L24: Embryo 1 Flashcards Preview

Makroanatomi > L24: Embryo 1 > Flashcards

Flashcards in L24: Embryo 1 Deck (24):
1

Hvad udvikler skelettet sig ud fra?

Paraxiale mesoderm
Lateralpladens paritale lag
Crista neuralis

2

Hvad hedder det embryonale bindevæv?

Mesenchym

3

Hvorledes dannes kraniets knogler? Og hvad hedder den anden ossifikation?

Ved intramembranøs ossifikation

Endochondral ossifikation

4

Hvad kan kraniet inddeles i?

Neurokraniet
Splanchokraniet: Ansigtsskelettet

5

Hvilke to dele udgøres neurokraniet af?

Den membranøse del: Flade knogler
Den cartilaginøse del: Knoglerne i kraniebunden

6

Hvad hedder suturer når mere end to knogler mødes?

Fontaller

Fonticulus anterior, posterior, sphenoidalis, mastoideus

7

Hvornår bliver ekstremitetsknopperne synlige?

Ved udgangen af fjerde udviklingsuge

8

Hvorledes roterer hhv. over- og underekstremiteten?

Over: 90° lateralt
Under: 90° medialt

9

Hvad bliver ekstremiteternes knogler dannet ud fra?

Fra det somatiske lag af lateralplademesodermen

10

Hvad dannes columna vertebralis ud fra?

Sclerotom-delen af somiterne, som er dannet af den paraxiale mesoderm

11

Hvad er en vertebra dannet ud fra?

Et fusionsprodukt af den caudale halvdel af et sclerotom og den cranielle halvdel af det bagved liggende sclerotom

12

Hvorledes bliver discus intervertebralis dannet?

Dannes af de mesenchymale celler mellem de cephale og caudale dele af det oprindelige sclerotom-segment

13

Hvad er nucleus pulposus dannet ud fra?

Notochorden

14

Hvorledes dannes ribben?

De udvikles fra slerotomceller fra processus costalis på de thorakale hvirvler

15

Hvorledes dannes sternum?

Ud fra det parietale blad af lateralplademesodermen,
altså den ventrale kropsvægs mesoderm

16

Hvad udvikles de fleste muskler fra?

Mesoderm

17

Hvad udvikles skeletmuskulatur fra?

Den paraxiale mesoderm, som omfatter:
Somiter: Axiale skelets muskulatur
Somitomerer: Hovedets muskler

18

Hvad differentierer de abaxiale muskelcelle-forstadier sig til?

Infrahyoide muskler
Bugvægsmuskler
Ekstremitetsmuskler

19

Hvad differentierer primaxiale muskelcelle-forstadier sig til?

De dybe rygmuskler
Nogle af skulderbæltets muskler
Intercostalmusklerne

20

Hvad er forskellen på det primaxiale- og det abaxiale domæne?

Primaxiale domæne:
-Omgiver neuralrøret
-Indeholder somit-deriverede celler fra paraxial mesoderm

Abaxial domæne:
-Består af mesoderm fra det parietale blad af lateralplade-mesodermen med tilskud af somit-deriverede celler

21

Hvor stammer forstadierne til skeletmuskelcellerne fra?

Det stammer fra de ventro-laterale(VLL) og dorso-mediale(DML) rande af dermamyotomerne, som tilsammen kaldes et myotom.

22

Hvad er det meste glatte muskulatur og hjertemuskulaturen deriveret fra?

Den splanchniske mesoderm(det viscerale blad af lateralpladen-mesodermen)

23

Hvad er de glatte muskelceller i pupillen og de myoepitheliale celler i mælke- og svedkirtler deriveret fra?

Ectoderm

24

Hvorledes kan man inddele muskler ud fra spinalnervernes rod?

Epimere muskler(de dybe rygmuskler) innerveres af spinalnervernes rami dorsals

Hypomere muskler innerveres af spinalnervernes rami ventrales