F28 Flashcards Preview

Fysiologi > F28 > Flashcards

Flashcards in F28 Deck (12):
1

Hvad sker med luftfyldte rum?

De taber luften i løbet af timer til dage.
Lavt ilttryk i vævene trækker luften ud fra rummene.

2

Redegør for hvorfor V/Q-ubalance kan føre til nedsat arterielt tryk, selvom der samtidig kan være hyperventilation

Mens man CO2-mæssigt godt kan kompensere et dårligt ventileret lungeafsnit med hyperventilation i et andet afsnit, kan dette ikke lade sig gøre iltmæssigt. Forskellen skyldes forskellen i CO2- og iltinbindgskurvernes form. Hæmoglobin er 100% mættet i normale situationer.

3

Hvad er definitionen på hypoxæmi?

Nedsat eller lav ilttension i væv eller blod

4

Angiv de forskellige typer hypoxæmi

1) Hypoxisk hypoxi
-V/Q-ubalance
-Shunt
-Nedsat diffusionskapacitet
-Lavt PIO2
Hypoventilation
2) Anæmisk hypoxi
-Nedsat Hb-koncentration
-CO-forgiftning
3) Stagnation hypoxi
-Shock
-Obstruktion af blodkar
4) Hostitoxisk hypoxi
-Cyanidforgiftning

5

Angiv hvordan følgende parametre ændres under mild astma:
-Alveolær/arteriel oxygengradient
-PaO2
-PaCO2
-pH

-Øget
-Normal
-Normal eller faldet
-Normal eller øget

6

Angiv hvordan følgende parametre ændres under moderat astma:
-Alveolær/arteriel oxygengradient
-PaO2
-PaCO2
-pH

-Meget øget
-Sænket
-Meget sænket
-Øget

7

Angiv hvordan følgende parametre ændres under svær astma:
-Alveolær/arteriel oxygengradient
-PaO2
-PaCO2
-pH

-Stærkt øget
-Stærkt sænket
-Normal
-Normal eller lidt forøget

8

Hvad er årsagen til hypoxi hvis:
-PaCO2 er øget
-Ingen øgning i PAO2 -PaO2

Hypoventilation:
-Nedsat respiratorisk drive
-Neuromuskulær lidelse

9

Hvad er årsagen til hypoxi hvis:
-PaCO2 er øget
-Øgning i PAO2 -PaO2
-Lav PaO2 kan ikke korrigeres med ren O2

Shunt:
-Alveolær kollaps
-Intraalveolær fyldning(pneumoni)
-Intracardiac shunt
-Vaskulær shunt i lungen

10

Hvad er årsagen til hypoxi hvis:
-PaCO2 ikke er øget
-Ingen øgning i PAO2 -PaO2

Fald i indåndet O2:
-Lav ilttension

11

Hvad er årsagen til hypoxi hvis:
-PaCO2 er øget
-Øgning i PAO2 -PaO2
-Lav PaO2 kan korrigeres med O2

Hypoventilation med V/Q-ubalance

12

Hvad er årsagen til hypoxi hvis:
-PaCO2 ikke er øget
-Øgning i PAO2 -PaO2
-Lav PaO2 kan korrigeres med O2

V/Q-ubalance:
-Airways disease(asthma, KOL)
-Interstitial lung disease
-Alveolar disease
-Pulmonary vascular disease