F20 Flashcards Preview

Fysiologi > F20 > Flashcards

Flashcards in F20 Deck (10):
1

Angiv nyrens funktioner

Udskillelse af affalds- og fremmedstoffer

Regulation af pH

Regulation af balance for vand og elektrolytter

Produktion af EPO, vitamin D, renin og prostaglandin

Nedbrydning af proteinhormoner

2

Hvordan ser fordelingen af elektrolytter og nonelektrolytter ud i urin?

100 mM Na+

60 mM K+

100 mM Cl-

300 mM karbamid

3

Hvad er filtrationsfraktionen cirka? Hvad er den normale diurese?

20% 1 mL/min = 1,5 L/døgn

4

Hvilke 3 dele består filtrationsbarrieren af?

Podocytter med mellemrum dækket af en hinde med porer

Basalmembran bestående af type IV collagen og heparansulfat bundet til glykoprotein

Endothelceller med porediameter på 70nm

5

Hvilke faktorer påvirker et stofs filtrationsgrad?

Størrelse

Ladning(anioner har dårlig filtration)

6

Angiv alle faktorer som påvirker GFR

 1. RBF
 2. P_GC: -Systemisk BT -Arterioles konstriktion
 3. P_BS: -Obstruktion -Reabsorption af væske i tubulus -Ødem af nyrevæv
 4. π_GC: -Proteinmangel -Dehydrering
 5. K_f: -Permeabilitet af filtrationsbarrieren -Glomerulus aktive overfladeareal

7

Hvilke mekanismer indgår i nyrens autoregulering?

1) Myogen mekanisme

2) TGF

8

Hvilke substrater binder til PAH-carrieren?

Glukuroniderede steroider

Serotonin

Urat(reabsorption)

Galdesalte

Prostaglandiner

Vitaminer

Oxalat

9

Hvordan vil du beregne RPF?

Brug Ficks princip:

For PAH gælder der ved små doser, at alt bliver secerneret i nyren.

 1. Pax*RPF= Ux*V+Pvx*RPFv
 2. RPFa=RPFv
 3. RPF = (Ux*V)/(Pax-Pvx)

10

Hvad kan en ændret GFR fortælle noget om?

GFR er ændret ved: 

 • Nedsat renal gennemblødning
 • Nedsat permeablitet i filtrationsbarrieren
 • Nedsat tubulær reabsorption eller passagehindring i tubulus

Man kan derfor godt vide om der er noget galt, men ikke hvor.