L9+L10: Hjertet Flashcards Preview

Makroanatomi > L9+L10: Hjertet > Flashcards

Flashcards in L9+L10: Hjertet Deck (33):
1

Angiv det latinske og græske navn for hjertet

Latin: Cor
Græsk: Cardia

2

Forklar om det lille og store kredsløb

Lille kredsløb: Højre side af hjertet
Store kredsløb: Venstre side

3

Angiv hjertets form og flader

Form som en affladet kegle
-Apex: Venstre ventrikel
-Basis: Firkantet, dannet af atrierne, peger opad bagud og til højre

Facies sternocostalis: Sulcus coronarius+interventriculares anterior
Facies diaphragmatica: Vender nedad mod diaphragma, sulcus interventriculare posterior
Facies pulmonalis dxt./sin.: Vender ind mod pulmones

4

Angiv hjertets kamre og furer i overfladen

Atrium dxt./sin.
Ventriculus dxt./sin.

Mellem atrier og ventrikler: Sulcus coronarius
Mellem ventriklerne: Sulci interventriculares

5

Beskriv hjertets lejring

Er lejret i mediastinum medium

Fikseret via pericardiet til:
-Diaphragma
-Sternum
-De store kar, som lægger sig i krog med bronchierne(hjertet ændrer lejring ved forceret respiration)

6

Angiv hjertets relationer

Underflade:
-Centrum tendineum diaphragmae

Højre/venstre flade:
-Højre/venstre lunge og pleura
-N. phrenicus dxt./sin.

Basis cordis:
-Oesophagus
-Aorta
-Columna thoracalis

Forflade:
-Thoraxvæg
-Thymus
-Lunger med pleura fra begge sider

7

Hvad er atriernes funktion? Og hvor tykke er deres vægge?

Opsamlingsreservoir
Hjælpepumpe(atriesystole)

Tynde vægge

8

Hvad er ventriklernes funktion?

Systole: Sammentrækning
Diastole: Afslpaningsfase

9

Beskriv atrium dextrum

Modtager v. cava sup. et inf.

Sinus venarum cavarum: Glat væk
-Ostium v. cava superior: Ingen klapper
-Ostium v. cava inferior: Valvula v. cavae inferior
-Crista terminalis er grænse

Atrium proprium:
-Mm. pectinati
-Uregellmæssige i auriklen
-Indmunding af sinus coronarius

Fossa ovalis: Foramen ovalis i føtallivet

10

Beskriv atrium sinistrum

Modtager 4 vv. pulmonales
Har glatte vægge
Auriklen er det føtale atrium

Fossa ovalis

11

Beskriv de to ventrikler i hjertet

Tydelige muskelrelieffer
Fligklapper: Atrie og ventrikel
-Mm. papillares med chorda tendineae til fligene
Poseklapper: Udgangshuller
Anulus fibrosus: Adskillelse af bindevæv fra atrierne

Septum interventriculare:
-2/3 pars muscularis
-1/3 pars membranacea

12

Beskriv ventriculus dexter

Form: Bøjet rør og halvmåneformet på tværsnit
Vægtykkelse: 4 mm
Træ vægge:
-Septale væg
-Forvæg
-Bagvæg

Ostium atrioventricularis dxt
Conus arteriosus: Glat væg lige før ostium trunci pulmonalis

Adskilt af:
-Crista supraventricularis
-Trabecula septomarginalis

Trabeculae carneae
Mm. papillares

13

Beskriv ventriculus sinister

Kegleformet med ovalt lumen
Vægtykkelse: 1 cm
Mm. papillares

Basis:
-Ostium atrioventriculare sin.
Ostium aortae

Anteriore fligklap:
-Grænse mellem fyldnings- og tømningsdelen.
-Klinisk relevant, fordi den let opslides.

14

Beskriv septum interventriculares inddeling og relationer til kamre

Pars muscularis: 1/2-1 cm tyk
Pars membranacea: 1-2 mm tykt

Relation mellem HV og VV
Relation mellem HA og VV

15

Beskriv klapsystemet i forhold til funktion og åbninger

Funktion: At undgå tilbageløb

Ostium atrioventriculare dxt: triculspidalklapper(3 stk): 11-12 cm
Ostium atriventriculare sin: Mitralklapper(2 stk): 9-10 cm
Ostium trincu pulmonalis: 7-8 cm
Ostium aorta 7-8 cm

16

Beskriv fligklappernes kommunikation, form, fæstning, muskulære strukturer og klapper

Cuspis, mellem atrier og ventrikler
Trekantede med let frynsede uregelmæssige rande
Fæstnet til annulus fibrosus
Forbundet med ventrikelmuskulaturen via chordae tendinea

Valva tricuspidalis: Cuspis ant., post. et septale
Valva mitralis: Cuspis ant. et post.

17

Hvilken cuspisklap er særligt vigtig klinisk?

Valva mitralis anterior, da blodstrømmer foregårer på begge sider af denne. Derfor bliver den ofte slidt op.

18

Beskriv poseklappernes kommunikation, form, fæstning, muskulære strukturer og klapper

Valvula semilunaris, mellem ventrikler og truncus pulmonalis / aorta

Tynd fri kant:
-Nodulus: "Prikken" i midten
-Lunala

19

Beskriv hjertelydene

1. hjertelyd: Systole, lukning af fligklapper
2. hjertelyd: Diastole, lukning af poseklapper

20

Beskriv hjertets struktur

Myocardiet: Hjertemuskulatur
Endocardiet: Endotel mod kaviteten
Epicardiet: Serøs hinde, den viscerale del af pericardiet
Fibrøst skelet: Annuli fibrosi med trigonum fibrosum dxt. et sin.

21

Hvad er den eneste muskulære forbindelse mellem atrierne og ventrikler?

Truncus af det His'ske bundt gennem trigonum fibrosum dxt.

22

Beskriv impulsledningssystemet i forhold til funktion og struktur

Funktion: At generere elektrisk impuls, sikre hensigtsmæssig impulsspredning

Nodus sinuatrialis: Pacemaker, mellem v. cava sup og højre aurikel, 60-100/min
Nodus atrioventricularis: Septale væg i højre atrium
His'ske bundt:
-Truncus: Igennem trigonum fibrosum dxt, underkanten af pars membranacea og crus dxt. et sin, eneste muskulæreelektriske forbindelse
Subendocardielt plexus af purkinjefibre

23

Angiv alle hjertets arterier

A. coronaria dxt.:
-R. interventricularis posterior
-R. nodi sinuatrialis
-R. marginalis dxt.

A. coronaria sin.:
-R. interventricularis anterior
-R. circumflexa
---R. marginalis

24

Hvor forløber hjertets arterier?

Subepicardielt: Gennemblødning udefra og ind

25

Angiv forløbet af a. coronaria dexter

Fra højre semilunærklap mellem højre atrium og conus arteriosus
Til sulcus interventricularis posterior

26

Angiv a. cornaria dexters forsyningsområde

Højre atrium
Højre del af højre ventrikel
Bagerste del af venstre ventrikel
Bagerste 1/3 af septum interventriculare
AV-knuden
Noget af det His'ske bundt

50% af alle: Sinusknuden

27

Angiv alle genetiske variationer i hjertet

Forsyning til sinusområde: 50% coronaria dxt 50% coronaria sin

R. interventricularis posterior afgår fra 25% fra r. circumflexa

28

Angiv forløbet af a. coronaria sin:

Fra venstre semilunærklap mellem truncus pulmonalis og venstre aurikel

29

Angiv a. coronaria sinisters forsyningsområde

Venstre atrium
Meste af venstre ventrikel
Forflade af højre ventrikel nær sulcus
Forreste 2/3 af septum interventriculare
Noget af His'ske bundt

50% af alle: Sinusknuden

30

Hvad er en coronarocclusion?

Når aa. coronaria occluderer dør forsynende områder-->
Giver AMI

Symptomer: Angina pectoris
Retrosternale smerter
Stråler ud i venstre arm og evt. op mod halsen

Behandling med bypass eller ballonudvidelse

31

Angiv veneforsyningen til hjertet

Alle vener samler sig i sinus coronarius(i sulcus cornarius og ender i atrium dexter)

V. interventricularis anterior -> v. cordis magna -> sinus
V. interventricularis posterior + v. cordis parva -> sinus
Vv. cordis anteriores -> direkte i højre atrium
Vv. cardiacae minimae -> foramina venarum minimarum

32

Angiv hjertets innervation

Parasympatisk:
-N. vagus --> rr. cardiaci superior et inferior

Sympatisk:
-Nn. cardiaci cervicales sup., med. et inf.
---Fra ganglion cervicale sup., med. et inf.
-Nn. cardiaci thoracici
---Fra ganglion thoracica

Danner plexus cardiacus omkring og under aorta

Sensorisk:
-Pseudounipolære cellelegemer i: Ganglion inferius n. vagus og øvre thorakale spinalnervers ganglion

33

Hvorledes påvirker parasympatikus og sympatikus sinus- og AV-knuden?

Parsympatikus: Sænker pulsfrekvensen

Sympatikus: Øger pulsfrekvensen, øger kontraktionsstyrke