F9 Flashcards Preview

Fysiologi > F9 > Flashcards

Flashcards in F9 Deck (26):
1

Hvad er alpha-motor neuroner?
Hvor befinder de sig?
Hvilken type neuron er de?
Hvor går deres axoner?

Store neuroner som innerverer skeletmuskulaturen
I ventralhornet eller i kranienerve nuclei
Store multipolære
Axoner forlader medulla spinalis gennem ventralrødderne

2

Hvad sker når et alpha-motorneuron aflades under normale forhold?

Alle muskelfibrene som er tilknyttet kontraherer

3

Hvad er gamma-motorneuroner?

Mindre en alpha
Synapser på de intrafusale muskelfibre

4

Hvad er type I og II muskelfibre?

Type I: Slow twitch
Type II: Fast twitch : type A og B

5

Hvorfor aktiveres små motorneuroner hurtigere en store?

På grund af Ohm's lov
Strømstyrken er højere og membranresistansen er højere

6

Hvad er "size principle"?

At det er de små motorneuroner som bliver aktiveret først
Det tillader en finere gradueret bevægelse

7

Nævn ingredienserne i en refleksbue

1) Afferent receptor og axon
2) Central komponent
3) Efferent axon og organ

8

Nævn patillarrefleksens vej

1) Slag på patilla registreres af Ia-fibre i m. quadriceps femoris
2) Går til reflekscenter ved L3-L4
3) Aktiverer m. quadriceps femoris

9

Hvorfor er det ikke sandt, at en given neurons funktion kun er at indgå i en bestemt refleks?

Fordi de samme neuroner har kontakt til den descenderende baner og er derfor også med til at lave frivillige bevægelser

10

Beskriv muskeltenen

Celle som ligger imellem de andre muskelfibre
Er forbundet til bindevævet imellem musklen
2 typer: Bag(1 og 2) og Chain
Har fået Ia og II afferente sensoriske nervefibre

11

Hvilken neuron er efferent til muskeltenen?

gamma-motor neuronet
Dynamiske gamma: Nuclear bag1
Statiske gamma: Chain og bag2

12

Hvilken type ændring er de forskellige muskeltenfibre sensitive over for?

Ia: Mængde af muskelstræk og dens hastighed
II: Kun mængde af muskelstræk

13

Hvad er gamma-motorneuroners funktion?

At justere på muskeltenens sensitivitet

14

Hvorledes er senetene placeret?

I serie med muskelfibrene og altså ikke inde i fibrene

15

Hvad er senetene følsomme over for?

Kraft fra muskelen
Kan aktiveres ved en isometrisk kontraktion

16

Beskriv den myotatiske refleks

1) Muskelten fra muskel #1
2) Ia-fibre(DRG-celler)
3) Interneuroner(bl.a. Renshawceller)
4) alpha-motorneuroner
5) Muskel #1 aktiveret, antagonist inhiberet

17

Hvordan kan vi bevæge vores led, når reflekser hindrer bevægelse af musklen?

Fordi gamma-motorneuronerne også bliver aktiveret så muskeltenene ikke registrerer ændring

18

Beskriv den inverse myotatiske refleks

1) Seneten
2) Ib-fibre
3) Interneuroner som aktiverer alpha-neuroner + excitatoriske til antagonisten
4) alpha-motorneuroner
5) Muskel hvor seneten er placeret inhiberet + antagonist aktiveret

19

Beskriv fleksionreflekser

1) Receptorer(bl. a. nociceptorer)
2) FRA(flexion reflex afferents)
3) Excitatoriske interneuroner til muskel + inhibitoriske til antagonist
4) Efferenter
5) Muskel og dens antagonist

20

Hvad er central pattern generator(CPG)?

Interneuroner og andet som laver locomotion, således at vi fx kan bevæge os fremad
Sinusiodal aktivering af FRA vil skabe en gangbevægelse

21

Hvad er spatiel facilitering?

Når 2 neuroner er tæt på hinanden i medulla spinalis. Hvis de aktiveres samtidig, vil det give et stærkere signal end summen af dem hver især.
Det skyldes at "facilation zone" også bliver aktiveret

22

Hvad er temporal summation?

Når nogle af signalerne fra den første bølge stadig er tilstede når anden bølge kommer.


23

Hvad er okklusion?

Når 2 neuroner aktiveres samtidig, kan komme et mindre signal end summen af de to, fordi nogle neuroner overlapper og aktiveres af dem begge.
Hvis de hver har 7 motorneuroner, men 2 overlapper, vil der kun blive aktiveret 12 og ikke 14.

24

Hvorledes er motorneuroner ordnet topografisk i medulla spinalis?

Axiale del: Medialt i ventralhornet
Ekstremiteterne er placeret lateralt i ventralhornet

25

Hvad er funktionen af den laterale motor pathway?

Den ender i den laterale del af rygmarvens grå del.
De kan excitere motorneuroner direkte, selvom interneuroner er deres primære mål
Refleksbuer og fine bevægelser i distale del af ekstremiteterne

26

Hvad er funktionen af den mediale motor pathway?

Ender i mediale ventralhorn af den mediale gruppe af interneuroner
Interneuronerne connecter bilateralt med motorneuroner som kontrollerer den axiale muskulatur
Styrer derfor kropsholdning