F2 Flashcards Preview

Fysiologi > F2 > Flashcards

Flashcards in F2 Deck (26):
1

Hvad er proteasomers funktion?

Degradativ funktion af intracellulære proteiner
Ikke membranbundne

2

Hvad er peroxisomers funktion?

Oxidative enzymer
Metabolisering af enthanol i lever

3

Hvad er plasmamembranens funktion?

Selectiv transport af molekyler
Cellegenkendelse
Cellekommunikation
Organisering af væv
Enzymatisk aktivitet
Bestemmelse af celleform

4

Hvilken type lipid er membranlipider?

Fosfolipider
Amfifatiske

5

Nævn for følgende fosfolipider om de er placeret på indersiden er ydersiden af membranen:
-Phosphatidylcholin
-Sphingomyelin
-Phosphatidylethanolamine
-Phosphatidylserin
-Phosphatidyinositol
-GPI

-Ydre
-Ydre
-Indre
-Indre
-Indre
-Ydre

6

Hvordan inddeles membranproteiner?

Integral
Lipidforankret
Perifere

7

Hvilke domæner har en transmembranprotein?

Hydrofil og hydrofob del

8

Hvordan bindes lipidforankret proteiner til lipider?

Ydre blad(leaflet): Via GPI
N-terminal: Myristate eller palmitate
C-terminal: Prenylanker(fx. farnesyl eller geranylgeranyl)

9

Nævn de 4 store klasser af plasmamembrantransportere og deres transportationsmåde

Vandkanaler: Gated
Ionkanaler: Gated
Solute carrier: Cycle
ATP-afhængige: Cycle

10

Hvordan regulerer man vand der kommer igennem AQPs?

Ved at ændre antallet af AQPs.
pH kan modulere permeabiliteten af AQPs.

11

Hvilken enhed bruges til at beskrive en ionkanals ledningsevne?

Picosiemens(pS)

12

Hvordan kan man inddele ionkanaler?

-Selektive vs nonselektive
-Forskellig ledningsevne
-Om ledningsevne er den samme begge veje eller ej
-Gating mechanism(Volt, extracellulære antagonister og agonister, intracellulære messengers, mekanisk stræk af plasmamembranen)

13

Hvordan kan man inddele AQPs?

Om den kun leder vand eller om de også kan lede andre små molekyler

14

Hvordan inddeles solute carriers? Nævn eksempler på hver

Uniporters: GLUT2
Symporters: 1Na+-glukose(SGLT2)
Antiporters: Na+-H+-antiporter

15

Nævn de to typer ATP-afhængige transportere og evt undergrupper:

ATPase ion transporter:
-P-type: Phosphoryleret i løbet af transporten
-V-type: Er i membraner af intracellulære organeller(vacuolær)

ATP-binding cassette(ABC) transporter:
-7 undergrupper: Diverse molekyler/ioner, cholesterol, galdesyre, drugs, jern og organiske anioner.

16

Nævn de tre former for vesikulær transport og evt undergrupper:

Endocytose:
-Pinocytose
-Phagocytose
-Receptormedieret endocytose

Exocytose:
-Konstitutiv
-Reguleret

Transcytose

17

Nævn nogle accesoriske proteiner som medvirker til endocytose

Adaptin
Clathrin
GTPase dynamin

18

Forklar Fick's første diffusionslov

J = -D*A*(∆C/∆X)
J: Flux
D: Diffusionskoefficient. Afhænger af temperatur og radius af molekylet
A: Område hvor diffusion sker
∆C: Koncentrationsgradient
∆X: Afstand hvor diffusions sker

19

Hvordan ændres diffusion, hvis et molekyle bliver mere lipidopløselig?

Mere lipidopløselig -> højere partition coefficient -> højere difussions coefficient -> højere flux

20

Forklar enhederne i ligningen:
J = -P * ( Ci - Co )


P: Hastighed: Cm/s
C: mol/cm^3
J: mol/cm^2/sec

21

Hvad er den elektrokemiske gradient afhængig af?

-Temperatur
-Koncentration af X inden i cellen
-Koncentration af X uden for cellen
-Valens af ladet partikler
-Membranpotentiale

22

Forklar passiv og aktiv transport

Passiv er når molekylerne følger den elektrokemiske gradient
Aktiv er når de går imod den elektrokemiske gradient

23

Hvad er rafts?

Områder hvor der er mange af de samme enheder, som interagerer sammen. Som en tømmerflåde.

24

Hvad er Zx * F * (Vm - Ex) lig med?

∆µx = µi -µu

25

Hvad er driving force?

Vm - Ex

26

Hvad sker hvis:
µ 0
µ = 0
?

Ind i cellen
Ud af cellen
Elektrokemisk ligevægt