F22 Flashcards Preview

Fysiologi > F22 > Flashcards

Flashcards in F22 Deck (14):
1

Hvad består Henles slynge af?

 • Tynde descenderende ben
 • Tynde ascenderende ben
 • Tykke ascenderende ben
 • TGF
 • Distale snoede rør

2

Hvad er den afgørende faktor for at vi kan få lavet en papilgradient?

Den differentielle vandpermeabilitet

3

Hvordan er ionselektiviteten(PNa+/PCl-) langs et musenefron og tilhørende samlerør?

Tidlig proximal tubulus: Under 1

Sen proximal tubulus: 1

TAL: Over 6

Samlerør: 

4

Angiv virkningen af:

 • Furosemid
 • Thiazider
 • Amilorid

Furosemid: 

 • Hæmmer NKCC2
  • TAL 
  • Macula densa
   • Bidrager til diuretisk effekt, da den ikke registrerer forøget Na+ i lumen
 • Bartters syndrom har samme effekt
 • Bivirkninger
  • Hypokalæmi
  • Polyuria
  • Polydipsia
  • Alkalose
  • Hypercalciuria

Thiazider:

 • Hæmmer NCC 
  • Tubulus distalis
 • Bivirkninger
  • Hypokalæmi
  • Nedsat glukosefølsomhed

Amilorid:

 • Hæmmer ENaC
 • Hæmmer derfor også ROMK
 • Eneste diuretika som ikke giver hypokalæmi

5

Hvad er formålet med ammoniumcyklus? 

Man får smidt en syre-ækvivalent ud med urinen

Og man frisætter en bikarbonat til blodbanen

6

Beskriv ammoniums bevægelse i nyren

Bliver syntetiseret i TAL

Kan derfra via interstitialrummet gå til proximal tubulus, lever og samlerør 

7

Hvad er den vigtigste funktion af TAL?

At lave en papilgradient på basis af Na+ og Cl-

8

Hvordan påvirker det tubulære flow macula densa?

Lavt flow medvirker at mere NaCl bliver reabsorberet ved NKCC2. Der vil derfor være lav NaCl ved macula densa

9

Angiv macula densas funktion

Ved høj NaCl:

 • Mere kontraheret afferent arteriole
 • Høj aktivitet af Na+/K+-ATPasen. 
  1. Høj ATP og ADP --> Høj adenosin
  2. Adenosin binder til receptor på glatte muskelceller
  3. Calciumkoncentrationen øges intracellulært
  4. Via tight junctions stiger calciumkoncentrationen i granulære celler
  5. Reninfrigivelsen bliver hæmmet

 

10

Angiv faktorer som påvirker følsomheden i macula densa

Faktorer som nedsætter sensitiviteten:

 • ANP
 • NO
 • cAMP
 • Prostaglandin I1

Faktorer som øger sinsitiviteten:

 • Adenosin
 • Prostaglandin E2
 • Tromboxan
 • Angiotensin II

11

Hvad er den hyppigste årsag til hypokalæmi?

Iatrogen: Diuretika kan forårsage hypokalæmi

12

Hvordan påvirker Natrium K+ optaget?

Ved mere Na+ i samlerørene, vil der være større aktivitet af ENaC og af ROMK. Øget aktivitet af ROMK forårsager hypokalæmi

13

Hvordan påvirker et øget flow K+-sekretionen?

 1. Øget Na+-udbud for samlerør
 2. Øget bortvaskning af K+ fra apikalesiden af cellernes overflade: Øget drivkraft for K+-sekretion
 3. Øget flow giver en mekanisk stimulation af cellerne i samlerør - der resulterer i øget K+-sekretion

14