L13: Tarmen Flashcards Preview

Makroanatomi > L13: Tarmen > Flashcards

Flashcards in L13: Tarmen Deck (33):
0

Funktion af jejunum/ileum

Optagelse af næringsstoffer

1

Funktion af duodenum

Tilførelse af galde
Tilførelse af pancreasenzymer
pH-neutralisering

2

Funktion af colon

Reabsorption af vand og salte

3

Latinsk ord for tyndtarmen

Intestinum tenue

4

Inddeling af tyndtarmen

Duodenum
Jejunum
Ileum

5

Duodenums start-slut i forhold til columna

L1
L2

6

Inddeling af duodenum

Pars superior
Pars descendens
Pars horisontalis
Pars ascendens

7

Ligament som slutter pars ascendens duodeni

Treitz ligament

8

Duodenums pars superior relationer

Post: V. Porta, a. Gastroduodenalis og ductus choledochus.
Ant: Hepar, vesica biliaris
Inf: Caput pancreatis
Sup: lig. Hepatoduodenale

9

Duodenum pars descendens relationer

Post: ren dxt, glandula suprarenales
Ant: Mesocolon transversum, hepar, tyndtarmsslynger
Med: Caput pancreatis, ductus choledochus

10

Duodenums peritonealforhold(ligamenter)

Superior: lig. Hepatoduodenale
Inferior: omentum majus

11

Villis funktion

Øgning af overflade

12

Funktion af papilla duodeni major

Ductus pancreatis
Ductus choledochus

13

Arterier til duodenum

A. pancreaticoduodenalis superior et inferior

14

Lymfe til duodenum

Suprapapillær:
Lnn. Pylorici
Lnn. Hepatici

Infrapapillær:
Lnn. Mesenterici

15

Latinsk ord for krøsbærende del af tarmen

Intenstinum tenue mesenteriale

16

Jejunums karakteristika

Stor diameter
Tyk væg
Grårød væg
Korte og brede villi
Sparsomt fedt i mesenteriet
Kun 1 arkaderække

17

Ileums karakteristika

Flere arkaderækker
Rigelig fedt i mesenteriet
Peyerske plaques
Blegere slimhinde

18

Intestines TM's inferior relationer

Pelvisorganer

19

Intestines TM's superiore relationer

Colon transversum
Mesocolon transversum

20

Intestinum TMs perioteale relation

Intraperitonealt

21

Arterier til intestinum TM

A. Mesenterica superior
--aa. Jejunales et ileales

22

Forløb af intestinum TM

fra flexura duodenojejunalis til højre fossa iliaca
kryder:
Pars ascendens duodeni
Aorta
Vena cava inferior
Højre ureter
Højre m. psoas major

23

Lymfe til intestinum TM

Lnn. Mesenterici

24

Vener til intenstinum TM

Vv. Jejunales et ileales
-> v. mesenterica superior -> v. porta

25

Intestinum crassums inddeling

Caecum med appendix veriformis
Colon ascendens
Colon transversum
Colon descendens
Colon sigmoideum

26

Intestinum TMs innervation

parasympatisk: N. Vagus

sympatisk: Plexus mestericus superior
--nn. Splanchnici thoracici minor og imus

27

Overgangen fra ileum til caecum

Ostium ileocaecale

28

Appendix vermiformis arterieforsyning

A. Appendicularis

29

Colons inddelinger: Retro- eller intraperitonealt?

Transversum og sigmoideum: Intra
Ascendens og descendens: Retro

30

McBurneys punkts placering

1/3 inde på spinoumbilicallinien lateralt fra

31

Karforsyning til mellemtarm:

A. Mesenterica sup
Retroperitoneale vener til v. Porta

32

Karforsyning til bagtarm

A. Mesenterica inferior