F24 Flashcards Preview

Fysiologi > F24 > Flashcards

Flashcards in F24 Deck (3):
1

Hvordan påvirker pH det intracellulære kaliumindhold?

H+ kan erstatte K+. Derfor vil man ved lav pH se en forøget K+ ekstracellulært.

2

Hvilke sygdomme kan give proteinlæk?

Glomerulonefritis
Nefrotisk syndrom
Diabetisk nefropati
Præeklampsi

3

Hvilke vigtige faktorer skal man kigge på for en patient med nyresygdom?

Måling af P-creatinin: GFR
Blodtryk
Blodhæmoglobinkoncentration
Protein i urin