L25: Embryo 2 Flashcards Preview

Makroanatomi > L25: Embryo 2 > Flashcards

Flashcards in L25: Embryo 2 Deck (25):
1

Hvad er den intraembryonale coelom?

Spalter i lateralpladens mesoderm
Embryonet folder og danner hulrummet: "den primitive kropskavitet"(intraembryonale coelom)

2

Hvad bliver p-poserne dannet af?

Mesothel fra mesodermen

3

Hvorledes forbindes det parietale og viscerale mesoderm?

Forbindes via det dorsale mesenterium

4

Beskriv septum transversum i forhold til form, placering og åbninger

Tyk plade af mesoderm
Udfylder rummet mellem primitive thorax og ductus vitellinus
Har pericardoperitoneale kanaler på hver side af fortarmen

5

Beskriv pleura og pericardiets udvikling

Når lungeknopperne ekspanderer kaudolateralt i de pericardioperitoneale folder, dannes de pleurapericardiale folder -->
Thorax bliver opdelt i thoraxvæg og i de to pleuropericardiale membraner -->
Hjertets nedstigning forårsager inddelingen af pericardiehule og pleurahulerne.

6

Hvad dannes diaphragma af?

Septum transversum: Centrum tendineum
Oesophagus mesenterium: Crura
Pleuraperitoneale membraner
Myoblaster fra C3-C5

7

Hvorledes dannes diaphragma?

1) Pleuroperitoneale membraner lukker de pleuroperitoneale kanaler
2) Folderne smelter sammen med oesophagus mesenterium og septum transversum
3)Myoblaster fra C3-C5 trænger ind i membranerne og danner den muskulære del

8

Forklar om n. phrenicus oprindelse

Nerven stammer fra samme somitsegment som musklerne til diaphragma(som den skal innervere)
Diaphragma descenderer fra cervikal region til øverste lumbal region
N. phrenicus kommer ved nedstigningen til at ligge i pleuropericardielle folder

9

Hvor udvikles lungerne fra?

Udvækst fra fortarmens ventrale væg

Epithelet(trachea til alveole) dannes ud fra endoderm
Bindevæv, brusk og muskler dannes ud fra splanchnisk mesoderm

10

Hvorledes udvikles trachea?

Der sker en indvækst af to oesophagotraceale kamme: Septum oesophagotrachealis
--> Seperation af oesophagus og trachea

11

Beskriv larynx vævsoprindelse, aditus form, rekanalisering

Indre beklædning: Endoderm
Brusk + muskler: 4.-6. branchiebues mesenchym

Mesenchymal proliferation gør, at den primitive aditus laryngis ændrer form: Sagittal --> T-form --> oval form

Rekanalisering danner ventriculus laryngis og plicae vocales ved ufuldstændig åbning af larynx

12

Hvorledes dannes det primitive tarmrør?

Ved cephalocaudal foldning og lateral foldning danner blommesækken det primitive tarmrør

13

Angiv inddelingen af det primitive tarmrør og afgrænsning

Pharynx: Membrana buccopharyngea --> lungeknoppen
Fortarmen: --> Leverknoppen
Mellemtarmen: --> Colon transversum
Bagtarmen: --> Kloakmembranen

14

Beskriv mesenterium dorsales inddelingen

Går fra terminale oesophagus til cloaca

Inddeles i:
Mesogastrium dorsalis(omentum majus)
Mesoduodenum dorsalis
Mesenterium proprium
Mesocolon dorsalis

15

Beskriv mesenterium ventrale

Deriveret fra septum transversum
Fra terminale oesophagus til septum transversum

Deles af leverindvækst i omentum minus og lig. falciforme hepatis

16

Beskriv oesophagus

Forlænges i takt med lunger og hjertes vandring caudalt
Danner det oesophagotracheale septum

17

Beskriv gasters lejring

Roterer 90° med uret longitudinelt
Roterer 45° med uret set forfra antero-posteriort akse

18

Beskriv gasters krøs, udvikling af organer, peritonealforhold

Mesogastricum dorsale
Mesogastricum ventrale

Splen dannes som mesodermal proliferation mellem de to blade i mesogastricum dorsale
Pancreas dannes som udvækst i mesoduodenum dorsale, cauda dannes ud fra mesogastricum dorsale

Ved rotation kommer pancreas til at ligge retroperitonealt
Splen kommer til venstre for gaster
Bursa omentalis bag gaster

19

Beskriv omentum majus

Mesogastricum dorsale
Gaster roterer og omentet vokser nedad: Recessus inferior bursa omentalis
De to blade smelter sammen til et
Det poseriorre blad vokser sammen med mesocolon transversum

20

Angiv derivater fra mesogastricum ventrale

Omentum minus:
-Lig. hepatoduodenale
-Lig. hepatogastricum

Lig. falciforme med lig. teres hepatis

21

Beskriv duodenums oprindelse, form, peritonealforhold

Terminale del af fortarmen og cephale del af mellemtarmen: Delt af leverknoppen
Når gaster roterer --> duodenum danner C-formet slynge
Sekundært retroperitonealt
Der sker rekanalisering

22

Beskriv lever og galdeveje

Leverknop: Endoderm fra fortarmen
Vokser ind i septum transversum: Omentum minus og lig. falciforme
Forbindelse mellem lever og fortarm indsnævres: Ductus choledochus
Duodenum omlejres og DC indmunder nu posteriort

23

Beskriv pancreas

Endodermale knopper fra duodenum
Bliver dannet i 2 stykker, som sætter sig sammen
-ventral og dorsal

Ductus pancreaticus dannes af: Ventral gang + distale del af dorsale gang
Ductus pancreaticus accessorius: Proximal del af dorsale gang

Sammenpresses mod bageste bugvæg ved gasters rotation: Sekundær retroperitoneal

24

Beskriv mellemtarmen

Hastig forlængelse af tarm og krøs
Lever vokser kraftigt: Pladsmangel -->
Fysiologisk herniation i chorda umbilicalis

Tilbagetrækning af slynger: Endelig lejring

Mesenterium proprium: Mesenteriet

25

Beskriv bagtarmen

Proliferation af ektoderm--> Midlertidig okklusion --> Rekanalisering

Endoderm på indersiden
Ectoderm på ydersiden
Overgang fra endo til ecto er linea pectinea