F3 Flashcards Preview

Fysiologi > F3 > Flashcards

Flashcards in F3 Deck (23):
1

Brug følgende termer til beskrivelse af en dam:
1) Set point
2) Effector
3) Steady state

1) Det optimale niveau for vandstanden
2) Regulering af mængden af spildevand
3) Det punkt hvor der ryger ligeså meget vand ind som ud

2

Hvordan regulerer kroppen at der holdes steady state?

Nyrerne kan regulere mængden af udskillelse

3

Hvordan kan kroppen vide at der mistes vand?

Ændring i osmolaritet:
-Hypothalamus registerer det og udsender ADH

4

Hvor stor del af kroppen udgører:
-total mængde vand?
-Intracellulære væske?
-Ekstracellulære væske?

-Ca. 60%
-Ca. 40%
-Ca. 20%

5

Angiv hvor al kroppens væske befinder sig

Intracellulær væske

Ekstracellulær væske
-Interstitialvæske
-Plasma

6

Hvad er interstitialvæske?

Væske som omgiver væv i kroppen

7

Hvilken stor forskel er der interstitialvæske og plasma?

Plasma indeholder en betydelig større del protein

8

Hvilken simpel regel kan man bruge til at udregne osmolariteten i ICF?

2*P(Na+)

9

Hvilke kræfter afgører vands bevægelse?

Hydrostatisk tryk: Tryk fra hjertet
Osmotisk tryk: Oncotisk tryk

10

Kan vand frit bevæge sig i kroppen?

Ja, fordi AQPs meget hurtigt kan lede vand

11

Hvordan dannes der ligevægt mellem ICF og EFC osmolaritet?

Ved at transportere vand.
IKKE ved at ændre opløsningen.

12

Hvordan kan man bruge en højosmolær sukker(mannitol) i praksis?

Hvis der opstår intercranielt tryk, kan man ved IV indsprøjte mannitol, som ikke kan bryde blod-hjernebarrieren. Ved osmotisk tryk føres vand fra hjernen tilbage til kroppen.

13

Hvad sker hvis man indsprøjter en isotonisk opløsning af NaCl til ECF?

Ingen flytning af vand. Pga. Na+-K+-pumpen forbliver Na+ ude af cellen.
Mere Na+ i ECF.

14

Hvad sker hvis man indsprøjter en hypotonisk opløsning af NaCl til ECF?

Fald i osmolaritet i ECF --> vand til ICF.
Osmolaritet lavere i begge afdelinger, men mere vand.

15

Hvad sker hvis man indsprøjter en hypertonisk opløsning af NaCl til ECF?

Vand ud af cellen
Osmolaritet højere i begge afdelinger

16

Hvordan er ionfordelingen i hhv. ICF og ECF?

K+: Høj i ICF.
Na+: Høj i ECF.

17

Hvad er den primære faktor til membranpotentialet?

3Na+ ud og 2K+ ind --> Lidt flere negative ioner ICF.
K+ strømmer ud af cellen --> spændingsforskel!

Ionkanaler giver altså det største bidrag til membranpotentialet

18

Hvordan kan man udregne ledningshastigheden gennem en kanal?

Ii = ( Vm - Ei ) * gi

Hvor gi er konduktansen af membranen til en specifik ion

19

Hvad betyder:
I_Na+ + I_K+ + I_Cl- = 0
?

At der ikke er et netto flow af ioner over membranen i en celle med specifikke kanaler for Na,K og Cl.

20

Forklar Gibbs-Donnan effekten

Effekt der sker, når en membran ikke er permeabel over for alle molekyler.
Hvis der er høj koncentration af et intracellulært protein(som ikke kan slippe ud), vil ioner fra ECF trænge ind i cellen. Dette skaber et osmotisk tryk, som får vand til at bevæge sig ind i cellen.
Na+,K+-pumpen modvirker denne effekt

21

Hvordan kan en celles volumen reguleres når det er omgivet af en ikke-isotonisk opløsning?

Ved hævelse: Regulatory volume decrease(RVD) trækker osmotisk aktive partikler ud af cellen.
Ved skrumpning: Regulatory volume increase(RVI) transporterer osmolytter ind i cellen. Hvis det er over længere tid, ændrer cellen proteinfordelingen i cellen via metaboliske processer.

Osmolytter kan være ioner, organiske molekyler(fx. polyoler) og aminosyrer.

22

Hvordan absorberer og secernerer epithelceller molekyler?

Ved at have forskellige proteiner i den apikale og basale del. Fx Na+-kanal i apikale del og en K+-kanal og Na+,K+-pumpe i den basale del.

23

Hvordan kan epithel lave paracellulær transport?

Ved at have en spændingsforskel mellem to epithelceller
Parakrin regulation kan være med til at ændre på epithelcellerne