F32 Flashcards Preview

Fysiologi > F32 > Flashcards

Flashcards in F32 Deck (13):
1

Beskriv faserne i en myogen respons

1) Stigning i tryk laver et peak i diameter
2) Transient phase: Diameter falder til mindre end udgangspunktet
3) Normalt tryk igen: Et minimumspeak i diameter
4) Normal diameter igen

2

Beskriv den flowregulerede respons

Øget flow danner kar-dilitation

Teori: Store kar kan forsyne sine områder bedre ved øget flow

3

Beskriv reaktiv hyperæmi

Ophobning af metabolitter skaber kardilitation

4

Beskriv autoregulering i forhold til flow og modstand

Modstanden ændrer sig, hvis flowet ændrer sig. Det tillader kroppen af have et konstant flow
Skyldes reaktiv hyperæmi og den myogene respons

5

Beskriv hvad der sker ved kroppens autoregulering ved længerevarende ændringer

Kurverne forskyder sig således at det konstante område svarer til kroppens nye situation

6

Beskriv baroreceptorerne

Barereceptor registerer stigning i tryk -> center i hjernen -> perifere modstand og CO ændrer sig ved stigning i sympatiskus og fald i parasympatikus -> middeltryk falder

7

Beskriv carotismassage

Massage af carotis kan snyde baroreceptorerne til at tro, at der er sket et trykstigning -> trykfald

8

Beskriv hvordan HF kan ændre sig

Sympatisk stimulation:
-Opregulering af If, iK+ og iCa++

Parasympatikus:
-Nedregulering af If og iCa++

9

Hvor meget er volumenreceptorer komplicerede?

Mere end som så

Der er volumenreceptorer rigtig mange steder

10

Beskriv Bainbridgerefleksen

Atriale lavtryksreceptorer registrerer for højt tryk ->
Det kardiovaskulære center i medulla oblongata ->
Sympatisk stimulation til SA-knuden og nedsat sympatisk stimulation af nyrerne

11

Beskriv kemoreceptorerne

Spiller langt størst rolle i regulering af ventilation

Fald i PO2 og PCO2 og pH -->
Bradykardi og vasokonstriktion
Mekanisme er til for at kun give ilt til de vitale organer under dykning

Arterielt tryk kan holdes nogenlunde konstant med et blodtab på op til 20%.

12

Beskriv den centrale ikæmiske respons

Når der opstår iskæmi i hjernen, prøver kroppen at hæve blodtrykket

13

Beskriv inddelingen af hypertension

Essentiel hypertension: Vi ved ikke hvad der foregår
Sekundær hypertension: Vi ved hvad de fejler