallar som har overlevd ein sommar.

2

Kva er tettheita til fokksnø?

Frå 0.1 til 0.3 g/cm2.

3

Kva er tettheita til firn?

Mellom 0.3 og 0.8 g/cm2

4

Korleis foregår tettheitsauken til firn?

Den foregår ved at større krystallar et opp dei som er mindre

5

Ved kva tettheit er firnen nærast lufttett og har blitt omdanna til breis?

Det er ved tettheit på 0.84g/cm

6

Kor lang tid tek det før firn blir til breis?

Det varierar mykje, men er i hovedsak bestemt av sommartemperaturen. Det tek mykje lengre tid i brear i arktiske strøk (1000 år) i forhold til kystnære brear på vestlandet (5-6 år)