F10 Flashcards Preview

Fysiologi > F10 > Flashcards

Flashcards in F10 Deck (26):
1

Nævn funktionel input, output og funktion for vestibulocerebellum

Ligevægtsorgan og n. vestibularis
N. vestibularis -> vestibulospinale descenderende baner til axiale muskulatur
Kontrol af axial muskulatur, vestibulære reflekser

2

Nævn funktionel input, output og funktion for spinocerebellum(vermis)

Ligevægtsorgan, sensorisk information fra facial og proksimal dele af kroppen og øjne og øre
N. vestibularis og retikulærsubstans -> vestibulo- og reticulo-spinale descenderende baner. Motorisk kortex
Kontrol af axial og proksimal muskulatur

3

Nævn funktionel input, output og funktion for spino-cerebellum(intermediære zone)

Sensorisk information fra distale dele af kroppen
N. ruber -> rubrospinale descenderende baner. Motorisk cortex
Kontrol af distal muskulatur

4

Nævn funktionel input, output og funktion for cerebrocerebellum

Kortikalt input fra bl.a. M1 og S1 via pontine kerner
Præmotorisk kortex
Planlægning, initiering

5

Beskriv hvad en central pattern generator er

Placering i medulla spinalis og medulla oblongata
Proces som igangsætter locomotion, vejrtrækning, tygning, slugning, øjebevægelser osv.
Komplekse bevægelser involverer flere CPG

6

Nævn de laterale descenderende systemer

Tractus corticospinalis
Tractus rubrospinalis

7

Nævn de mediale descenderende systemer

Tractus vestibulospinalis
Tractus reticulospinalis
Tractus tectospinalis

8

Beskriv tractus corticobulbospinalis

Udspringsområde: Axoner fra pyramidalceller i M1, PMA, SMA, somatosensorisk cortex og parietal cortex
Innervationsområde: N. ruber, motoriske hjernenervekerner, pontine og sensoriske kerner, forhorn i medulla spinalis
Innerverer interneuroner, alpha- og gamma-motorneuroner

9

Beskriv tractus rubrospinalis

Udspringsområde: N. ruber
Innervationsområde: Motoriske hjernenervekerner, pontine og sensoriske kerner, forhornene i medulla spinalis
Innerverer interneuroner (og lidt alpha- og gammamotorneuroner)

10

Beskriv tractus reticulospinalis

Pons og den medullære retikulære formation. Er under kontrol fra M1 og PMA.
Innerverer interneuroner som exciterer alpha- og gammamotorneuroner
Vigtig for postural kontrol og grovmotorik i ekstremiteterne
Potine del: Øger aksiale ekstensorer og hæmmer proksimale flexorer
Medullære del: Hæmmer ekstensorer og øger proksimale flexorer

11

Beskriv tractus vestibulospinalis

Fra n. vestibularis
Innervation: Indskudsneuroner og alpha-motorneuroner

Den laterale del er vigtig for den reflektoriske posturale kontrol
Den mediale del er vigtig for den reflektoriske justering af hovedets position

12

Beskriv tractus tectospinalis

Udspringer i colliculus superior og krydser over lige efter afgangen
Ender i den øvre del af cervikale medulla spinalis
Betydning for bevægelse af hovedet og led i optiske reflekser

13

Beskriv de descenderende monoaminerge baner

Noradrenerge baner: Modulerer spinale reflekser
Serotonerge baner: Hæmmer interneuroner i de dorsale horn og exciterer motorneuroner i de ventrale horn. Fremmer motorisk aktivitet

14

Beskriv decerebrering

Tilstand er karakteriseret ved:
Paralyse
Øget tonus(hypertoni, skyldes øget alpha-motorneuron aktivitet)
Spasticitet(Hyperrefleksi, skyldes øget alpha- og gamma-motorneuron aktivering)

15

Nævn de afferente input til M1

Thalamus
Cerebellum
Modsidige hemisfære

16

Beskriv PMA

Kontrol af aksial og proksimal muskulatur
Underlagt indflydelse fra visuelle stimuli

17

Beskriv SMA

Planlægning og organisering af sekvenser af viljestyrede bevægelser

18

Beskriv cingulate cortex

Planlægning og udførelse af viljestyrede bevægelser

19

Beskriv pyramidebane læsioner

Parese/paralyse
Spasticitet
Øget tonus
Patologiske reflekser(Babinski, foldeknivseffekt)
Muskelsvaghed især af distale muskelgrupper
Klonus
Reduceret overfaldereflekser
Ingen atrofi

20

Beskriv basalganglierne

Består af:
Striatum(Caudatus og putamen)
Glubus pallidus int og ext
Substantia nigra pars comp og rect
Subthalamicus

21

Beskriv den direkte vej

SNpc --+--> striatum --%--> GPi --%--> Thalamus

Netto sker der en aktivering af thalamus

22

Beskriv den indirekte vej

SNpc --%--> GPe --%--> N. Subthalamicus --+--> GPi --%--> Thalamus

Netto sker der en hæmning af thalamus

23

Beskriv Parkinsons

Manglende dopamin fra SNpc.
Symptomer:
Akinesi(vanskeligt ved at starte bevægelser)
Hypokinesi(få spontane bevægelser)
Bradykinesi(langsomme bevægelser)
Rigiditet("blyrørs"rigiditet)
Tremor
Demens

24

Beskriv Huntingtons

Hæmning af striatums kommunikation med GPe.
Hæmning af den indirekte vej.

Symptomer:
Dyskinesier
Hypotoni
Instabilitet
Abnorm facial udtryk
Problemer med at synke, tygge og tale
Søvnforstyrrelser
Kognitive dysfuntioner -> demens

25

Beskriv den vestibulocerebellare region

Inputs fra ligevægtsorganet og fra de vestibulære kerner
Projicerer til de vestibulære kerner som via vestibulære og reticulospinale baner når medulla spinalis
Funktion: Koordinerer balance og øjenbevægelser

26

Beskriv den spinocerebellare region

Modtager proprioceptiv information via spinocerebellare baner
Vermis kontrollerer den aksiale muskulatur
Den intermediere region kontrollerer den proksimale og distale muskulatur