Embryo: Misdannelser Flashcards Preview

Makroanatomi > Embryo: Misdannelser > Flashcards

Flashcards in Embryo: Misdannelser Deck (7):
1

Hvad er et medfødt diaphragmahernie?

Hvis pleuroperitonealkanalen ikke lukker er der forbindelse mellem abdomen og thorax
Derved trænger abdominalviscera op i pleurahulen
Placeret ofte på venstre side
Trykker på venstre lunge og hjerte --> dysfunktion

2

Beskriv oesophagusatresi

Atresi: Manglende gennemboring

Fejl i dannelse af septum oesophagotrachealis
Danner fistler: Oesophagus træder ind i trachea

3

Beskriv stenosis pylori

Hypertrofi af ventriklens cirkulære muskellag:
Lumen forsnævres
Barnet har unaturligt mange opkastninger
Behandles operativt

4

Beskriv galdevejsatresi

Manglende gennemboring af ductus choledochus
Extrahepatisk: Manglende rekanalisering
Intrahepatisk: Infektion
Begge kan være dødelig

5

Beskriv pancreas annularis

Pancreas ventrale knop deler sig og roterer hver sin vej
-Omslutter duodenum: Obstruktion

6

Beskriv misdannelserne i mellemtarmen

Persisterende dele af ductus vitellinus:
-Meckels divertikel: Udposning på ileum
-Cyste vitellinus: Fibrøse bånd krydser cavitas peritonealis
-Fistel: Fæcesafgang af umbilicus

Volvulus: Rotation af tarm -> Kompromittering af blodtilførsel
Stenose af tarmen
Omphalocele: Herniering af viscera genem umbilicus, manglende tilbagetrækning
Gastroschisis: Herniering af visceria gennem kropsvæggen

7

Beskriv misdannelser i bagtarm

Rectoanal atresi med fistler til enten vagina eller urethra

Kongenit megacolon: Mangler parasympatiske ganglier i tarmvæggen -> peristaltikken ophører