Castration, cryptorchism and hernia in horses and production animals Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Castration, cryptorchism and hernia in horses and production animals > Flashcards

Flashcards in Castration, cryptorchism and hernia in horses and production animals Deck (64):
1

Hvad kaldes de forskellige dyrarters kastrater?

Hest: Vallak, Tyr: Stud, Gris: Galt, Ged: Bede

2

Hvilke valg skal foretages ved kastration af hingst?

- Alder
- Årstid
- Procedure:
stående/liggende? Størrelse på hesten
- Praksisforhold/hospital
- Operationsprocedure:
Heling per primam eller per sekundam?
Dækket/dækket, blottet/dækket, Blottet/blottet
- Medicinering

3

Hvilke hingste falder i kategorien for stående kastration?

Yngre hingste (<3år)
- ikke for bred lyske kanal(indre - rektal, ydre - palpation)
- ikke for veludviklet sædstreng.
- Fuldstændig descensus
- Ingen patologi(fx brok eller tumor)
- Erfaren medhjælp
- Godt temperament

4

Er ligatur nemt at ligge på stående hest?

Nej.

5

Hvad er en relavant anamnese og klinisk undersøgelse i forbindelse med kastration af hingst?

Klinisk undersøgelse:
Almenbefindende(kliniske symptomer osv)
Abnormiteter i kønsorganerne(hævelser(hernier, infektioner, neoplasier)

Anamnese:
- vacinationsstatus
-Temperament
- Alder

Skal den fastes?

6

Hvad er relavant at informere ejer om ifht. operationen?

- Operationsforløb
- Medicinregistrering og tilbageholdelsestider)
- Mulige komplikationer og risici.
- Postoperativ behandling.

7

Forklar proceduren ved Sands teknik.

Eksamensbesvarelse:
1. Klargøring af operationsområde.
2. Vask og afspritning, ikke jodering.
3. Lokalanalgesi.
4. Endnu en klargøring af operationsområdet.
5. Testikel fikseres i bunden af skrotum.
6. Incision parallelt med raphe scroti. Incisionen omfatter:
a. Hud.
b. Tunica dartos.
c. Skedehinde (=tunica vaginalis parietalis), som er blålig og skinnende.
7. Testiklen (kendes på sin kartegning) presses ud.
8. Skedehindens frie rand fikseres med en korntang, skedehinden trækkes ned over sædstrengen.
9. Korntang og testikel holdes i samme hånd.
10. Sædstrengen fritlægges ved hjælp af tamponer.
11. Sands tang pålægges så langt proksimalt som muligt (pas på skrotalhud!).
12. Hausmanns emaskulator anvendes til at afklippe sædstrengen så tæt på Sands tang som muligt.
13. Sands tang ligger på i 5-10 minutter.
14. Sands tang løsnes forsigtigt, med en allistang sat på sædstrensstumpen.
15. Skrotal-incisionen skal hele per secundam.

Denne hest skal have ligeret sædstrengene: Der anlægges dobbelt gennemstukken ligatur (Dexon no. 1 eller 2) forud for anlæggelse af Sands tang, ved f.eks (anamnese om) lyskebrok, vid lyskekanal, neoplasi eller excessiv hæmorrhagi, ældre hingste (>3 år).

Anlæggelse af analgesi
Sædstreng
1. Fikseres.
2. Lang, 21G kanyle stikkes ind i sædstrengen med retning mod lyskekanalen.
3. Aspiration.
4. Injektion af 10 – 15 ml 2% lidokain UDEN noradrenalin
5. Skrotum.
6. Stribeformig, subkutan injektion af 5 – 10 ml 2 % lidokain på skrotums ventralflade.
7. Vent 10 – 15 minutter før operation.

8

Hvilke fordele er der ved hospitals-baserede procedurer?

- Omgivelser(mindre kontaminerings risiko)
- Tillader optimal positionering af hesten.
- Tillader overholdelse af kirurgiske principper.
- Tillader optimal sårhelingsstrategi.

9

Forklar proceduren efter kastration af hesten.

- Dyrlægen bliver til hesten er oppe at (hvis stående kastration --> til hesten er mindre påvirket af sedationen) stå.
- Boksro i 24 timer postoperativt, herefter motion(fold/trækturer) i skridtgang
- Smertedækning flunixin meglumine ved opvågning + de to følgende dage.

- Antibiotika(spørg kurt hvornår)
- Tetanus profylakse( revaccination og/eller antiserum)


Ejer: observer patient ifht. postoperative komplikationer. mhp. blødning, prolaps, ødem og infektion

10

Hvad vil kryptokisme sige?

Manglende descensus. Kan være uni-(klaphingst) eller bilateral(urhingst)

11

Hvordan kan testikler være placeret ved kryptokisme?

Højre inguinal --> ca. 75%
Abdominal, venstre --> enten fuldstændig eller ufuldstændig=abdomino-inguinal(bistestikel i inguinalkanal.

12

Hvilke årsager er der til kryptorkisme?

- Genetisk arvelig.
- Hormonel
- Mekanisk

Kan give risiko for tumor udvikling.

13

Hvordan diagnosticeres kryptokisme?

- Anamnese
- Skrotum asymmetrisk?
- Lejring af testikel. Palpation af lyskekanalens ydre åbning --> størrelse, tilstedeværelse af testikel. Lille lyskekanal? usandynligt at noget er passeret forbi.
- Rektalundersøgelse
- Laparoskopi
- Ultralydsskanning.
- Acepromazin(afslapper kønsorganer).

14

Hvordan kan kryptokisme opereres?

Inguinal approach(vent og se hvad forelæseren har at sige. Snit over kanalis inguinalis træk testikel frem og kastrer. (husk forberedelse af patienten)

Suprapubisk, paramedian.

15

Hvordan ender en kastration i inkomplet kastration?

Ved ufuldstændig abdominal kryptorkisme kan epididymis ligge i proc. vaginalis i inguinalkanalen og dermed misfortolkes som hypoplastisk testikel.

16

Hvordan foregår den postoperative behandling for hhv. non-invasiv inguinal metode og laparotomi?

non-invasiv, inguinal metode(stort set samme som for kastration.

Laparotomi: boksro i 4 uger, normalt brug efter 10-12 uger.

17

Hvilke komplikationer kan opstå ved operation efter kryptokisme?

- Peritonitis
- Sårinfektion
- Prolaps/brok(ved invasiv, inguinal metode)

18

Hvilke væsentlige fejl kan undersøges for hvis hesten mistænkes for ikke at være renskåren?

- Temperament og adfærd
- Kastrationsar
- Palpation
- Rektaleksploration og ultralydsskanning.
- Hormonmåling
- Eksplorativ laparotomi.

19

Hvordan kan man ved hormonmållinger se om en hingst <3 år ej er renskåren?

Man måler testosteronniveau i serum før og efter hCG. 6000 i.e. hCG IV hvorefter der tages en blodprøve efter 1-2 timer.

En kastrat vil have <40pg/ml hvor en kryptorkid vil have 100 pg/ml

20

Hvordan kan man ved hormonmållinger se om en hingst >3 år ej er renskåren?

Måler østronsulfat. Kastrater vil have 10000 pg/ml

21

Hvilke komplikation kan opstå ved kastration?

- Anæstesirisiko.
- Hæmorrhagi
- Prolaps(tarm, oment)
- Vedvarende hingsteadfærd
- Penisproblemer
- Ødem og inflammation:
Aseptisk
Septisk --> lokal, sædstrengs-fistel, peritonitis
- Iatrogene problemer
- Strengdannelser

22

Hvordan behandles en aseptisk inflammation?

- Motion
- Åbne kastrationssåret sterilt for at tømme sårvæske.
- Forlænge NSAID behandling

23

Hvordan kan en septisk lokal inflammation optræde? Hvad øger risikoen?

Flegmone
Funikulitis:
- Ligaturer øger risiko
- Usterile forhold
- "champignon dannelse"(streptococcer)
- Sædstrengssvulst og fistel.

24

Hvordan behandles septiske tilstande?

- Antibiotika, dog ikke tilstrækkeligt, hvor der er udviklet sædstrengsfistel.
- Ved sædstrengsfistel/svulst skæres sædstrengen ud.
- Ætsning(gammel metode)
- Udskrapning med skarp ske
- Kirurgisk ekstirpation

25

hvilke problemer forekommer mest i forbindelse med kastration?

Ødem og inflammation er mest hyppig, derefter hæmorrhagi.

26

Hvor lang tid går der før testis skal væres descensus, for hhv. hest og pony?

Hest: halvanden år
Pony: op til 4 år

27

Hvornår er en hingst for ung at kastrerer og hvorfor?

Før 6 måneder da lyskekanalen her er for bred.

28

Ved kryptorkisme. Hvilke operationsteknikker er reserveret abdominalt kryptorkide?

Flankesnit, parainguinal, Suprapubisk og paramedian, laparoskopisk, invasiv inguinal approach(hånden gennem lyskekanalen. Ved inguinal(højre) kryptokisme kan non-invasiv inguinal approach benyttes.

29

Ved unilateral kryptokisme hvilken testikel fjernes først?

Den kryptorkide testikel, så den ikke smutter væk i rummet efterladt hvis man fjerner den descenderede testikel først.

30

Hvilke kliniske symptomer forekommer ved peritonitis og hvordan kan det diagnostiseres?

Kliniske symptomer:
- Kolik
- Feber
- Diarre
- Nedstemthed
- Vægttab

Diagnose:
- Blodprøve med infektionsparametre
- Udstrygningspræparat på peritonealvæske(toksiske neutrofile granulocytter, intracellulære bakterier)
- Bakteriologisk dyrkning

31

Hvordan behandles peritonitis?

- Ofte hospitalskrævende
- Antibiotika
- NSAID

32

Ved hæmorrhagi i forbindelse med kastration (arteriel blødning forsat flydende i over 15 minutter), hvordan behandles?

Påsæt sands tang igen til at stase og standse blødningen. Giv boksro og hvis blodtabet ikke er for stort så giv acepromazin da det nedsætter blodtrykket.
Evt. ligering af kar, samt kompression af sædstrengsstumpen med korntang.

33

Hvor tit forekommer hingsteadfærd. Hvad kan det skyldes?

20-30% af alle vallakker.
Årsager: mentalt, eller grundet inkomplet kryptorkid kastration.

34

En hest har nedsat bagbensaktion og ømmer sig et kort stykke tid efter kastrationen. Hvordan bekræfter/afkræfter man tilstanden strengdannelse? hvordan kan det behandles?

Indgiv lidokain hvor man mistænker strengdannelsen og lader ejeren ride hesten og se om hesten stadig har problemer? Hvis den ikke går mærkeligt mere er der muligvis tale om strengdannelse. Behandles ved at skære ind over lyskekanalen, lokalisere sædstrengen og kasterer på frisk sædstreng.

35

Hvad er hhv. en god og dårlig prognose for prolaps efter kastration og hvilke årsager kan der være?

God prognose: oment prolaps
Dårlig prognose: Tarm prolaps

Årsager: bred lyskekanal(heste under 6 måneder). Ældre hingste med bred sædstreng, visse racer(Amerikanske travere, heste af tunge koldblodsracer(trækheste), andalusere, Tennessee walking horse og amerikanske saddlebreds.

36

Hvordan kan prolaps forebygges?

Ligering. Ligatur af sædstrengen før anlæggelse af sands tang. Skal overvejes ved lyskebrok, bred lyskekanal, neoplasi, eller excessiv hæmorrhagi, ældre heste.(>3 år)

37

Hvordan behandles oment prolaps?

Trækkes lidt frem og afklippes med emaskulator. Tjek lyskekanaler ved rektalundersøgelse.

Efterbehandling:
- Boks ro i 48 timer
- Kortvarig suturering af scortum
- antibiotika
- Laxantia

38

Hvordan behandles tarmprolaps?

Hospitalkrævende. Beskyt prolaberede tarmafsnit under transport evt. med indpakning.

Hospitalet:
Prolaberede tarmafsnit renses og inspiceres. Evt resektion og reposition. Ligering, suturering af lyskekanalens ydre åbning. (Overvej sutur materiale, nål osv)

39

Hvordan er reglerne for kastration af produktionsdyr?

Dyret skal bedøves(pattegrise 7 dage, kalve >4 uger, kalve burdizzo.

40

Hvornår må udføres transkutan knusning af sædstreng for at få testikler til af atrofiere på drøvtyggere?

Tilladt for drøvtyggerede under 4 uger. Der anlægges lokalbedøvelse af dyrlægen. Der skal gives længerevarende smertebehandling. På kvæg bruges Burdizzotang.
På får og geder: klemning og elastrator i kombination.

41

Hvordan foregår den ublodige kastration af tyr?

Sedere man(hvor meget)??
Dyrlægen anlægger lokalbedøvelse(som hest). Efterfølgende gives længerevarende smertebenhandling i form af længerevarende NSAID som...(find et længere varende NSAID)

Med burdizzo tang. Sædstreng fikseres, klemmes i 1 min. Derefter klemmes på ny 1 cm distal for foregående sted.

42

Hvordan foregår den ublodige kastration af lam/ged?

Elastrator og burdizzotang. Analgesi som for tyr og hest.

43

Hvad er brok?

Lejeforandring, dele af bugorganer trænger gennem en naturlig eller erhervet åbning i den muskuløse bugvæg, men forbliver dækket af hud.

44

Hvordan benævnes brok med H. umbilikalis?

Navlebrok.

45

Hvordan benævnes brok ved. H. inguinalis og skrotalis?

Lyske og pungbrok.

46

Hvordan benævnes brok ved. H. perinealis?

Mellemkødsbrok.

47

Hvordan benævnes brok ved. H. ventralis?

Bugbrok.

48

Hvordan benævnes brok ved. H. diaphragmatika?

Mellemgulvsbrok.

49

Hvordan benævnes brok af oment contentum?

Epiplocele.

50

Hvordan benævnes brok af intestinalis contentum?

Enterocele

51

Hvorfor forekommer brok?

Kan være medfødt, eller erhvervet(traume, navleinfektion osv).

52

Hvad er den kliniske tilgang til brok patienten?

TRP. For at se shockparameter.
Inspektion: palpation --> inflammationstegn? (varme, rødme, smerte, hævelse), konsistens(er den blød/fast?), er den reponibel eller irreponibel? Indhold: er det overhovedet et hernie? Kompressibelt?
vurdering af størrelse, form, placering, læsioner og hudforandringer på broksækken.

53

hvordan variere almenbefindelsen ifht. brokkens komplikationsgrad?

Ukompliceret: uforstyrret. blød konsistens, reponibelt.
Adhædrencer: evt. forstyrret. blødt/knudret, ireponibelt
Inkarcereret: stærkt forstyrret. Ømt og varmt, med spændt konsistens, ireponibelt.

54

Nævn en vigtig differential diagnose til navlebrok. Hvordan kan de differentieres diagnostisk

Navle abcess. Auskulation: Er der tarmperistaltik i broksvulsten?
Ultralydsskanning for indhold. For at se om der er tale om pusindhold eller tarm. Væske fase(hvilken farve får det?)
Prøvepunktur.

55

Hvordan behandles brok hos hest?

Ofte først konservativt. Med brokbind eller daglig reponering. Hvis tilstanden ikke er forbedret efter 6-12 måneder kan man beslutte sig for kirurgisk behandling.(kommer an på hvor akut brokproblemet er). Ved konservativ behandling skal ejer informeres om at holde øje med varme, ømhed, kolik. Bliver problemet akut skal hesten straks behandles kirurgisk.

56

Forklar operationsproceduren for brok.

Fuld bedøvelse(find lægemidler der bruges til præ-at inducere anæstesi, og vedligehold, samt postoperativ smertebehandling) . Klargøring af kirurger og patient. Lokalanalgesi(lidokain, med ml/kg), incision, blotlæggelse af broksæk og -ring. Inversion af broksæk. Guttman til lukning af linea alba, fortløbende subcutan sutur og evt. vertikal mastress til lukning af hud. Benævn sutur materiale til forskellige lag og nåle.

57

Hvordan kan brok forebygges?

God hygiejne i fole-/kælvningsboks og faresti. Behandling af navlebetændelse.

58

Hvordan kan lyskebrok erkendes?

Rektalteksploration. Lyskekanalens indre åbning udgør brokporten. Broksækken udgøres af skedehinden.

59

Hvilke 2 typer lyskebrok findes og hvilken er mest kompliceret?

Intravaginalt og ekstravaginalt. Ved ekstravaginalt skal man passe på da tarmene ligger i farezonen.

60

Hvornår opereres føl for lyskebrok?

Ingen bedring ved 6-12 måneders alder, indtrædning af komplikationer.

61

Hvilke symptomer på inkarceration ved lyskebrok ses hos hest? Hvad er plannen ved fund af inkarcereret lyskebrok?

Kolik, shock, tilstedeværelse af tarme i lyskekanalen eller scrotum, skrotum ømt/varmt. Rektalundersøg og ultralydsskan.

Inkarcereret lyskebrok kræver øjeblikkelig kirurgisk indgreb.

62

Hvordan manifestere diagphragma hernie og hvordan behandles det?

Kolik, respirationsbesvær. Behandles kirurgisk. Rammer oftest føl.

63

Hvordan kan hernier opstå efter en laparotomi?

Infektion, suturreaktion skrøbeliggøre væv og medfører penetration af organdel gennem vævet-

64

2 måneder efter operationen observeres noget fedtet sekret på hesten inderlår. Efter ejers oplysning ser det ud til at kastrationssåret endnu ikke er helet. Hvad er en sandsynlig diagnose? Beskriv kort h.vorledes vil du behandle tilstanden

Sædstrengsfistel. Bør behandles operativt (men langvarig AB, udskrabning med skarp ske eller ætsning kan forsøges).