F11 Flashcards Preview

Fysiologi > F11 > Flashcards

Flashcards in F11 Deck (29):
1

Terminal cisternae

Portion of the SR nearest the T tubules
High density Ca++-ATpase

2

Titin

Cytoskeletal protein
Elastical
Extends from the Z line to the center of the sarcomere
Important for organization and alignment of the thick filaments in the sarcomer

3

Troponin complex

Troponin T: Tropomyosin
Troponin C: Ca2+
Troponin I: Inhibits binding of actin to myosin

4

Tropomodulin

Setting length of the thin filament
Located at the end of the thin filament

5

alpha-actinin

Anchor the thin filament to the Z line

6

Dystrophin

Localized on the intracellular surface of sarcelemma in association with several integral membran glycoproteins
Provides a structural link between the subsarcolemmal cytoskeleton of the muscle cell and the extracellular matrix

7

Beskriv vejen fra et synaptisk signal til kontraktion

1) Acetylkolin
2) Aktionspotentiale
3) Ca2+ frigives fra de terminale cisternae SR til myoplasma
4) Troponin-C
5) etc.

8

Twitch

The increase in Ca2+_intracellular
Lasts 20ms

9

Triad

T tubulus
+
Two opposing terminal cisternae

10

Feet(proteins)

Bridging proteins that close the 15nm gap between T-tubulus and terminal cristae

Ca2+-releasing channels: Ryanodine Receptor

11

DHP receptor

L-type voltage-gated Ca2+ channel
5 subunits
Interacts with RYR to release Ca2+

12

Calsequestrin

Low-affinity Ca2+-binding protein
Located in the lumen of terminal cisternae
Regulates Ca2+-level

13

Triadin and junctin

Bind both RYR and calseuestrin in terminal cisterna

14

HRC(histidine-rich calcium-binding protein)

Low-affinity Ca2+-binding protein in SR lumen
Binds triadin in a Ca2+-dependent manner

15

SERCA

Uptake of Ca2+ to SR
Opposite ffect of RYR

16

Sarcolumenin

Low-affinity Ca2+ binding protein
Present throughout the longitudinal tubules of the SR
Increases uptake by SERCA

17

Nævn gliacellerne i CNS

Astrocytter
Oligodendrocytter
Microglia

18

Nævn de afferente forbindelser til cortex cerebri

Thalamus
Mesencephalon
N. raphe og n. basilis
L. coeruleus
Ipsilaterale forbindelser
Kontralaterale forbindelser

19

Nævn de efferente forbindelser til cortex cerebri

Lag II og III til ipsilaterale og contralaterale
Lag V til subkortikale områder
Lag VI til specifikke thalamiske kerner

20

Angiv forbindelserne og funktioner i præfrontal cortex

Affernet information fra occipital-, parietal- og temporallappen

Vigtig for planlægning og igangsætning af målrettede adfærd

21

Beskriv det hvide snit

Skrab af frontal cortex

22

Beskriv parietallappens forbindelser og funktion

Afferent information fra sensoriske områder
Efferenter til motorisk og præmotorisk cortex til præfrontal cortex

Bevægelser

23

Beskriv temporallappens forbindelser og funktion

Afferente fibre fra sensoriske systemer(auditive og visuelle)
Efferenter til peritale og frontale associationsområder

Behandling af auditiv information
Visuel behandling

24

Beskriv hukommelsestyperne

Korttidshukommelse

Langtidshukommelse:
-Explicit(Declarativ)
-Implicit(Procedural)

25

Angiv områder involveret i deklarativ hukommelse

Hippocampus
Amygdala
Thalamus
Frontral-, temporal- og parietallappen

26

Angiv områder involveret i procedural hukommelse

Præmotorisk cortex
N. caudatus
Putamen
Cerebellum

27

Beskriv kravene til at udføre et godt EEG

Høj celletæthed
Ensartet orientering
Antal aktive synapser stort
Aktiviteten er synkron

28

Angiv de forskellige hjernebølger

Beta: 14-30 Hz
Alpha: 8-13.9 Hz
Theta: 4-7.9 Hz
Delta: 0.1-3.9 Hz

29

Beskriv petit mal og grand mal

Petit mal varer typisk under 15 sekunder
Spike and wave

Grand mal er mere ujævnt