F25 Flashcards Preview

Fysiologi > F25 > Flashcards

Flashcards in F25 Deck (13):
1

Beskriv de statiske lungevolumina

RV: Lungevolumen efter en maximal ekspiration. Lavest mulige volumen.

FRC: Functional residual capacity. Den volumen hvor den elastiske kraft fra lungen er lige stor som recoilkraften fra brystvæggen.

TV: Den volumen der indåndes ved en normal inspiration.

TLC: Total lung capacity. Det maksimale lungevolumen.

VC: Vital capacity. TLC - RV.

2

Hvad bestemmer størrelsen af RV?

Lungekomplians og inspirationsmusklernes kraft

3

Hvad bestemmer størrelsen af FRC?

Kraften fra lungens elastiske recoil.
Kraften fra brystvæggens elastiske recoil.

4

Hvad bestemmer størrelsen af TLC?

Total komplians:
-Lungernes komplians: fibrose, emfysem, surfactant
-Brystvæggens komplians: Gigt, arvæv

Inspirationsmusklernes kraft: Atrofi, neural sygdom

5

Hvilke ændringer i lungevolumina ser man ved:
-Neuromuskulære patienter
-Restriktive patienter
-Emfymatiske patienter
?

-RV kan være øget. TLC nedsat.
-TLC nedsat
-RV,FRC og TLC er øget

6

Hvornår under en ventilationscyklus er det tansmurale tryk over lungerne af samme størrelse som pleuratrykket?

Når flow=0.

7

Hvad benyttes det arbejde som man skal bruge til at trække vejret med til?

Overvindelse af elastiske kræfter
Overvindelse af luftvejsmodstand

8

Hvad er:
-FVC
-FEV1
-FEV1/FVC
-PEF

-Forced vital capacity

-Forced expiratory volume in 1 second

-Forhold mellem FEV1 og FVC

-Peak expiratory flow: Maximale flow

9

Hvordan påvirkes følgende ved en restriktiv lungesygdom:
-FVC
-FEV1
-FEV1/FVC
-FRC
-RV
-TLC

-Stort fald
-Stort fald
-Uændret
-Fald
-Fald
-Fald

10

Hvordan påvirkes følgende ved en mild obstruktiv lungesygdom:
-FVC
-FEV1
-FEV1/FVC
-FRC
-RV
-TLC

-Uændret
-Fald
-Fald
-Normal
-Normal
-Normal

11

Hvordan påvirkes følgende ved en svær obstruktiv lungesygdom:
-FVC
-FEV1
-FEV1/FVC
-FRC
-RV
-TLC

-Fald
-Stort fald
-Stort fald
-Øgning
-Øgning
-Øgning

12

Angiv lungernes beskyttelse mod luftvejskollaps

1) Brusk i større luftveje
2) Elastisk træk i små luftveje fra lungevævet, der holder de små luftveje åbne
3) Elstisk recoiltryk fra lungerne, der sikrer, at det alveolære lufttryk under eksspirationer er større end pleuratrykket.

2 og 3 falder med faldende lungevolumen og ved tab af elasticitet.

13

Beskriv Equal Pressure Point

Det punkt hvor trykket i luftvejene er lige så stort som pleuratrykket.