F30 Flashcards Preview

Fysiologi > F30 > Flashcards

Flashcards in F30 Deck (21):
1

Mærker vi meget til vores tarm i vores dagligdag?

Ja

2

Nævn ventilerne i GI-kanalen

1. øverste øsophagus sphincter
2. Nederste øsophagus sphincter
3. pylorus
4. ileocøkalklap
5. sphincter ani internus
6. sphincter ani externus

3

Hvordan reguleres ventilerne?

Ved autoregulering bortset fra sphincter ani ext.
Meget klinik er relevant i forhold til regulering af ventilerne

4

Hvad er formålet med den motoriske kraft i tarmene?

Mekanisk nedbrydning
Gennemblanding
Peristaltisk fremtransport
Akkommodation: Motorik i stand til at give plads ved stort fødeindtag

5

Beskriv de glatte muskelceller i tarmene

Membranpotentiale er negativt(samme som andre celler)
Excitabelt væv(da det er muskelceller, duh)
AP dannes ved spændingsafhængige Ca++-kanaler
Mange AP når MP når over tærskelværdi(ligner Bart Simpsons hår)

6

Hvilken film refererede Leipziger til, da han sagde at tarmene bevægede sig?

Indiana Jones

7

Hvad er funktionen af Cajals interstitialceller?

Pacemakerceller som sørger for aktivering af de glatte muskelceller

8

Hvor hurtigt bevæger de forskellige afsnit af tarmene sig?

Mave: 3/min
Tyndtarm: 18/min
Tyktarm: 8/min

9

Hvilke bevægelsesmønstre har tarmene?

Segmentationsbevægelser: Den bevægelse som ælter maden
Akkommodationsbevægelser: Relaksation/udvidelse
Peristaltisk bølge

10

Beskriv passagetiden i de forskellige afsnit af GI

Øsophagus: 10 s
Mave: 3 h
Tyndtarmn: 7 h
Tyktarm: 44 h

I alt: 54 h 0 min 10 s

11

Beskriv styring af motorikken

ENS(Enteriske nervesystem):
-Plexus myentericus
-Plexus submucosus
Er intrinsisk: Nervefibrene ligger i strukturen og er uafhængig af eksterne inputs

Ekstrinsic: Der findes parasympatisk og sympatisk styring, men man ved ikke meget om det

Vago-vagal respons(!):
-Relaxation af den nedre øsophagale sphincter ved synkning

Retroperistaltisk bølge: Ved opkast

12

Beskriv tygning og sykning

Reflektorisk lukning af epiglottis
Peristaltisk bølge i eosophagus
Volume clearance: En beskyttelsesreflæsk som holder ting fra at gå den modsatte vej
pH-clearance: HCO3- sekretion

13

Hvad er achalasi?

Manglende relaksation af glatte muskelceller i øsophagus

14

Hvad er den antrale pumpe?

Retropulsion af mad i ventriklen

15

Beskriv ventriklens funktion

Nedbrydning
Antral pumpe
Akkommodation

16

Beskriv syntesested, regulering af frisættelse og virkning af CCK

Syntese i I-celle i duodenum.
Reguleres ved fedt i duodenum.
Virker ved at kontrahere galdeblæren og derved udsender galde.

17

Hvad er dumping syndrome?

For hurtig gennemgang af føden gennem mavesækken
Væske trækker med

18

Hvad er pylorusstenose?

Fortykkelse af pylorusmuskulatur
Det er ofteste drenge som får det i alderen 4-6 uger
Skal opereres

19

Beskriv de to perioder i tyndtarmen

Digestive periode(ikke mariekiks): Segmentationsbevægelser
Interdigestive periode:
-MMC(migrating motor complex)
-Ventilerne åbnes

20

Hvad er trichobezoar?

Ophobning af hår i mavesækken

21

Hvad er power propulsion?

Lange og store kontraktioner som respons på et smerteligt stimulus(opkast eller explosiv diarre)