L2: Tungen, tænder og næsen Flashcards Preview

Makroanatomi > L2: Tungen, tænder og næsen > Flashcards

Flashcards in L2: Tungen, tænder og næsen Deck (28):
1

Tungens inddeling

Radix linguae
Corpus linguae(med apex linguae)

2

Tungens fæstning

Muskulært:
Mandibula
Os hyoideum
Processus styloideus
Palatum

Slimhinde:
Mundhulens gulv
Lateralvæggen af svælget
Forsiden af strubelåget

3

Inddeling af dorsum lingua

2/3 pars presulcalis(anterior del)
1/3 pars postsulcalis: Tonsilla lingualis
Deles af sulcus terminalis

4

Angiv de ydre tungemuskler, deres innervation og deres fælles funktion

M. genioglossus: N. XII
M. hyoglossus: N. XII
M. styloglossus: N. XII
M. palatoglossus: N. X(Ganemuskel)

Funktion: Bevæger tungen

5

M. genioglossus udspring, insertion og funktion

O: Spina mentalis
I: Corpus os hyoideum + aponeurosis linguae

Bageste del trækker tungen frem
Forreste del trækker tungen ind i munden

6

M. styloglossus udspring, insertion og funktion

O: Processus styloideus
I: Langs tungeranden til apex

Trækker tungen bagud og opad

7

M. hyoglossus udspring, insertion og funktion

O: Lateral del af corpus ossis hyoideum + cornu majus
I: Langs tungens laterale rand

Firkantet muskel

Trækker tungen bagud og nedad

8

Benævn de strukturer der forløbet i tæt relation til m. hyoglossus og angiv deres forløb i forhold til musklen

Profund for musklen:
A. lingualis

Superficielt for musklen:
V. lingualis
N. lingualis
N. hypoglossus(XII)

9

Lymfe fra tungen

Lnn. submentales: Fra apex linguae

Lnn. submandibulares: Fra pars presulcalis

Lnn. cervicales profundi:
Pars postsulcalis
Pars presulcalis
Apex
Lnn. submentales et submandibulares.

10

Beskriv tungens nerveforsyning

Motorisk: N. hypoglossus

Sensorisk:
N. lingualis
N. glossopharyngeus(IX)
N. vagus(X)

11

Forklar om Haderups tandformel

Mellem de to fortænder: 0.
Superiort sæt: +
Inferiort sæt: -

Til højre: n +/-
Til venstre: +/- n

12

Angiv antal tænder med og uden visdomstænderne

Uden: 28
Med: 32

13

Angiv kar til tænderne

Overmunden:
A. alveolaris superior posterior et anterior
V. alveolaris superior posterior et anterior

Undermunden:
A. alveolaris inferior
V. alveolaris inferior

Lymfe:
Forreste i underkæben: Lnn. submentale
Bageste visdomstænder: Lnn. cervicalis profundi
Resten: Lnn. submandibularis

14

Tændernes innervation

Overmunden:
N. alveolaris superior anterior et posterior(V2) ->
Plexus dentalis superior

Undermunden:
N. alveolaris inferior(V3) -> Plexus dentalis inferior

15

Hvad skal man ramme, hvis man vil bedøve tænderne?

N. alveolaris inferior ved canalis mandibulae
N. alveolaris superior ved tuber maxillae/canalins infraorbitalis

16

Inddel nasus externus

Ossøs del:
Os nasale
Processus frontalis maxillae
Afgrænser apertura piriformis

Cartilaginøs del:
Hyalin brusk, også i septum nasi

17

Nasus externus kar

A. ophthalmica -> A. dorsalis nasi
A. facialis -> A. angularis

V. ophthalmica
V. facialis

Lnn. submandibulare

18

Nasus externus innervation

Øvre halvdel:
N. nasociliares(V1) -> N. infratrochlearis

Nedre halvdel:
N. ethmoidalis anterior(V1) -> R. nasalis externus

Helt lateralt:
N. infraorbitalis(V2) -> Rr. nasalis externi

19

Inddel septum nasi(næseskillevæggen)

1/3 brusk:
Cartilago septi nasi

2/3 knogle:
Lamina perpendicularis os ethmoidale
Vomer

20

Afgræns cavitas nasi proprias loft

Forreste del:
Under cartilago nasalis lateralis
Ossa nasalis

Midterste del:
Lamina cribosa os ethmoidale

Bageste del:
Forfladen og underflade af corpus ossis sphenoidalis

21

Afgræns cavitas nasi proprias gulv og lateralvæg

Gulv:
Processus palatinus maxillae
Lamina horizontalis ossis palatina
Palatum molle
Canalis incisivus

Lateralvæg:
Muslingebenene -> kompliceret relief

22

Nævn alle knogler som danner cavitas nasi proprias lateralvæg

Os frontale
Os nasale
Os ethmoidale(concha sup + med)
Concha nasalis inferior
Os sphenoidale
Os palatum
Os maxilla
Os lacrimale

23

Beskriv processus uncinatus og bulla ethmoidalis

Hvis man fjerner concha nasalis media ses en tynd, smal knogleliste: Processus uncinatus.
Tæt på dette findes et afrundet variabelt udviklet fremspring, bulla ethmoidalis.
Spalten mellem proc. uncinatus og bulla eth. hedder hiatus semilunaris. Den øverste ende af spalten udmunder i sinus frontalis.

24

Regio resporatorias sensitive innervation

Forreste 1/3:
N. nasociliaris(V1) -> n. ethmoidalis anterior -> rr. nasales interni lat et med

Bageste 2/3:
V2(via ggl. pterygopalatinum) -> rami nasales posterior superior et inferior ->
N. nasopalatinus

25

Arterier til næsen

Forreste 1/3:
A. ophthalmica -> a. ethmoidalis anterior
A. facialis -> a. labialis superior(septum)
A. palatina majus(septum)

Bageste 2/3:
A. maxillaris -> a. sphenopalatina

26

Hvilke arterier indgår i locus kiesselbachii?

A. ethmoidalis anterior
A. palatina major
A. sphenopalatina
A. labialis superior

27

Hvad hedder næseblod på latin?

Epistaxis

28

Venedrænage og lymfe til næsen

Det carvernøse væv følger arterierne

Lymfe:
Bagtil: Lnn. retropharyngei -> Lnn. cervicales profundi

Fortil: Lnn. submandibulares