L4: Larynx og trachea Flashcards Preview

Makroanatomi > L4: Larynx og trachea > Flashcards

Flashcards in L4: Larynx og trachea Deck (27):
1

Hvad er larynx funktion

At forbinde pharynx med trachea
Stemmegenerator
Kan lukke strubelåget ved synkning

2

Angiv larynx topografi og relationer

Ud for C4-C6
Ophængt til os hyoideum
Superiort:
-Epiglottis overkant(underkant af C3)
Inferiort:
-Cartilago cricoideas underkant->(underkant af C6)
Anteriort:
-Lamina superficialis et pretrachealis fasciae cervicalis
-Hud
Posteriort:
-Laryngopharynx (hypopharynx)
Lateralt:
Prætrachealmuskulatur + m. SCM
Gl. thyroidea
Vagina carotica

3

Beskriv cartilago thyroidea

Skjoldbrusken
To lamina mødes fortil: Prominentia laryngea
Cornu superior et inferior: Sidder bagest på laminae

4

Beskriv cartilago cricoidea

Ringbrusken
Lamina: Høj, bagtil
Arcus: Lavere, fortil
Nedre kant: C6

5

Beskriv cartilago arythenoidea

Tudbrusken
Tresidet pyramide
Ægte glideled
Processus vocalis: Medialt
Processus muscularis: Lateralt
Apex: Peger opad

6

Beskriv cartilago epiglottica

Brusken i strubelåget epiglottis
Bladformet med spidsen nedad
Øvre kant udgør bageste del af vallecula epiglottica

7

Beskriv leddene i larynx

Art. cricothyroidea:
-mellem lamina på crico og cornu inf.
-små kippebevægelser

Art. cricoarythenoidea:
-mellem lamina og arytenoidea
-små rotations- og glidebevægelser

8

Beskriv membrana thyrohyoidea

Mellem overkanten af cartilago thyroidea og os hyoideum

Hul til r. internus n. laryngeus superior og a. laryngea superior

9

Beskriv conus elasticus

Membran mellem overkanten af cartilago cricoidea og underkanten af cartilago thyroidea

Ender opadtil i fri kant(ligamentum vocale) der hæfter til:
Vinklen mellem laminae thyroideae
Processus vocalis cartilago arythenoidea

10

Beskriv membrana quadrangularis

Membran mellem epiglottis og cartilago arythenoidea

Forkant: Cartilago epiglottica
Bagkant: Cartilago arythenoidea
Overkant: Plica aryepiglottica
Underkant: Ligamentum vestibulare(falske stemmelæber)

11

Inddel cavitas laryngis

Vestibulum laryngis: Aditus laryngis til plicae vestibulares

Ventriculus laryngis: Plicae vestibulares til plicae vocales

Cavitas infraglottica: Plicae vocales og underkanten af cartilago cricoidea

12

Aditus laryngis afgrænsning

Opadtil: Epiglottis øvre kant
Lateralt: Plica aryepiglottica
Nedad: Slimhinde mellem cartilagines arythenoideae

13

Beskriv vestibulum laryngis

Udgøres af rummet mellem:
Aditus laryngis (Epiglottis bagflade, membrana quadrangularis medialflader, stykket mellem cartilagines arythenoideae) og rima vestibuli, mellem plica vestibuli

14

Beskriv ventriculus laryngis

Kun få mm højt
Plicae vestibulares og plicae vocales

15

Angiv hvad de ægte stemmelæber udgøres af

Plicae vocales:
Lig. vocale(fra conus elasticus)
M. vocalis

Rima glottidis: Spalten mellem de to

16

Beskriv hvad en nødtracheotomi er

En alternativ luftvej, hvis øvre luftveje er spærret
Snit/hul i conus elasticus under rima glottidis

På hospitalet er det et mediant snit på halsen ved 2. og 3. trachealring

17

M. cricothyroideus udspring, insertion og funktion

O: Forflade af cartilago cricoidea
I: Underkanten af cartilago thyroidea og dens cornu inferius

Funktion: Spænder ligg. vocalia: øger tonehøjden

18

M. cricoarythenoideus posterius udspring, insertion og funktion

O: Bagsiden af cartilago cricoidea
I: Processus muscularis cartilago arythenoidea

Funktion: Eneste abduktor: Udvider stemmeridsen

19

M. cricoarythenoideus lateralis udspring, insertion og funktion

O: Hver side af arcus cartilago cricoidea
I: Processus muscularis cartilago arythenoidea

Funktion: Adduktor: Formindsker stemmeridsen

20

Mm. arythenoidei forløb og funktion

Transversale og skrå fibre over tudbruskens bagflade

Funktion: Adduktor: Lukker den intercartilaginøse del

21

M. vocales udspring, insertion og funktion

O: Vinklen fortil i skjoldbrusken
I: Processus muscularis

Funktion: Forkorter stemmelæberne

22

Angiv innervation af larynxmusklerne

R. externus laryngeus superior:
-m. cricothyroidea

N. laryngeus recurrens:
-m. cricoarythenoideus posterius
-m.cricoarythenoideus lateralis
-mm. arythenoidei
-m. vocales

23

Forklar om recurrensparalyse

Overskæring af n. laryngeus recurrens:
-udspændte stemmelæber
-ingen abduktion -> besværlig respiration
-hæshed

24

Angiv den sensorisk innervation af larynx

Over rima glottidis:
-r. internus n. laryngeus superior

Under rima glottidis:
-n. laryngeus recurrens

25

Angiv kar til larynx

A. thyroidea superior -> a. laryngea superior
A. thyroidea inferior -> a. laryngea inferior

Vener som arterier

Lymfe:
Øvre sæt, over plica vocales: lnn. cervicales profundi
Nedre sæt, under plica vocales: lnn. cervicales profundi

26

Angiv tracheas relationer på halsen

Fortil(op): Isthmus glandulae thyroideae
Fortil(ned):Vv. thyroideae inferiores
Forflade: Prætrachealmuskulatur og halsfascie
Dorsalt: Oesophagus + n. laryngeus recurrens
Lateralt: Sidelapper gl. thyroidea, kar-nervestrengen

27

Hvor kan der komme til at sidde fremmedlegemer i larynx? Og hvordan afgrænses denne struktur?

Recessus piriformis afgrænses af:
Medialt: cartilago arythenoidea, Plica aryepiglottica
Lateralt: Lamina cartilago thyroidea, membrana thyrohyoidea
-Danner forvæg i laryngopharynx