Kalvande brear Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Kalvande brear > Flashcards

Flashcards in Kalvande brear Deck (2)
Loading flashcards...
1

Kva er definisjonen på kalving?

Det er avbrekking av isfjell frå ein brefront i vatn.
Isras i eller frå brear som ikkje går ut i vatn kan derfor ikkje kallast kalving.

2

Kan kalvande brear brukast til paleoklimatisk rekonstruksjon.

Nei....